รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี 2565 ชื่อจริงลูกชายวันพฤหัสบดี ชื่อมงคล

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี 2565 ชื่อจริงลูกชายวันพฤหัสบดี ชื่อมงคล
Faii_Natnista
10 มกราคม 2565 ( 11:00 )
105.1K
2

     ลูกชายเกิดวันพฤหสบดี จะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ? สำหับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ยังไม่มีไอเดีย มาดู ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี 2565 ที่เรานำมาฝากวันนี้กันเลยค่ะ ซึ่งเราได้รวบรวมชื่อมงคล ชื่อเพราะ ความหมายดี สำหรับลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดีมาให้เลือกเพียบ! ตั้งชื่อแบบไหน ใช้ตัวสะกดแบบไหนดีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้น มาดูกันเลยค่า

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันพฤหัสบดี จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีก็มีดังนี้

 • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ : ย ร ล ว
 • เดช : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • ศรี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูลละ : ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี : ด ต ถ ท ธ น

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี 2565

 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กฤศ อ่านว่า กริด ความหมาย เล็ก บาง น้อย
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้
 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกรข-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • ขจรยศ อ่านว่า ขะ-จอน-ยด ความหมาย มียศศักดิ์ระบือไกล
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความดี

 

 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
 • จิรภาส จิ-ระ-พาด ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
 • จิรพัส อ่านว่า จิ-ระ-พัด ความหมาย มีอายุยืนนาน
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • จิระณัฏฐ์ อ่านว่า จิ-ระ-นัด ความหมาย รู้นาน, ฉลาดนาน
 • เจษฎากร อ่านว่า เจด-สะ-ดา-กอน ความหมาย ผู้มีความตั้งใจที่ดี
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ -รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย

 

 • ชลัช อ่านว่า ชะ-ลัด ความหมาย เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
 • ชัยกร อ่านว่า ไช-ยะ-กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชัชรัณ อ่านว่า ชัด-ชะ-รัน ความหมาย การสู้ของนักรบ
 • ชัญชกร อ่านว่า ชัน-ชะ-กอน ความหมาย รัศมีระยิบระยับ
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐสิชณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด ความหมาย ปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • ณัฐรณ อ่านว่า นัด-ถะ-รน ความหมาย การรบของนักปราชญ์
 • ณัฐภาคย์ อ่านว่า นัด-ถะ-พาก ความหมาย ปราชญ์ผู้มีโชค

 

 • ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ณยศ อ่านว่า นะ-ยส ความหมาย มีชื่อเสียงทางความรู้
 • บารเมษฐ์ อ่านว่า บา-ระ-เมด ความหมาย ฐานะสูงสุด
 • บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด ความหมาย ฉลาดในเรื่องหนังสือ
 • บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด ความหมาย ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
 • ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน ความหมาย คำภีร์, ตำรา
 • ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
 • ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน ความหมาย ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
 • ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ ความหมาย ยอดเยี่ยม สูงสุด
 • ปวิช อ่านว่า ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้าง

 

 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปัญญากร อ่านว่า ปัน-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
 • ปัณณ์ อ่านว่า ปัน ความหมาย หนังสือ
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปุณณวิช อ่านว่า ปุน-นะ-วิด ความหมาย มีความรู้เต็มเปี่ยม
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปณัย อ่านว่า ปะ-ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ
 • ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปารย์ อ่านว่า ปาน ความหมาย ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ

 

 • ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม ความหมาย หัวหน้า เป็นใหญ่
 • พงศ์ภีระ อ่านว่า พง-พี-ระ ความหมาย วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
 • พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้
 • พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ ความหมาย เพชร
 • พรรธน์ยศ อ่านว่า พัด-ยด ความหมาย มียศและความเจริญ
 • พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด ความหมาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
 • พิจักษณ์ อ่านว่า พิ-จัก ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
 • พิชญ์ อ่านว่า พิด ความหมาย นักปราชญ์

 

 • พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ ความหมาย นักปราชญ์
 • พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด ความหมาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด ความหมาย ทั้งกล้าทั้งฉลาด
 • พีรัช อ่านว่า พี-รัด ความหมาย เกิดมาเป็นผู้กล้าหาญ
 • พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด ความหมาย เชื้อสายผู้มีอำนาจ
 • ภาณุวิชญ์ อ่านว่า พา-นุ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
 • ภูริณัฐ อ่านว่า พู-นิ-รัด ความหมาย นักปราชญ์ ผู้มีปัญญากว้างขวาง
 • ภูมิพิชญ์ อ่านว่า พูม-พิด ความหมาย ฉลาดบนแผ่นดิน
 • โรจกร อ่านว่า โรด-จะ-กอน ความหมาย ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
 • เลปกร อ่านว่า เล-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างแบบ

 

 • ไวศิษฎ์ อ่านว่า ไว-สิด ความหมาย ความเด่น ความยอดเยี่ยม เหนือกว่า
 • ไวณวิณ อ่านว่า ไว-นะ-วิน ความหมาย ชื่อพระศิวะ
 • ไวณิก อ่านว่า ไว-นิก ความหมาย ผู้บรรเลงพิณ
 • เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด ความหมาย มีความเจริญอันดีเลิศ
 • โสภณัฐ อ่านว่า โส-พะ-นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
 • เหมกร อ่านว่า เหม-มะ-กอน ความหมาย ช่างทอง มือทอง
 • เหมภาส อ่านว่า เห-มะ-พาด ความหมาย แสงทอง
 • เอกภพ อ่านว่า เอก-กะ-พบ ความหมาย เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
 • เอกวัส อ่านว่า เอก-กะ-วัด ความหมาย มีอำนาจแต่ผู้เดียว
 • ไอศูรณ์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย มีที่พึ่ง

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง