รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2565 ชื่อจริงลูกชายวันศุกร์ ชื่อมงคล ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2565 ชื่อจริงลูกชายวันศุกร์ ชื่อมงคล ความหมายดี
Faii_Natnista
18 พฤศจิกายน 2565 ( 13:36 )
88.4K
1

     ลูกเกิดวันศุกร์ตั้งชื่ออะไรดีนะ? วันนี้เราจัดมาให้แล้วค่าา กับ ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2565 ซึ่งคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้ลูกมีชื่อเพราะๆ ทั้งยังมีความหมายดี ก็ลองมาดูลิสต์ชื่อที่เรานำมาฝากกันได้เลยค่ะ เราคัดมาให้แล้ว นอกจากชื่อจะเพราะแล้ว ชื่อยังมีความหมายมงคลอีกด้วย คุณแม่คนไหนที่มีลูกชายเกิดวันศุกร์ต้องหยิบไปใช้กันเลย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันศุกร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อายุ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • เดช : ก ข ค ฆ ง
 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น
 • มูลละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี : ย ร ล ว

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2565

 • กช อ่านว่า กด ความหมาย ดอกบัว
 • กตตน์ อ่านว่า กิด ความหมาย การแสดง การรายงาน
 • กตัญญู อ่านว่า กะ-ตัน-ยู ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น
 • กนธี อ่านว่า กน-ที ความหมาย ทะเล มหาสมุทร
 • กมุท อ่านว่า กะ-มุด ความหมาย ดอกบัว
 • กฤต อ่านว่า กริด ความหมาย กระทำแล้ว
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตนู อ่านว่า กริด-ตะ-นู ความหมาย ช่าง ศิลปิน
 • กฤตบุญ อ่านว่า กริด-ตะ-บุญ ความหมาย มีบุญอันทำไว้แล้ว
 • กฤตพจน์ อ่านว่า กริด-ตะ-พด ความหมาย ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง


 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด ความหมาย สร้างปัญญา มีปัญญา
 • กฤตัชญ์ อ่านว่า กริ-ตัด ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
 • กฤตานน อ่านว่า กริ-ตา-นน ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
 • กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด ความหมาย ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
 • กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที ความหมาย นักปราชญ์
 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
 • กฤติมุข อ่านว่า กริด-ติ-มุก ความหมาย นักปราชญ์
 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • กษิดิศ อ่านว่า กะ-สิ-ดิด ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน


 • ก่อ อ่านว่า ก่อ ความหมาย ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
 • ก้อง อ่านว่า ก้อง ความหมาย ดังกังวาน
 • ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ ความหมาย มีชื่อเสียงก้องโลก
 • กอบชนม์ อ่านว่า กอบ-ชน ความหมาย อายุยืน
 • กัญจน์ อ่านว่า กัน ความหมาย ทอง
 • กัณฐพันธ์ อ่านว่า กัน-ถะ-พัน ความหมาย เชือกผูกรอบคอช้าง
 • กัณฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เนก ความหมาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
 • กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
 • กันต์ อ่านว่า กัน ความหมาย น่ารัก น่าพอใจ
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก


 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กัปปน์ อ่านว่า กับ ความหมาย ความดำริ การจัดแจง
 • กัมปนาท อ่านว่า กัม-ปะ-นาด ความหมาย เสียงกึกก้อง
 • กาจน์ อ่านว่า กาด ความหมาย ป้อมปราการ
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
 • กานต์ อ่านว่า กาน ความหมาย น่ารัก น่าพึงพอใจ
 • กิจจา อ่านว่า กิด-จา ความหมาย เรื่องราว
 • กิตตน์ อ่านว่า กิด ความหมาย การแสดง


 • กิตติ อ่านว่า กิด-ติ ความหมาย คำเล่าลือ
 • กิตติกานต์ อ่านว่า กิด-ติ-กาน ความหมาย ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
 • กิตติคมน์ อ่านว่า กิด-ติ-คม ความหมาย ดำเนินไปด้วยเกียรติ
 • กิตติคุณ อ่านว่า กิด-ติ-คุน ความหมาย ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
 • กิตติเดช อ่านว่า กิด-ติ-เดด ความหมาย มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
 • กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
 • กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด ความหมาย มีชื่อเสียงปรากฏ
 • กิตตินันท์ อ่านว่า กิด-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในชื่อเสียง
 • กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด-ติ-พิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
 • กิตติภณ อ่านว่า กิด-ติ-พน ความหมาย มีชื่อเสียงด้านการพูด


 • กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ ความหมาย ความมีเกียรติ
 • กิตินันท์ อ่านว่า กิ-ติ-นัน ความหมาย เพลิดเพลินในเกียรติ
 • กิติมา อ่านว่า กิ-ติ-มา ความหมาย ผู้มีชื่อเสียง
 • กุณช์ อ่านว่า กุน ความหมาย งาช้าง บรรณศาลา
 • กุนต์ อ่านว่า กุน ความหมาย ทวน ศรภู่
 • กุมุท อ่านว่า กุ-มุด ความหมาย บัว
 • เกตน์ อ่านว่า เกด ความหมาย สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
 • เกตุ อ่านว่า เกด ความหมาย ธง
 • โกมุท อ่านว่า โก-มุด ความหมาย บัวแดง
 • โกเมน อ่านว่า โก-เมน ความหมาย พลอยสีแดงเข้ม


 • โกเมศ อ่านว่า โก-เมด ความหมาย ดอกบัว
 • เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน ความหมาย ยินดีในความปลอดภัย
 • เขมินท์ อ่านว่า เข-มิน ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 • คณนาถ อ่านว่า คะ-นะ-นาด ความหมาย ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
 • คณิต อ่านว่า คะ-นิด ความหมาย วิชาคำนวณ
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คณุฒน์ อ่านว่า คะ-นุด ความหมาย ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย


 • คทา อ่านว่า คะ-ทา ความหมาย ตะบอง
 • คมกฤช อ่านว่า คม-กริด ความหมาย คมของกริช
 • คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน ความหมาย ฉลาดเฉียบแหลม
 • คมน์ อ่านว่า คม ความหมาย ไป ดำเนินไป
 • คมิก อ่านว่า คะ-มิก ความหมาย ผู้เตรียมจะก้าวไป
 • คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด ความหมาย แรงอำนาจ
 • คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด ความหมาย ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
 • คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน ความหมาย ผู้มีคุณความดี
 • คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน ความหมาย มีคุณความดีมากมาย
 • จง อ่านว่า จง ความหมาย บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่


 • จงสุข อ่านว่า จง-สุก ความหมาย ให้มีความสุข
 • จตุภูมิ อ่านว่า จะ-ตุ-พูม ความหมาย สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
 • จอมเดช อ่านว่า จอม-เดด ความหมาย ผู้มีอำนาจสูงสุด
 • จำนง อ่านว่า จำ-นง ความหมาย ประสงค์
 • จิณณ์ อ่านว่า จิน ความหมาย ประพฤติดีแล้ว
 • จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด ความหมาย ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
 • จิณณะ อ่านว่า จิน-นะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
 • จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด ความหมาย เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
 • จุฑาธช อ่านว่า จุ-ทา-ทด ความหมาย ยอดธง
 • เจตน์ อ่านว่า เจด ความหมาย ความคิด ความตั้งใจ


 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • เจนจบ อ่านว่า เจน-จบ ความหมาย ชำนาญ รอบรู้
 • ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ให้ความพอใจ
 • ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด ความหมาย เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
 • ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
 • ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ชนกชนม์ อ่านว่า ชะ-นก-ชน ความหมาย เกิดจากบิดา
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนเทพ อ่านว่า ชน-เทบ ความหมาย พระราชา
 • ชนน อ่านว่า ชะ-นน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย


 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชนัต อ่านว่า ชะ-นัด ความหมาย ฝูงชน ประชากร
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน ความหมาย ยินดีในหมู่คน
 • ชนุดม อ่านว่า ชะ-นุ-ดม ความหมาย คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
 • ชนุตม์ อ่านว่า ชะ-นุด ความหมาย คนที่สูงสุด
 • ชโนดม อ่านว่า ชะ-โน-ดม ความหมาย คนที่สูงสุด
 • ชมชาญ อ่านว่า ชม-ชาน ความหมาย รื่นเริง
 • ชมพูนิกข์ อ่านว่า ชม-พู-นิก ความหมาย แท่งทอง


 • ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน ความหมาย ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
 • ชัชพิมุข อ่านว่า ชัด-พิ-มุก ความหมาย นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
 • ชัชฤทธิ์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริด ความหมาย ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
 • ชานน อ่านว่า ชา-นน ความหมาย รู้ ความรู้
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
 • ชินกฤต อ่านว่า ชิ-นะ-กริด ความหมาย สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
 • ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี ความหมาย ท่านผู้ชนะ
 • ชินาธิป อ่านว่า ชิ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
 • ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ต-เดด ความหมาย มีเดชอันรุ่งเรือง


 • ชุติเทพ อ่านว่า ชุ-ติ-เทบ ความหมาย เทวดาผู้รุ่งเรือง
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • โชติภณ อ่านว่า โช-ติ-พน ความหมาย รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
 • ญาณพัฒน์ อ่านว่า ยา-นะ-พัด ความหมาย เจริญด้วยความรู้
 • ญาณัท อ่านว่า ยา-นัด ความหมาย ผู้ให้ความรู้
 • ญาณาธิป อ่านว่า ยา-นา-ทิบ ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน ความหมาย มีความพอใจที่ตั้งมั่น
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐานพัฒน์ อ่านว่า ถา-นะ-พัด ความหมาย มีฐานะเจริญ
 • ฐานุตม์ อ่านว่า ถา-นุด ความหมาย มีตำแหน่งสูงสุด


 • ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ ความหมาย การดำรงอยู่
 • ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน ความหมาย มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณนันท์ อ่านว่า นะ-นัน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ณศักต์ อ่านว่า นะ-สัก ความหมาย ที่สามารถทางความรู้
 • ณัช อ่านว่า นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์


 • ณัฐ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด ความหมาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน ความหมาย เกิดมาเป็นนักปราชญ์
 • ณัฐธัญ อ่านว่า นัด-ทัน ความหมาย ปราชญ์ผู้โชคดี
 • ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐปธาน อ่านว่า นัด-ปะ-ทาน ความหมาย นักปราชญ์
 • ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
 • ณัฐพนธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย ผูกพันกับนักปราชญ์
 • ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
 • ณัฐพันธ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัน ความหมาย ตระกูลของนักปราชญ์


 • ณัฐภูมิ อ่านว่า นัด-ถะ-พูม ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
 • ณัท อ่านว่า นัด ความหมาย ให้ซึ่งความรู้
 • ณิชพน อ่านว่า นิด-ชะ-พน ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
 • ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด ความหมาย มีเดชเป็นของตน
 • ดนุนันท์ อ่านว่า ดะ-นุ-นัน ความหมาย มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
 • ดิตถ์ อ่านว่า ดิด ความหมาย ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
 • เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
 • เด่นภูมิ อ่านว่า เด่น-พูม ความหมาย มีภูมิดีเด่น
 • ตฤณ อ่านว่า ตริน ความหมาย หญ้า
 • ตั้งปณิธาน อ่านว่า ตั้ง-ปะ-นิ-ทาน ความหมาย ตั้งใจทำสิ่งที่ดี


 • ตาณ อ่านว่า ตาน ความหมาย ที่พึ่ง ป้องกันภัย
 • ติณณ์ อ่านว่า ติน ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
 • ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ ความหมาย ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
 • ติณห์ อ่านว่า ติน ความหมาย กล้าแข็ง แหลมคม
 • เตชน์ อ่านว่า เตด ความหมาย ว่องไว ฉลาด ลูกศร
 • เตชภณ อ่านว่า เต-ชะ-พน ความหมาย พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
 • เตชัส อ่านว่า เต-ชัด ความหมาย เดชหรืออำนาจ
 • เตชิต อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตชิษฐ์ อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย ฉลาดที่สุด


 • เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม ความหมาย มีเดชสูงสุด
 • ถนิต อ่านว่า ถะ-นิด ความหมาย เสียงฟ้าคำรณ
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ ความหมาย เทพประทาน
 • ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
 • ทัพพ์ อ่านว่า ทับ ความหมาย ทรัพย์สมบัติ
 • ทิธิติ อ่านว่า ทิด-ทิ-ติ ความหมาย รัศมีความสว่าง กระจ่าง
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินโชติ อ่านว่า ทิน-นะ-โชด ความหมาย แสงอาทิตย์
 • ทีฆทัศน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด ความหมาย มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
 • ทีปต์ อ่านว่า ทีบ ความหมาย รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล


 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด ความหมาย ตระกูลเศรษฐี
 • ธนชิต อ่านว่า ทะ-นะ-ชิด ความหมาย ชนะด้วยทรัพย์
 • ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด ความหมาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน ความหมาย ยินดีในทรัพย์
 • ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี ความหมาย เจ้าของทรัพย์สมบัติ
 • ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์


 • ธนะดี อ่านว่า ทะ-นะ-ดี ความหมาย ทรัพย์ดี
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนัชชา อ่านว่า ทะ-นัด-ชา ความหมาย เกิดจากทรัพย์
 • ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
 • ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก ความหมาย มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
 • ธนิต อ่านว่า ทะ-นิด ความหมาย หนัก


 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด ความหมาย มั่นคง ตั้งมั่น
 • ธฤตญาณ อ่านว่า ทะ-ริด-ยาน ความหมาย ตั้งมั่นด้วยปัญญา
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธัชนนท์ อ่านว่า ทัด-ชะ-นน ความหมาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
 • ธัญชนิต อ่านว่า ทัน-ชะ-นิด ความหมาย ผู้ให้เกิดโชคดี
 • ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ ความหมาย โชคดีดุจอย่างเทวดา
 • ธัญนพ อ่านว่า ทัน-ยะ-นบ ความหมาย ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
 • ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ


 • ธาดา อ่านว่า ทา-ดา ความหมาย ผู้สร้าง
 • ธาม อ่านว่า ทาม ความหมาย ยศศักดิ์
 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธิปก อ่านว่า ทิ-ปก ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
 • ธีเดช อ่านว่า ที-เดด ความหมาย มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ ความหมาย มีปัญญา
 • ธีมา อ่านว่า ท-มา ความหมาย ผู้มีปัญญา


 • นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี ความหมาย เจ้าแห่งแม่น้ำ
 • นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันด้วยความสุข
 • นนทัช อ่านว่า นน-ทัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความบันเทิง
 • นพคุณ อ่านว่า นบ-พะ-คุน ความหมาย ทองเนื้อเก้า
 • นพณัฐ อ่านว่า นบ-พะ-นัด ความหมาย นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
 • นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
 • นพนันท์ อ่านว่า นพ-พะ-นัน ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
 • นพพิชญ์ อ่านว่า นบ-พิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
 • นภเกตน์ อ่านว่า นบ-พะ-เกด ความหมาย ตะวัน
 • นภทีป์ อ่านว่า นบ-พะ-ที ความหมาย เมฆ


 • นภนต์ อ่านว่า นะ-พน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด ความหมาย อำนาจฟ้า
 • นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิด ความหมาย ผู้ชนะ
 • นฤเทพ อ่านว่า นะ-รึ-เทบ ความหมาย พระราชา
 • นฤนาถ อ่านว่า นะ-รึ-นาด ความหมาย ที่พึ่งของคน
 • นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด ความหมาย ยอดชาย
 • นฤพัทธ์ อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน
 • นฤมิต อ่านว่า นะ-รึ-มิด ความหมาย มิตรของคน
 • นัทธิ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ชะเนาะ


 • นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด ความหมาย ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นันทภพ อ่านว่า นัน-ทะ-พบ ความหมาย เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
 • นันทิช อ่านว่า นัน-ทิด ความหมาย ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
 • นันทิน อ่านว่า นัน-ทิน ความหมาย มีความบันเทิง มีความสุข
 • นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด ความหมาย เจริญด้วยความสุข
 • นิกม์ อ่านว่า นิก ความหมาย ปรารถนา
 • นิจิต อ่านว่า นิ-จิด ความหมาย สั่งสมไว้
 • นิช อ่านว่า นิด ความหมาย เป็นของตนเอง นิรันดร
 • นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน ความหมาย การเพ่งพินิจ ปัญญา


 • นิชนันท์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน ความหมาย ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
 • นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
 • นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน ความหมาย ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นิบุณ อ่านว่า นิ-บุน ความหมาย มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
 • นิปุณ อ่านว่า นิ-ปุน ความหมาย มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
 • นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ-พิด ความหมาย ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 • นิพัทธ์ อ่านว่า นิ-พัด ความหมาย นิรันดร


 • นิพิฐ อ่านว่า นิ-พิด ความหมาย ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • นิพิท อ่านว่า นิ-พิด ความหมาย รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
 • นิมมาน อ่านว่า นิม-มาน ความหมาย นฤมิต
 • นิมมิต อ่านว่า นิม-มิด ความหมาย สร้างสรรค์ค์แล้ว
 • บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน ความหมาย ผู้มีปัญญา
 • บัณทัต อ่านว่า บัน-นะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์สิน
 • บุญญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด ความหมาย สำเร็จด้วยบุญ
 • บุญฤทธิ์ อ่านว่า บุน-ยะ-ริด ความหมาย ผู้มีอำนาจ


 • บุณพจน์ อ่านว่า บุน-นะ-พด ความหมาย ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
 • ปกิต อ่านว่า ปะ-กิด ความหมาย ประกาศ
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
 • ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
 • ปพน อ่านว่า ปะ-พน ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปฤษฎี อ่านว่า ปริด-สะ-ดี ความหมาย รัศมี สัมผัส
 • ปัญญพนต์ อ่านว่า ปัน-ยะ-พน ความหมาย ผู้มีปัญญา
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้


 • ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด ความหมาย ให้ชีวิต, มีจิตเมตตา
 • ปุญญพัตน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด ความหมาย เจริญด้วยบุญ
 • โปษัณ อ่านว่า โป-สัน ความหมาย การเลี้ยงดู การอบรม
 • พงศ์พิสุทธิ์ อ่านว่า พง-พิ-สุด ความหมาย มีสกุลไม่ด่างพร้อย
 • พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • พนินห์ อ่านว่า พะ-นิน เมฆ ความหมาย ต้มโสม
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้
 • โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง ความหมาย สกุลแห่งปัญญา
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก-นะ-ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ ความหมาย กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
 • โอสธี อ่านว่า โอ-สะ-ที ความหมาย ดาวประกายพรึก

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง