สิ่งที่ควรทำ "วันมาฆบูชา" ชวนสาวๆ ใส่ "แฟชั่นชุดขาว" ไปทำบุญเวียนเทียน

สิ่งที่ควรทำ "วันมาฆบูชา" ชวนสาวๆ ใส่ "แฟชั่นชุดขาว" ไปทำบุญเวียนเทียน
ไทยรัฐ
18 กุมภาพันธ์ 2562 ( 23:05 )
496
สิ่งที่ควรทำ "วันมาฆบูชา" ชวนสาวๆ ใส่ "แฟชั่นชุดขาว" ไปทำบุญเวียนเทียน

"วันมาฆบูชา" ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน หนุ่มสาวสมัยนี้ก็เขาหันมาเข้าวัดเข้าวากันมากขึ้น ปฏิบัติตัวเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยการตื่นเช้าไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ หรือไปเวียนเทียนในช่วงค่ำตามแต่สะดวก

หากพูดถึงการทำบุญแล้ว ไม่ว่าจะทำบุญแบบไหนก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ จึงอยากจะเชิญชวนสาวๆ ให้ไปทำบุญด้วยกันเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชานี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับความสำคัญของวันนี้กันเสียก่อน

วันมาฆาบูชา สำคัญอย่างไร

"วันมาฆบูชา" ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ มีพระภิกษุถึง 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย

เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา

1. ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

อีกชื่อหนึ่งของวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ จาตุร แปลว่า 4, องค์ แปลว่า ส่วน, สันนิบาต แปลว่า ประชุม ดังนั้นเมื่อนำมารวมกัน "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง

ที่มาของพิธีมาฆบูชาในประเทศไทย

เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท จนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น

สิ่งที่ควรทำในวันมาฆาบูชา

ตอนเช้า

1. ทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา

2. จัดสำรับคาวหวานเพื่อไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด

ช่วงบ่าย

1.  เจริญสมาธิภาวนา และฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา

ช่วงค่ำ

เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนมากมักจะออกไปเวียนเทียน โดยนำดอกไม้, ธูป 3 ดอก, และเทียน ไปเวียนขวา 3 รอบ ณ พระอุโบสถ โดยขณะที่เรากำลังเวียนเทียน ก็ควรทำจิตใจให้สงบ พร้อมกับระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การแต่งตัวเข้าวัด

สำหรับสาวๆ ที่ตั้งใจจะไปไหว้พระ-ทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ ก็มี "แฟชั่นชุดขาว" มาฝากควรเน้นไปที่ความสำรวม สุภาพ และถูกต้องตามกาลเทศะ ลืมกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะไปก่อน แล้วเลือกเป็นเสื้อยืดสีขาวคู่กับกางเกงขายาว หรือกระโปรงยาวจะดูน่ารักกว่านะคะ

อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนิกชนควรจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันในพุทธศาสนา เพื่อเป็นการธำรงศาสนาพุทธให้สืบต่อไป ดังนั้นวันมาฆบูชาปีนี้ ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ จึงอยากจะเชิญชวนสาวๆ ทุกคนให้ไปทำบุญด้วยกันนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง