รีเซต

วิธีการโหวตผู้เข้าประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2022

วิธีการโหวตผู้เข้าประกวด Miss & Mister Supranational Thailand 2022
faiinatnista
6 พฤษภาคม 2565 ( 17:00 )
9.8K
1

     ใครจะได้เป็นสุดยอดตัวแทน “มิส & มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022” ซึ่งมีตัวตนตรงกับบริบทของ I am Supra ที่มีความเป็นธรรมชาติ มุ่งมั่น มีใจรักในการส่งต่อเรื่องราวดีๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม พร้อมพัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้ถึงขีดสุด เพื่อนำสายสะพายไทยแลนด์เดินทางคว้าความสำเร็จจากเวทีระดับโลก มิส & มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022 ณ ประเทศโปแลนด์ ในเดือนกรกฎาคม 2565 คุณคือหนึ่งในผู้ตัดสิน! มาร่วมโหวตให้กับคนที่คุณรัก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 

 

วิธีการโหวตผ่านช่องทาง USSD สำหรับลูกค้า TrueMove H

     การทำรายการ โหวตผู้เข้าประกวด มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2022 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) ซึ่งสามารถโหวดผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (เวลา 17.00 น.) จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 18.00 น.) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการทำรายการโหวตผู้เข้าประกวด มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2022

 

**เมื่อกด Vote ลูกค้าจะได้รับ SMS ตอบกลับ “ขอบคุณที่ร่วมโหวต AA คะแนนให้ Supranational Thailand 2022 หมายเลข XX”

 

อัตราค่าใช้บริการ ผ่านช่องทาง USSD

 

 

รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ (Term and Condition)

1. อัตราค่าใช้บริการไม่ครอบคลุมค่าบริการอินเตอร์เน็ต 4G/3G รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการอื่นๆ จะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้และตามอัตราที่ระบุไว้เท่านั้น
2. ระยะเวลาในการโหวต วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ( เวลา17.00น.) จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565( เวลา18.00น.)
3. ผลคะแนนของการโหวตเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่ทางคณะกรรมการที่จะใช้ตัดสินผู้เข้ารอบด้วย ซึ่งสิทธิในการนำ  คะแนนไปใช้ในการตัดสิน ถือเป็นสิทธิของทางกองประกวดที่เห็นตามความเหมาะสมของการประกวด
4. บริการมีการกำหนดค่าบริการในการโหวตของลูกค้าแบบรายเดือน โดยทางลูกค้าสามารถโหวตได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ เดือน ส่วนลูกค้าแบบเติมเงินสามารถโหวตได้ไม่จำกัด
5. ทียูซี มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่ทียูซีพิจารณาเห็นสมควร
กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1242

 

วิธีการโหวตผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet

     การโหวตมิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2022 สามารถโหวดผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการทำรายการโหวตผู้เข้าประกวด มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2022

 

 

เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย จากนั้น
1. กด Banner "Miss & Mister Supranational 2022" บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. กดการประกวด "Miss & Mister Supranational 2022" เพื่อเลือกลงคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบ
3. กดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการโหวต เพื่อเลือกลงคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบ

 

 

4. เลือกจำนวนโหวตที่ต้องการ และกด “โหวตเลย”

  • 1 โหวต 4 บาท 
  • 10 โหวต 40 บาท 
  • 20 โหวต 80 บาท 
  • 50 โหวต 200 บาท 
  • 100 โหวต 400 บาท 

5. ตรวจสอบรายละเอียดการโหวตและกดยืนยัน
6. ระบบแจ้งดำเนินการ “โหวตสำเร็จ”

  • ไม่จำกัดสิทธิ์และจำนวนครั้งในการโหวต
  • สามารถโหวตได้ทุกเครือข่าย
  • ไม่สามารถยกเลิกการโหวตได้ทุกกรณี

 

รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ (Term and Condition)

     รายละเอียดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการโหวต “โหวตมิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2022 Miss & Mister Supranational 2022” ทั้งนี้ผู้ใช้บริกาจะต้องยอมรับข้อตกลงในรายละเอียดการใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การให้บริการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิตัล”)
2. ระบบการให้บริการดังกล่าวนี้ รองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยรองรับการให้บริการทุกเครือข่าย
3. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการทำรายการโหวต “โหวตมิสเตอร์ และ มิสซูปร้าเนชั่นแนล  Mr & Miss Supranational 2022” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ทุกกรณี ทั้งนี้ ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทั้งสิ้น
4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการด้วยตัวเอง ได้ที่เมนู “รายการ” บน แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
5. เอ็มบีที ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการให้บริการ, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ทรูมันนี่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินเท่านั้น ดังนั้น หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกิดขึ้น หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ด้วยตนเอง โดยทรูมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นทรูมันนี่จึงไม่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
8. ทรูมันนี่และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง จากเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรืออันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
9. ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทรูมันนี่ และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
10. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ทรูมันนี่อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ทรูมันนี่ และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของทรูมันนี่ และ/หรือที่ทรูมันนี่ได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชำระเงินและดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าทรูมันนี่อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ทรูมันนี่สามารถอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของทรูมันนี่ ได้ที่นี่
11. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของทรูมันนี่ และ ทรูดิจิดอล
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการได้ที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด Call Center โทร 1242 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อใช้บริการได้ที่ ทรูมันนี่ Call Center โทร.1240

 

     ร่วมติดตามกิจกรรมการเก็บตัวตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านทางแฟนเพจ Facebook: SupranationalThailand Instagram: supranationalthailand และ Youtube: Supranational Thailand รับชมการถ่ายทอดสดรอบ FINAL SUPRA NIGHT ได้ทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 กำหนดรอบตัดสิน MISS SUPRANATIONAL 2022 ขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และ รอบตัดสิน MISTER SUPRANATIONAL 2022 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง