รีเซต

50 คำคม แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ สั้นๆ สร้างแรงบันดาลใจ

50 คำคม แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ สั้นๆ สร้างแรงบันดาลใจ
faiinatnista
22 เมษายน 2565 ( 13:00 )
5.3K

     หมดไฟ หมดแรงบันดาลใจ อย่าเพิ่งเครียดไปค่ะ วันนี้เรามี คำคม แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ สั้นๆ ที่อ่านแล้วช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ฮึดสู้กับการทำงานและการใช้ชีวิตขึ้นมาอีกหนึ่งเท่า จะอ่านเพื่อเตือนใจ หรือจะหยิบไปโพสต์เป็นแคปชั่นลงโซเชียลเก๋ๆ ก็ได้เหมือนกัน!

 

 

แรงบันดาลใจภาษาอังกฤษ สั้นๆ

 • Make each day your masterpiece.

จงทำแต่ละวันให้เป็นผลงานชิ้นเอกของคุณ

 • No pressure, no diamonds.

ไม่มีความกดดัน ก็ไม่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

 • Whatever you are, be a good one.

เป็นอะไรก็ได้ที่คุณเป็น แค่เป็นคนดีก็พอ

 • Dream big and dare to fail.

ฝันให้ใหญ่และกล้าที่จะล้มเหลว

 • Live your dreams.

ใช้ชีวิตตามฝันของคุณซะ

 • Every moment is a fresh beginning.

ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่

 • No guts, no story.

ไม่มีความกล้าไม่มีเรื่องราวให้เล่าขาน

 • Keep going. Be all in.

สู้ต่อไป จัดเต็มไปเลย

 • You can if you think you can.

คุณทำได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้

 • You never fail until you stop trying.

คุณจะไม่ล้มเหลวจนกว่าคุณจะหยุดพยายาม

 

 

 • If you can dream it, you can do it.

ถ้าคุณฝันถึงมันคุณก็สามารถทำมันได้

 • Begin anywhere.

การเริ่มต้น จะเริ่มที่ไหนก็ได้

 • All limitations are self-imposed.

ข้อจำกัดทั้งหมด มันเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเอง

 • Happiness depends upon ourselves.

ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

 • Everything you can imagine is real.

ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการมันสามารถเป็นจริงได้

 • May you live every day of your life.

ให้คุณได้ใช้ชีวิตในทุกๆ วันของคุณ อย่าให้ใครมาปิดกั้นมัน

 • Belief creates the actual fact.

ความเชื่อสร้างความจริง

 • The best way out is always through.

ทางออกที่ดีที่สุดคือทางผ่านเสมอ

 • Die with memories, not dreams.

ตายไปพร้อมกับความทรงจำ ดีกว่าตามไปพร้อมกับความฝัน

 • Happiness is not by chance, but by choice.

ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการเลือก

 

 • You become what you believe.

คุณเชื่อสิ่งไหน คุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นแหละ

 • Fall seven times, stand up eight. 

ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

 • At the end of hardship comes happiness.

จุดจบของความทุกข์ยากมักจะมีความสุขอยู่เสมอ

 • The best revenge is massive success.

การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

 • Do or do not there is no try.

มีแค่ ทำ หรือ ไม่ทำ เท่านั้น ไม่มีการลอง

 • There is no growth in comfort.

ไม่มีการเติบโตหากยังอยู่ในพื้นที่สบายๆ ของคุณ

 • People fail forward to success.

ผู้คนล้มเหลวเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

 • Success is a well-managed failure.

ความสำเร็จคือความล้มเหลวที่มีการจัดการอย่างดี

 • Forget the failures. Keep the lessons.
ลืมความล้มเหลวไป เก็บไว้เป็นบทเรียนก็พอ
 • Desperation fuels inspiration.

ความสิ้นหวังจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ

 

 

คำคมแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

 • It's fun to do the impossible.

บางครั้งการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็สนุกเหมือนกันนะ

 • Pain is inevitable. Suffering is optional.

ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้

 • Stay close to anything that makes you glad you are alive.

จงพาตัวเองไปอยู่ใกล้ทุกสิ่งที่ทำให้คุณดีใจที่คุณยังมีชีวิตอยู่

 • Never regret anything that made you smile.

อย่าปฏิเสธในสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้

 • It always seems impossible until it’s done.

มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จนกว่ามันจะสำเร็จนั่นล่ะ

 • I’m a slow walker, but I never walk back.

ฉันเป็นคนเดินช้า แต่ฉันไม่เคยเดินถอยหลัง

 • Believe you can and you’re halfway there.

แค่เชื่อว่าคุณทำได้ นั่นล่ะคุณมาครึ่งทางแล้ว

 • Whoever is happy will make others happy, too.

ใครมีความสุขก็ทำให้คนอื่นมีความสุขได้เช่นกัน

 • Aspire to inspire before we expire.

สร้างแรงบันดาลใจก่อนที่เราจะหมดอายุไข

 • Dream without fear. Love without limits.

ฝันโดยไม่ต้องกลัว และรักไม่จำกัด

 

 • Nothing worth having comes easy.

ไม่มีความคุ้มค่าอะไรที่ได้มาง่ายๆ

 • In the middle of difficulty lies opportunity.

ท่ามกลางความลำบากย่อมมีโอกาสอยู่

 • Be yourself; everyone else is already taken.

เป็นตัวของตัวเอง; เพราะคนอื่นถูกเป็นไปหมดแล้ว

 • Fear is a reaction. Courage is a decision.

ความกลัวเป็นปฏิกิริยา ความกล้าคือการตัดสินใจ

 • I can and I will.

ฉันสามารถและฉันจะทำให้ได้

 • Prove them wrong.

พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาคิดผิด

 • Success is the child of audacity.

ความสำเร็จคือลูกของความกล้าหาญ

 • Choose happy.

เลือกที่จะมีความสุขเถอะ

 • You have to be odd to be number one.

คุณต้องเป็นเลขคี่เพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่ง

 • You matter.

คุณมีความสำคัญนะ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง