ออกแบบเก๋... ใน TIFA 2014

ออกแบบเก๋... ใน TIFA 2014
25 สิงหาคม 2557 ( 15:17 )
1.4K

ครั้งแรกของประเทศไทยเวทีการประกวดออกแบบนวัตกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ ชิงเงินรางวัลและศึกษาดูงานรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

TIFA 2014 (Thailand INNOFASHION Awards 2014) รางวัลนวัตกรรมแฟชั่น โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบรุ่นใหม่และนักออกแบบมืออาชีพหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าแฟชั่นให้สอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำเสนอการออกแบบสินค้าแฟชั่นไทยผ่าน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และความโดดเด่นของทุนปัญญาไทยการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในด้านต่างๆ ผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์

โดยปีนี้งาน TIFA 2014 จัดประกวดภายใต้หัวข้อ  “Thai Treasures : จากทุนปัญญาไทย สู่งานออกแบบนวัตกรรมแฟชั่น” เปิดรับสมัครผลงานจากนักออกแบบทั่วประเทศตั้งแต่ 21 กรกฎาคม-12 กันยายน 2557 โดยจะมีการตัดสินคัดเลือกรอบแรก 18 กันยายน 2557 และการเดินสายสัมภาษณ์นักออกแบบที่ผ่านการเข้ารอบในภาคต่างๆ 4 ภาค ระหว่าง 22 กันยายน- 3 ตุลาคม 2557 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตต้นแบบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบรองชนะเลิศ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นักออกแบบที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ท่าน จะได้ไปศึกษาดูงานที่ Seoul Fashion Week และกลับมาจัดทำผลงานเพื่อแสดงผลงานตัดสินในรอบสุดท้ายบนเวที RUNWAY INNOFASHION SHOW ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมการศึกษาดูงาน Tokyo Fashion Visit 

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ http://www.tifa-awards.net

 

บทความที่เกี่ยวข้อง