ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันเสาร์ 2564 ชื่อจริงลูกชายวันเสาร์ ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันเสาร์ 2564 ชื่อจริงลูกชายวันเสาร์ ความหมายดี
Faii_Natnista
24 มิถุนายน 2564 ( 17:00 )
13.1K

     คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย วันนี้เรามีมาฝากกันค่ะ กับ ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันเสาร์ 2564 ซึ่งเราได้รวบรวมชื่อจริงความหมายดี ชื่อมงคล มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันแล้ว สำหรับชื่อที่มีความหมายดีนั้นก็ถือเป็นการเสริมความเป็นศิริมงคลได้อีกทางหนึ่งค่ะ หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนเชื่อในเรื่องชื่อมงคล ก็ลองมาดูไอเดียชื่อที่เรานำมาฝากกันได้เลยค่า

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันเสาร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ย ร ล ว) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันเสาร์ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช : ย ร ล ว
 • ศรี : ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ : ก ข ค ฆ ง
 • มูลละ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • กาลกิณี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันเสาร์ 2564

 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก ความหมาย ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
 • กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช ความหมาย กระทำชนะแล้ว
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด ความหมาย ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กิตติ อ่านว่า กิด-ติ คำเล่าลือ ความหมาย คำสรรเสริญ
 • กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน ความหมาย ทรงเกียรติ

 

 • เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-พูม ความหมาย เกียรติเพราะความนิยม
 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี ความหมาย กล้าหาญในการทำงาน
 • กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน ความหมาย บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
 • กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน ความหมาย ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
 • กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด ความหมาย สร้างปัญญา มีปัญญา
 • กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
 • กวิน อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย ดี
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ

 

 • กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
 • การิน อ่านว่า กา-ริน ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กระทำ
 • เขมวันต์ อ่านว่า เขม-มะ-วัน ความหมาย ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
 • เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คีรี อ่านว่า คี-รี ความหมาย ภูเขา
 • จตุภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-พัด ความหมาย เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด ความหมาย ผู้สืบทอด

 

 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด ความหมาย มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
 • จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน ความหมาย ผู้มีอายุยืนยาว
 • จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด ความหมาย มีอำนาจตลอดกาล
 • จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน ความหมาย ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
 • จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ ความหมาย มีอายุยืน
 • จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
 • จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน ความหมาย ยินดีในความรู้

 

 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี ความหมาย ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
 • ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด ความหมาย ให้ชัยชนะ
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
 • ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
 • ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล
 • ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

 

 • ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน ความหมาย ผู้มีความปราดเปรื่อง
 • ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน ความหมาย ส่องแสง รุ่งเรือง
 • ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
 • ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีเชาวน์เป็นใหญ่
 • ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช ความหมาย ชัยชนะของนักรบ
 • ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์
 • ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด ความหมาย ผู้มีความเพียร
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
 • ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน ความหมาย บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร

 

 • ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ติ-เดด ความหมาย มีเดชอันรุ่งเรือง
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • ดนวัต อ่านว่า ดน-นะ-วัด ความหมาย ที่มีการแพร่ขยาย สืบสาย
 • ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด ความหมาย มีเดชเป็นของตน
 • ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยตนเอง
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน-ยา-กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตชิต อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน

 

 • ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้มั่นคง
 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด ความหมาย สมบัติมาก
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ทีปรกร อ่านว่า ทีบ-ประ-กอน ความหมาย รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนชาต อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด ความหมาย เกิดแต่ทรัพย์

 

 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน ความหมาย ยินดีในทรัพย์
 • ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน ความหมาย รวบรวมทรัพย์สิน
 • ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน ความหมาย ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
 • ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์
 • ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์

 

 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด ความหมาย ทรงไว้ซึ่งอาวุธ
 • ธัญธร อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธาดา อ่านว่า ทา-ดา ความหมาย ผู้สร้าง
 • ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน ความหมาย ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
 • ธาม อ่านว่า ทาม ความหมาย ยศศักดิ์
 • ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
 • ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
 • ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน ความหมาย สร้างความเพียร ความดี และอดทน

 

 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน ความหมาย ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
 • ธีรเดช อ่านว่า ที-ระ-เดด ความหมาย อำนาจของนักปราชญ์
 • ธีร์ธวัช อ่านว่า ที-ทะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
 • ธีรนพ อ่านว่า ที-ระ-นบ ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่น
 • ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน ความหมาย ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
 • ธีรภัทร อ่านว่า ที-ระ-พัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ธีรวัชร อ่านว่า ที-ระ-วัด ความหมาย เพชรของนักปราชญ์
 • ธีรัช อ่านว่า ที-รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์

 

 • ธีราทร อ่านว่า ที-รา-ทอน ความหมาย เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นนท์ปวิธ อ่านว่า นน-ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
 • นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันด้วยความสุข
 • นรธิป อ่านว่า นอ-ระ-ทิบ ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที ความหมาย คนผู้เป็นนักปราชญ์
 • นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์

 

 • นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งคน
 • นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • นพรุจ อ่านว่า นบ-พะ-รุด ความหมาย มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
 • นพวิทย์ อ่านว่า นบ-พะ-วิด ความหมาย มีความรู้ใหม่เสมอ
 • นภวัต อ่านว่า นบ-พะ-วัด ความหมาย เยาว์วัย ลม
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นวัช อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
 • นวัต อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย ความใหม่ ภาวะใหม่
 • นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว

 

 • นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน ความหมาย ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน ความหมาย ผู้สร้างขุมทรัพย์
 • บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด ความหมาย สมบัติอันประเสริฐ
 • บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด ความหมาย ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
 • บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • บุลกิต อ่านว่า บุ-ละ-กิด ความหมาย มีความปลื้มใจ
 • ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
 • ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

 

 • ปพนวิช อ่านว่า ปะ-พน-วิด ความหมาย ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ได้รับแสงสว่าง
 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ปภินวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปรานต์ อ่านว่า ปราน ความหมาย ที่สุด
 • ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปวรุตม์ อ่านว่า ปะ-วะ-รุด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด

 

 • ปวิธ อ่านว่า ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กำหนด
 • ปวินท์ อ่านว่า ปะ-วิน ความหมาย ได้รับ ประสบ
 • ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปิยพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน ความหมาย มีกำลังอันเป็นที่รัก
 • ปิยพัทธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัด ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • ปีติกร อ่านว่า ปี-ติ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความดี
 • ปีติภัทร อ่านว่า ปี-ติ-พัด ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ
 • ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม ความหมาย หัวหน้า เป็นใหญ่
 • ปุลวัชร อ่านว่า ปุ-ละ-วัด ความหมาย มีเพชรมาก
 • เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก

 

 • พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ ความหมาย เพชร
 • พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน ความหมาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด ความหมาย ความเจริญ
 • พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด ความหมาย ความเจริญด้วยอำนาจ
 • พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด ความหมาย ผู้มีพลัง
 • พลอธิป อ่านว่า พน-อะ-ทิบ ความหมาย มีกำลังยิ่งใหญ่
 • พัทธ์ อ่านว่า พัด ความหมาย ผูกพัน ติดแน่น
 • พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน ความหมาย บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • พิชญ์ อ่านว่า พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ ความหมาย นักปราชญ์

 

 • พิชาน อ่านว่า พิ-ชาน ความหมาย ความรู้สึกตัว
 • พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน ความหมาย กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
 • พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด ความหมาย ชัยชนะของวีรบุรุษ
 • พิรัล อ่านว่า พิ-รัน ความหมาย หายาก งาม โปร่งบาง
 • พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน ความหมาย ผู้ชายผู้กล้าหาญ
 • พีรธัช อ่านว่า พี-ระ-ทัด ความหมาย ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
 • พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน ความหมาย มีพลังกล้าหาญ
 • พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • พีรัช อ่านว่า พี-รัด ความหมาย ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
 • ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด ความหมาย ผู้มีโชค

 

 • ภคิน อ่านว่า พะ-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีสิริมงคล
 • ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
 • ภวัต อ่านว่า พะ-วัด ความหมาย ผู้เจริญ
 • ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
 • ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน ความหมาย มีโชคเป็นพลัง
 • ภากร อ่านว่า พา-กอน ความหมาย ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
 • ภาคิน อ่านว่า พา-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีกำไร
 • ภาธร อ่านว่า พา-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
 • ภานุกร อ่านว่า พา-นุ-กอน ความหมาย แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
 • ภานุรุจ อ่านว่า พา-นุ-รุด ความหมาย รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์

 

 • ภานุวัชร์ อ่านว่า พา-นุ-วัด ความหมาย พระอาทิตย์และเพชร
 • ภาวัต อ่านว่า พา-วัด ความหมาย มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
 • ภูริช อ่านว่า พู-ริด ความหมาย แผ่นดิน
 • ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • โยธิน อ่านว่า โย-ทิน ความหมาย ผู้ชนะ
 • รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน ความหมาย ยินดีในทรัพย์สมบัติ
 • รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน ความหมาย มีกำลังดุจพระอาทิตย์
 • รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน ความหมาย ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
 • วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
 • วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน ความหมาย ผู้ประเสริฐและน่ารัก

 

 • วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
 • วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
 • วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน ความหมาย ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
 • วรเมธ อ่านว่า วอ-ระ-เมด ความหมาย ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
 • วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด ความหมาย ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 • วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด ความหมาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
 • วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • วรุตม์ อ่านว่า วะ-รุด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
 • วโรตม์ อ่านว่า วะ-โรด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
 • วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน ความหมาย ขุมทรัพย์

 

 • วัชรินทร์ อ่านว่า วัด-ชะ-ริน ความหมาย เจ้าแห่งเพชร
 • วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน ความหมาย ได้สิ่งแปลกๆ มีลาภเสมอ
 • วิพุช อ่านว่า วิ-พุด ความหมาย นักปราชญ์
 • วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด ความหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
 • วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
 • อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ ความหมาย ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
 • อดิรุจ อ่านว่า อะ-ดิ-รุด ความหมาย สง่างามยิ่ง
 • อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน ความหมาย น่ารักยิ่ง
 • อติรุจ อ่านว่า อะ-ติ-รุด ความหมาย ผู้สง่างามยิ่ง
 • อติวิชญ์ อ่านว่า อะ-ติ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

 

 • อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน ความหมาย ชีวิตที่มีค่ามาก
 • อนวัช อ่านว่า อะ-นะ-วัด ความหมาย ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
 • อภิวรรธน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด ความหมาย มีความเจริญยิ่ง
 • อภิวิชญ์ อ่านว่า อะ-พิ-วิด ความหมาย ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
 • อวัช อ่านว่า อะ-วัด ความหมาย ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
 • อิงครัต อ่านว่า อิง-คะ-รัด ความหมาย ผู้ยินดีในความรู้
 • อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
 • อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความสำเร็จ
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด ความหมาย เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
 • โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ ความหมาย กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง