ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ 2564 ชื่อจริงลูกชายวันอาทิตย์ ชื่อมงคล

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ 2564 ชื่อจริงลูกชายวันอาทิตย์ ชื่อมงคล
Faii_Natnista
12 กรกฎาคม 2564 ( 17:00 )
4.8K

     ลูกชายเกิดวันอาทิตย์ จะตั้งชื่อจริงว่าอะไรดี! สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้ลูกชายมีชื่อจริงเพราะๆ ชื่อมงคล ความหมายดี เราขอแนะนำ ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอาทิตย์ 2564 ที่เรานำมาฝากกันเลยค่ะ ซึ่งเรารวบรวมชื่อเพราะๆ ที่มีความหมายดี เหมาะกับลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์มาให้เลือกกันเพียบ!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันอาทิตย์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีดังนี้

 • บริวาร : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • อายุ : ก ข ค ฆ ง
 • เดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี : ย ร ล ว
 • อุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูลละ : ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

ชื่อจริงลูกชาย คนเกิดวันอาทิตย์ 2564

 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กรฤต อ่านว่า กอ - ระ - ริด ความหมาย สุกสว่างด้วยรัศมี
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด - ตะ - นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤติธี อ่านว่า กริด - ติ - ที ความหมาย นักปราชญ์
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ - วี - วัด ความหมาย กวี ผู้เจริญ
 • กวินท์ อ่านว่า กะ - วิน ความหมาย จอมกวี
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน - ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันต์ดนัย อ่านว่า กัน - ดะ - ไน ความหมาย ลูกผู้เป็นที่รัก
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน - ตะ - พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันตภณ อ่านว่า กัน - ตะ - พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี

 

 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน - ติ - นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กิตติธร อ่านว่า กิด - ติ - ทอน ความหมาย ทรงเกียรติ
 • กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด - ติ - พิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
 • การิน อ่านว่า กา - ริน ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กระทำ
 • การัณย์ อ่านว่า กา - รัน ความหมาย หน้าที่การงาน
 • คณาธิป อ่านว่า คะ - นา - ทิบ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
 • คิรากร อ่านว่า คิ - รา - กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คีรี อ่านว่า คี - รี ความหมาย ภูเขา
 • จิณณะ อ่านว่า จิน - นะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
 • จิตรภณ อ่านว่า จิด - ตระ - พน ความหมาย พูดดี พูดไพเราะ

 

 • จิรกร อ่านว่า จิ - ระ - กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ - ระ - กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ - ระ - ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรภัทร อ่านว่า จิ - ระ - พัด ความหมาย ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
 • จิรณัฐ อ่านว่า จิ - ระ - นัด ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ - รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • จิรายุ อ่านว่า จิ - รา - ยุ ความหมาย มีอายุยืน
 • จุลินทร์ อ่านว่า จุ - ลิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
 • จารุกิตติ์ อ่านว่า จา - รุ - กิด ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด - นิ - พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง

 

 • ชัยกร อ่านว่า ไช - ยะ - กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชัชชน อ่านว่า ชัด - ชน ความหมาย นักสู้
 • ชวิน อ่านว่า ชะ - วิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา - นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ - ติ - พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • ชุติวัต อ่านว่า ชุ - ติ - วัด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ชินภัทร อ่านว่า ชิน - นะ - พัด ความหมาย ได้รับชัยชนะและสิริมงคล
 • ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช - ยะ - วัด ความหมาย มีความเจริญอันประเสริฐ
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ - ติ - พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 

 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด - ถะ - กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด - ถะ - ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด - ถะ - พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด - ถะ - วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด - ถะ - รัด ความหมาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
 • ณัฐดนัย อ่านว่า นัด - ดะ - ไน ความหมาย บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
 • ณัฐวีร์ อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • ณวัฒน์ อ่านว่า นะ - วัด ความหมาย เจริญงอกงามทางความรู้
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ - พิด ความหมาย นักปราชญ์

 

 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน - ยา - กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • เตวิช อ่านว่า เต - วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ถวิต อ่านว่า ถะ - วิด ความหมาย สรรเสริญ ชมเชย
 • ทยากร อ่านว่า ทะ - ยา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทยาวีร์ อ่านว่า ทะ - ยา - วี ความหมาย ผู้มีความเมตตากรุณา
 • ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ - วี - รัด ความหมาย สมบัติมาก
 • ทาวัต อ่านว่า ทา - วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิฐินันท์ อ่านว่า ทิ - ถิ - นัน ความหมาย ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
 • ทินกร อ่านว่า ทิน - นะ - กอน ความหมาย พระอาทิตย์

 

 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน - นะ - กริด ความหมาย กลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินภัทร อ่านว่า ทิน - นะ - พัด ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทีปกร อ่านว่า ที - ปะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ทีฆายุ อ่านว่า ที - คา - ยุ ความหมาย อายุยืนยาว
 • ธชรัฐ อ่านว่า ทะ - ชะ - รัด ความหมาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ - นะ - กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ - นะ - เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ - นะ - วัด ความหมาย ความเจริญด้วยทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ - นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนัยนันท์ อ่านว่า ทะ - ไน - นัน ความหมาย ยินดีในทรัพย์สมบัติ

 

 • ธนากร อ่านว่า ทะ - นา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธรรมภณ อ่านว่า ทำ - พน ความหมาย ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ - รา - ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ - ริด - ติ - พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธามัน อ่านว่า ทา - มัน ความหมาย อาณาจักรเทพเจ้า
 • ธาวิน อ่านว่า ทา - วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธาวิต อ่านว่า ทา - วิด ความหมาย บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธารินทร์ อ่านว่า ทา - ริน ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
 • ธารางกูร อ่านว่า ทา - ราง - กูน ความหมาย หยาดฝน
 • ธาราคม อ่านว่า ทา - รา - คม ความหมาย ฤดูฝน

 

 • ธนันดร อ่านว่า ทะ - นัน - ดอน ความหมาย ผู้อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติคือเศรษฐี
 • ธายุกร อ่านว่า ทา - ยุ - กอน ความหมาย ผู้ให้ ผู้ใจกว้าง
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ - ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธิติกร อ่านว่า ทิ - ติ - กอน ความหมาย สร้างความเพียรความดีและอดทน
 • ธีรนัย อ่านว่า ที - ระ - ไน ความหมาย นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
 • ธีระ อ่านว่า ที - ระ ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรกุล อ่านว่า ที - ระ - กุน ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • ธีทัต อ่านว่า ที - ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที - ระ - พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรเมท อ่านว่า ที - ระ - เมด ความหมาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์

 

 • ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที - ระ - วัด ความหมาย เจริญเหมือนนักปราชญ์
 • ธีราทร อ่านว่า ที - รา - ทอน ความหมาย เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
 • ธีรวีร์ อ่านว่า ที - ระ - วี ความหมาย วีระบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ
 • ธีร์ธวัช อ่านว่า ที - ทะ - วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที - รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • ธีรัช อ่านว่า ที - รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน - ระ - วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธนัท อ่านว่า ทะ - นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธนิน อ่านว่า ทะ - นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ - ระ - นิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดิน

 

 • นภนต์ อ่านว่า นะ - พน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นภัทร อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นรภัทร อ่านว่า นอ - ระ - พัด ความหมาย คนผู้ดีงาม คนเจริญ
 • นรธิป อ่านว่า นอ - ระ - ทิบ ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด - ทะ - วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน - ทะ - พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นิธาน อ่านว่า นิ - ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ - ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ - พิด - พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ - พิด ความหมาย ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

 

 • นิรภัฏ อ่านว่า นิ - ระ - พัด ความหมาย มั่นคง แข็งแกร่ง
 • นครินทร์ อ่านว่า นะ - คะ - ริน ความหมาย เจ้าเมือง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมือง
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ - คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นวิน อ่านว่า นะ - วิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
 • ปกรณ์ อ่านว่า ปะ - กอน ความหมาย คัมภีร์
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ - พา - วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ - พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ - พิน - วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ปภิณวิทย์ อ่านว่า ปะ - พิน - วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ปรินทร อ่านว่า ปะ - ริน - ทอน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

 

 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ - ดิ - พัด ความหมาย เสน่หา
 • ประไณย อ่านว่า ประ - ไน ความหมาย ผู้ว่านอนสอนง่าย
 • ปรีดิท อ่านว่า ปรี - ดิด ความหมาย เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
 • ปรีดิวัฒน์ อ่านว่า ปรี - ดิ - วัด ความหมาย สิ่งเสริมความยินดี
 • ปรีดิพัทธ์ อ่านว่า ปรี - ดิ - พัด ความหมาย เนื่องด้วยความยินดี ผูกพันด้วยความยินดี
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน - นะ - ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน - นะ - วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปัณณธร อ่านว่า ปัน - นะ - ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
 • ปิติภัทร อ่านว่า ปิ - ติ - พัด ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ
 • ปิยะวัฒน์ อ่านว่า ปิ - ยะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก

 

 • ปิยดนัย อ่านว่า ปิ - ยะ - ดะ - นัย ความหมาย ลูกรัก บุตรอันเป็นที่รัก
 • ปณัย อ่านว่า ปะ - ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ
 • ปณัยกร อ่านว่า ปะ - ไน - กอน ความหมาย ที่ให้ความรัก คำสรรเสริญ
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะ - นิ - ทิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ - ทา - นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
 • ปรานต์ อ่านว่า ปราน ความหมาย ที่สุด
 • ปกรณ์เกียรติ อ่านว่า ปะ - กอน - เกียด ความหมาย พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
 • ปรวีร์ อ่านว่า ปะ - ระ - วี ความหมาย ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
 • ปวินท์ อ่านว่า ปะ - วิน ความหมาย ได้รับ ประสบ
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ - ริด ความหมาย ความเจริญ ความงอกงาม

 

 • เมธาวิน อ่านว่า เม - ทา - วิน ความหมาย ชื่อบุรุษเรืองปัญญา
 • เมธวิน อ่านว่า เมด - ทะ - วิน ความหมาย มีปัญญา มีความรู้ ผู้คงแก่เรียน
 • เรวัต อ่านว่า เร - วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก - นะ - ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • โอชวิน อ่านว่า โอ - ชะ - วิน ความหมาย เรืองอำนาจ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง