3 วิธีจัดการความรู้สึกเพื่อบริหารชีวิต ในช่วงโควิด-19

3 วิธีจัดการความรู้สึกเพื่อบริหารชีวิต ในช่วงโควิด-19
Beau_Monde
19 มีนาคม 2563 ( 10:13 )
159

     จากข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีมาตรการที่เข้มงวดต่างๆ เกิดขึ้น เช่น หากเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อกลับมาจะต้องมีการตรวจเช็คคัดกรองเชื้อโรค รวมถึงต้องกักบริเวณตัวเองเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 14 วัน  ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ดูเหมือนจะเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องตกอยู่ในสภาวะของความหวาดกลัวตื่นตระหนก เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ถึงแม้เราจะแก้ไขความรู้สึกนี้ให้หมดไปไม่ได้ แต่ก็น่าจะสร้างชีวิตให้มีความสุข ลดความกังวลตามอัตภาพ ภายใต้สภาวะที่ไม่ปกตินี้ให้ได้

     รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะแนวทางในการจัดการความรู้สึกเพื่อบริหารชีวิต ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีความสุข ปลอดภัย โดย 3 ประเด็นหลักที่ รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ให้ไว้คือการ Redesign ออกแบบวิถีการใช้ชีวิตใหม่, Rethink ปรับความคิดใหม่ และ Reunite ร่วมแรงร่วมใจผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

3 วิธีจัดการความรู้สึกเพื่อบริหารชีวิต ในช่วงโควิด-19

1. Redesign: ออกแบบวิถีการใช้ชีวิตใหม่ 

     จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า หากเราสามารถออกแบบวิถีการใช้ชีวิตใหม่ (Redesign) เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเสียใหม่ จะทำให้เราสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอน เดินทางออกจากบ้านกระทั่งกลับเข้ามาในบ้าน ทุกครั้งที่ออกไปยังที่สาธารณะหรือไปพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูง ควรใช้ความระมัดระวัง หยิบจับหรือแตะต้องสิ่งใดๆ ให้น้อยที่สุด หากมีสิ่งของที่ช่วยในเรื่องการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย ควรพกพาติดตัวไว้ เพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยมั่นใจในทุกๆ ที่

2. Rethink: ปรับความคิดใหม่

     นอกจากจะต้องออกแบบพฤติกรรมใหม่แล้ว การปรับความคิดใหม่ หรือ Rethink ก็ควรทำด้วยเช่นกัน ซึ่งการปรับความคิดใหม่ในที่นี่หมายถึง การหาสุขต่างๆ รอบตัวเพื่อลดความหวาดกลัวตื่นตระหนก ยิ่งในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ หลายๆ บริษัทเริ่มให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน ทำให้เรามีเวลาอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างความสุขจากการอยู่ในบ้าน ลดความเครียด ความเสี่ยงและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง และเพื่อเป็นการเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น เราก็สามารถออกกำลังกายภายในบ้านแทนการออกกำลังในที่สาธารณะก็ได้

3. Reunite: ร่วมแรงร่วมใจ

     สุดท้าย Reunite คือ การร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันในช่วงไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด ด้วยการไม่กักตุน ไม่แสวงหากำไร ไม่มั่วสุม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เช่น หากคุณเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ควรจะได้รับการคัดกรองเชื้อโรคและควรกักบริเวณตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

   เช็คลิสต์! เราติด COVID-19 หรือไม่ เช็คอาการเทียบกับไข้หวัดทั่วไปกันหน่อย

Work from Home คืออะไร? ทำงานที่บ้านยังไงให้มีประสิทธิภาพ

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง