รีเซต

250+ ชื่อจริงลูกชาย ความหมายดี 2024 ชื่อมงคลตามวันเกิดเพราะๆ ไม่เชย

250+ ชื่อจริงลูกชาย ความหมายดี 2024 ชื่อมงคลตามวันเกิดเพราะๆ ไม่เชย
Faii_Natnista
2 มกราคม 2567 ( 13:00 )
1.1M
9

     คุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาชื่อจริงลูกชาย มาทางนี้เลยค่า วันนี้เรามี ชื่อจริงลูกชาย ความหมายดี 2024 มาให้อัพเดทกันแล้ว! การตั้งชื่อจริงลูก บอกเลยว่า มีความสำคัญมากกว่าชื่อเล่นซะอีกค่ะ เพราะไหนจะต้องดูความหมาย ไหนจะต้องดูวันเกิด รวมไปถึงความสำคัญของตัวอักษรต่างๆ ในชื่อด้วย โดยการตั้งชื่อจริงก็จะมีการกำหนดตัวอักษรกาลกิณีที่ไม่ควรมีอยู่ในชื่อ ต่างกันไปตามวันเกิดของแต่ละคนค่ะ งานนี้จะมีชื่อไหนที่เหมาะกับวันเกิดแต่ละวันบ้าง ตามมาดูกันเลยค่า

 

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
 • กฤตยชญ์ อ่านว่า กริด-ตะ-ยด ความหมาย นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
 • กลทีป์ อ่านวา กน-ละ-ที ความหมาย เปรียบเสมือนแสงสว่าง
 • เกริกวิทย์ อ่านว่า เกริก-วิด ความหมาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิก ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัดกวี ความหมาย ผู้เจริญ
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด ความมหายเจริญด้วยความคิด ความฉลาด
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ธีรุตม์ อ่านว่า ที-รุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ-รา-ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธารณ์ อ่านว่า ทาน ความหมาย ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
 • ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ ความหมาย ชื่อของผู้บรรลุธรรม
 • ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย มีเดชยิ่งใหญ่
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที ความหมาย เมฆ
 • นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
 • พชรดนัย อ่านว่า พะ-ชะ-ระ-ดะ-นัย ความหมาย ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
 • พนธกร อ่านว่า พน-ทะ-กอน ความหมาย สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
 • พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน ความหมาย ผู้ชายผู้กล้าหาญ
 • รณพีร์ อ่านว่า รน-นะ-พี ความหมาย วีรบุรุษในสนามรบ
 • อดิกันต์ อ่านว่า อะ-ดิ-กัน ความหมาย น่ารักยิ่ง
 • อวัช อ่านว่า อะ-วัด ความหมาย ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันจันทร์

 • กรภัค อ่านว่า กอ-ระ-พัก ความหมาย มือแห่งโชค
 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • จรณ์ อ่านว่า จอน ความหมาย ความประพฤติดี
 • ชยณัฐ อ่านว่า ชะ-ยะ-นัด ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
 • ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
 • ชัยกร อ่านว่า ไช-ยะ-กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชัยภัทร อ่านว่า ไช-ยะ-พัด ความหมาย สิริมงคลและชัยชนะ
 • ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน ความหมาย มีความพอใจที่ตั้งมั่น
 • ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ-รง-วิด ความหมาย มีความรู้ในการรบ
 • ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
 • ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ทะ-รัด ความหมาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ดนตร์ อ่านว่า ดน ความหมาย เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง
 • ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
 • ธนวันต์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด ความหมาย มีความรู้เป็นยศ
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด ความหมายผูกพันด้วยความสุข
 • ปวรปรัชญ์ อ่านว่า ปะ-วอน-ปรัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
 • ปัณฑ์ธร อานว่า ปัน-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความรู้
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปณชัย อ่านว่า ปะ-นะ-ไช ความหมาย ชัยชนะในการค้าขาย
 • พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน ความหมาย บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • ภัทรชนน อ่านว่า พัด-ทะ-ระ-ชะ-นน ความหมาย ผู้มีกำเนิดดีงาม
 • หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด ความหมาย น่าชื่นชมยินดี
 • อัทธ์ อ่านว่า อัด ความหมาย กาลเวลา

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันอังคาร

 • จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาล
 • จิณณ์ อ่านว่า จิน ความหมาย ประพฤติดีแล้ว
 • จิรัสย์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
 • จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • ฉัทปนัย อ่านว่า ฉัด-ปะ-ไน ความหมาย เป็นที่สรรเสริญและยินดี
 • ชญาดล อ่านว่า ชะ-ยา-ดน ความหมาย บันดาลให้เกิดความรู้
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีเชาวน์เป็นใหญ่
 • ชเนนทร์ อ่านว่า ชะ-เนน ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ-รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ณพิศิษฏ์ อ่านว่า นะ-พิ-สิด ความหมาย ที่ซึ่งมีความเป็นเลิศ
 • ณัฏฐิวัชร อ่านว่า นัด-ถิ-วัด ความหมาย ปราชญ์ผู้มั่นคงดั่งเพชร
 • ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย ความเจริญของนักปราชญ์
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน ความหมาย ได้ทรัพย์สิน, มีทรัพย์
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมา เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน ความหมาย บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด ความหมาย ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
 • ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
 • ภูดิศ อ่านว่า พู-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความเจริญ
 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • วสวัตติ์ อ่านว่า วะ-สะ-วัด ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ศุภวิชญ์ อ่านว่า สุ-พะ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
 • อนณ อ่านว่า อะ-นน ความหมาย ผู้ไม่มีหนี้

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

 • กรฤต อ่านว่า กอ-ระ-ริด ความหมาย สุกสว่างด้วยรัศมี
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย จอมกวี
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ให้แสงสว่าง
 • ทิทยุ อ่านว่า ทิด-ทะ-ยุ ความหมาย ท้องฟ้า สวรรค์
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ-รา-ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธรณัส อ่านว่า ทะ-ระ-นัด ความหมาย เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ดนุนัย อ่านว่า ดะ-นุ-นัย ความหมาย บุรุษผู้งามสง่า
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน-ยา-กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด ความหมาย ความเจริญ
 • พฤทธิกร อ่านว่า พรึด-ทิ-กอน ความหมาย ส่งเสริมความเจริญ
 • ยติภัทร อ่านว่า ยะ-ติ-พัด ความหมาย นักบวชผู้เจริญแล้ว
 • เลปกร อ่านว่า เล-ปะ-กอน ความหมายย ผู้สร้างแบบ
 • อนาวิล อ่านว่า อะ-นา-วิน ความหมาย จิตใจผ่องใส

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

 • กันต์ดนัย อ่านว่า กัน-ดะ-ไน ความหมาย ลูกผู้เป็นที่รัก
 • กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย จอมกวี
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จิรกิตติ์ อ่่านว่า จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงยืนนาน
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชัชชน อ่านว่า ชัด-ชน ความหมาย นักสู้
 • ฐิติธัชช์ อ่านว่า ถิ-ติ-ทัด ความหมาย ธงแห่งความตั้งมั่น
 • ฐิติวิชญ์ อ่านว่า ถิ-ติ-วิด ความหมาย มีความรู้อันมั่นคง
 • ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน ความหมาย บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณิชคุณ อ่านว่า นิด-ชะ-คุน ความหมาย คุณงามความรู้
 • ดนุนัย อ่านว่า ดะ-นุ-นัย ความหมาย บุรุษผู้งามสง่า
 • ติณณ์ อ่านว่า ติน ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ทีฆทัศน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด ความหมาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • ทิธิติ อ่านว่า ทิด-ทิ-ติ ความหมาย รัศมีความสว่าง กระจ่าง
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ึความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธีรวีร์ อ่านว่า ที-ระ-วี ความหมาย วีระบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน ความหมาย ราชาผู้เป็นใหญ่
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ
 • เสฏฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด ความหมาย มีความเจริญอันดีเลิศ
 • อคิราห์ อ่านว่า อะ-คิ-รา ความหมาย แสงอาทิตย์สวยเด่น
 • อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ ความหมาย ผู้ที่คล่องแคล่วว่องไว

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด ความหมาย มีอำนาจในหมู่คณะ
 • จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
 • จิรัสย์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
 • จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ ความหมาย มีอายุยืน
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ-รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชิษณุพงศ์ อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-พง ความหมาย เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
 • ชยางกูร อ่านว่า ชะ-ยาง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน ความหมาย ผู้น่าเลื่อมใส
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด ควาามหมาย นักปราชญ์
 • ปิยังกูร อ่านว่า ปิ-ยัง-กูน ความหมาย ลูกชายผู้เป็นที่รัก
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปณัย อ่านว่า ปะ-ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ
 • ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
 • ประไณย อ่านว่า ประ-ไน ความหมาย ผู้ว่านอนสอนง่าย
 • ปวีณวัช อ่านว่า ปะ-วีน-วัด ความหมาย คำพูดของนักปราชญ์
 • ปวิช อ่านว่า ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้าง
 • ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • พชร อ่านว่า พะ-ชะ-ระ ความหมาย เพชร
 • พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด ความหมาย ชัยชนะของวีรบุรุษ
 • พรภวิษย์ อ่านว่า พอน-พะ-วิด ความหมาย อนาคตอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • ภูริณัฐ อ่านว่า พู-ริ-นัด ความหมาย ผู้มีปัญญากว้างขวาง
 • ยศวริศ อ่านว่า ยด-วะ-ริด ความหมาย ผู้เลิศด้วยยศ
 • วีริศ อ่านว่า วี-ริด ความหมาย ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
 • อวัช อ่านว่า อะ-วัด ความหมาย ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันศุกร์

 • กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
 • คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด ความหมาย มีอำนาจในหมู่คณะ
 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชินาธิป อ่านว่า ชิ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
 • ดนัทธ์ อ่านว่า ดะ-นัด ความหมาย ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
 • โตษิน อ่านว่า โต-สิน ความหมาย พอใจ
 • ทัดธน อ่านว่า ทัด-ทน ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธนพัต อ่านว่า ทะ-นะ-พัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ ความหมาย มีปัญญา
 • ธามนิธิ อ่านว่า ทาม-มะ-นิด ความหมาย พระอาทิตย์
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปุญญพัฒน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด ความหมาย เจริญด้วยบุญ
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด ความหมาย ความเจริญ ความงอกงาม
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก-นะ-ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน ความหมาย ชีวิตที่มีค่ามาก
 • อนพัช อ่านว่า อะ-นะ-พัด ความหมาย ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ

 

 

ชื่อจริงลูกชาย สำหรับคนเกิดวันเสาร์

 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง 
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
 • ดรัล อ่านว่า ดะ-รัน ความหมาย ทับทิม เพชร
 • ดิถดนัย อ่านว่า ดิด-ดะ-ไน ความหมาย ลูกรัก
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ทินกรรตุ์ อ่านว่า ทิน-นะ-กัน ความหมาย พระอาทิตย์
 • ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที-ระ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธายุกร อ่านว่า ทา-ยุ-กอน ความหมาย ผู้ให้ ผู้ใจกว้าง
 • ธามวัต อ่านว่า ทา-มะ-วัด ความหมาย เข้มแข็ง
 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ ว่องไว
 • ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน ความหมาย ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปรัตถกร อ่านว่า ปะ-รัด-ถะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • ปรานต์ อ่านว่า ปราน ความหมาย ที่สุด
 • ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • พฤทธิกร อ่านว่า พรึด-ทิ-กอน ความหมาย ส่งเสริมความเจริญ
 • เมธาวิน อ่านว่า เม-ทา-วิน ความหมาย ชื่อบุรุษเรืองปัญญา
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง