ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2564 ชื่อจริงลูกชายวันศุกร์ ชื่อมงคล ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2564 ชื่อจริงลูกชายวันศุกร์ ชื่อมงคล ความหมายดี
Faii_Natnista
23 มิถุนายน 2564 ( 17:00 )
21.3K

     ลูกเกิดวันศุกร์ตั้งชื่ออะไรดีนะ? วันนี้เราจัดมาให้แล้วค่าา กับ ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2564 ซึ่งคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้ลูกมีชื่อเพราะๆ ทั้งยังมีความหมายดี ก็ลองมาดูลิสต์ชื่อที่เรานำมาฝากกันได้เลยค่ะ เราคัดมาให้แล้ว นอกจากชื่อจะเพราะแล้ว ชื่อยังมีความหมายมงคลอีกด้วย คุณแม่คนไหนที่มีลูกชายเกิดวันศุกร์ต้องหยิบไปใช้กันเลย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันศุกร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันศุกร์ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อายุ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • เดช : ก ข ค ฆ ง
 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น
 • มูลละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี : ย ร ล ว

 

ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์ 2564

 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก, ผู้ให้ความพอใจ
 • กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
 • กิตติพิชญ์ อ่านว่า กิด-ติ-พิด ความหมาย นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
 • กิตติทัต อ่านว่า กิด-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
 • กิตติภพ อ่านว่า กิด-ติ-พบ ความหมาย ความมีเกียรติ

 

 • กฤษฎิ์ อ่านว่า กริด ความหมาย ฉลาด
 • กษิดิศ อ่านว่า กะ-สิ-ดิด ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • โกเมศ อ่านว่า โก-เมด ความหมาย ดอกบัว
 • เขมทิน อ่านว่า เข-มะ-ทิน ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • เจตน์ อ่านว่า เจด ความหมาย ความคิด ความตั้งใจ
 • จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด ความหมาย ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
 • ชนน อ่านว่า ชะ-นน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย
 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย

 

 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
 • ชินสีห์ อ่านว่า ชิน-นะ-สี ความหมาย ท่านผู้ชนะ
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 

 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
 • ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐกฤต อ่านว่า นัด-ถะ-กริด ความหมาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณิชพน อ่านว่า นิด-ชะ-พน ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ณนันท์ อ่านว่า นะ-นัน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ณศักต์ อ่านว่า นะ-สัก ความหมาย ที่สามารถทางความรู้
 • ติณห์ อ่านว่า ติน ความหมาย กล้าแข็ง แหลมคม
 • ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ ความหมาย ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

 

 • เตชัส อ่านว่า เต-ชัด ความหมาย เดชหรืออำนาจ
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตชิษฐ์ อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย ฉลาดที่สุด
 • ทิธิติ อ่านว่า ทิด-ทิ-ติ ความหมาย รัศมีความสว่าง กระจ่าง
 • ทีฆทัศน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด ความหมาย มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
 • ทีฆทัสน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด ความหมาย เห็นการณ์ไกล
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ ความหมาย เทพประทาน
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย กลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินโชติ อ่านว่า ทิน-นะ-โชด ความหมาย แสงอาทิตย์
 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา

 

 • ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย

 

 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ ความหมาย มีปัญญา
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์

 

 • นฤชิต อ่านว่า นะ-รึ-ชิดความหมาย ผู้ชนะ
 • นฤพัทธ์ อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน
 • นฤเบศ อ่านว่า นะ-รึ-เบด ความหมาย ยอดชาย
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • นภนต์ อ่านว่า นะ-พน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นิกม์ อ่านว่า นิก ความหมาย ปรารถนา
 • นพพิชญ์ อ่านว่า นบ-พิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
 • ปฤษฎี อ่านว่า ปริด-สะ-ดี ความหมาย รัศมี สัมผัส
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปัญญพนต์ อ่านว่า ปัน-ยะ-พน ความหมาย ผู้มีปัญญา

 

 • โปษัณ อ่านว่า โป-สัน ความหมาย การเลี้ยงดู การอบรม
 • ปาณัท อ่านว่า ปา-นัด ความหมาย ให้ชีวิต, มีจิตเมตตา
 • ปุญญพัตน์ อ่านว่า ปุน-ยะ-พัด ความหมาย เจริญด้วยบุญ
 • ปพน อ่านว่า ปะ-พน ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
 • ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
 • พงษ์พิชญ์ อ่านว่า พง-พิด ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • พงศ์พิสุทธิ์ อ่านว่า พง-พิ-สุด ความหมาย มีสกุลไม่ด่างพร้อย
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้

 

 • โพธิพงศ์ อ่านว่า โพ-ทิ-พง ความหมาย สกุลแห่งปัญญา
 • พนินห์ อ่านว่า พะ-นิน เมฆ ความหมาย ต้มโสม
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก-นะ-ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ ความหมาย กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย
 • โอสธี อ่านว่า โอ-สะ-ที ความหมาย ดาวประกายพรึก

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง