รีเซต

2 เทรนด์การดูแลสุขภาพมาแรง ปี 2022 หลังวิกฤติโควิด-19

2 เทรนด์การดูแลสุขภาพมาแรง ปี 2022 หลังวิกฤติโควิด-19
faiinatnista
24 พฤษภาคม 2565 ( 17:00 )
308

     พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับโลกที่หมุนไปในทุกๆ ทำให้เหล่าธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ทุกๆ อย่างผันเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน และเกิดพฤติกรรมการใช้วิถีชีวิตแบบ Now Normal ที่พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนในสังคม หลังจากที่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19 

 

 

เทรนด์การดูแลสุขภาพ ปี 2022

     เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน และนอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว สภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก หนึ่งในวิถีชีวิตแบบ Now Normal ของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังติดเชื้อโควิด และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากการบริการด้าน Telemedicine ที่มีการผนวกกับบริการด้าน Delivery ในการให้บริการการเข้าถึงการรักษาสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตแบบ Now Normal ของคนไทย และ เทรนด์การบริโภคเครื่องดื่มผสมวิตามินซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพน่าจับตามอง 

     ผลสำรวจประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เผยให้เห็นว่า คนไทยนั้นระมัดระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น พร้อมให้ความสำคัญกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและสุขภาพ เน้นการใช้บริการที่มีความปลอดภัย แม้คนไทยจะมีข้อกังวลในเรื่องของ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19  แต่รายการสินค้าที่ผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญมากที่สุดในช่วงนี้ได้แก่ อาหาร 

     อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญ ผลสำรวจของเราที่ออกมาเมื่อเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 20-59 ปี มีความกังวลใจและมีความคิดที่ว่าจะต้องมีการกักตุนอาหารสำรอง รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นเอาไว้ เพราะไม่ต้องการที่จะเดินทางออกนอกบ้านบ่อยๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด  ด้วยเหตุนี้กลุ่มธุรกิจหลายแขนงได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการของตนเอง เพื่อให้สามารถให้การบริการที่ตอบสนองแก่ลูกค้าได้อย่างตรงใจ อาทิ กลุ่มธุรกิจด้าน Telemedicine ที่ผันตัวมาจับมือกับธุรกิจ Delivery นี่ถือเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจภายใต้โลกยุคใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยมากขึ้น

 

  • เทรนด์ Telemedicine 

     ปัจจุบัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการยกระดับการดูแลรักษาและป้องกันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ให้แก่คนไทย โดยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการของประชาชน โดยประชาชนที่ป่วยและติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิเพื่อเข้ารับการรักษา แต่สามารถเข้ารับการรักษาที่บ้านทันที ด้วยบริการ “การแพทย์ทางไกล” หรือ Telemedicine ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยในเข้าถึงการรักษา รับยาและอาหารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยบริการ Delivery ที่สามารถนำยาและอาหารไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน และช่วยข้อกังวลในเรื่องของความปลอดภัย

 

 

  • เทรนด์การบริโภคเครื่องดื่มผสมวิตามิน

     อีกหนึ่งเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่น่าจับตามองในช่วงนี้ ได้แก่  เทรนด์การบริโภคเครื่องดื่มผสมวิตามินซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างวัยทำงานเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มผสมวิตามิน พบว่า ว่าเครื่องดื่มผสมวิตามิน (Vitamin water) เป็นหนึ่งในสินค้าที่มียอดขายดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา เนื่องจากเครื่องดื่มผสมวิตามินเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและผ่อนคลายความเครียดได้ดีกว่าการดื่มน้ำเปล่าปกติ ซ้ำยังมีราคาที่ถูกเมื่อเทียบการบริโภควิตามินชนิดเม็ด นอกจากนี้ผู้บริโภคยังเชื่อมั่นว่าการบริโภคเครื่องดื่มผสมวิตามินจะยังคงได้รับวิตามินครบถ้วน

 

 

     กระแสการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จากที่เคยเลือกเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ก็เลือกหันมาดื่มเครื่องดื่มผสมวิตามินมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มต่างๆ ในประเทศไทยขยับตัวเข้ามาทำการตลาดในตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินเพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยและการให้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

  • คุณชุติมา วิริยะมหากุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย)

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง