110 ไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์ พร้อมความหมาย ชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์ ชื่อมงคล

110 ไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์ พร้อมความหมาย ชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์ ชื่อมงคล
Faii_Natnista
2 กันยายน 2564 ( 17:00 )
280

     สำหรับใครที่ยังไม่มีไอเดียในการ ตั้งชื่อจริงลูกชาย เรามีตัวช่วยมาให้แล้ว! เพราะวันนี้เราได้รวบรวมไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์ พร้อมความหมายดีๆ มาให้เลือกกันเพียบ! ซึ่งชื่อจริงสำหรับลูกชายนั้น การตั้งชื่อ 2 พยางค์ก็ถือว่าไม่ยาวไม่สั้นเกินไปค่ะ สามารถเรียกได้ง่าย และในบางชื่อยังนำมาตั้งเป็นชื่อเล่นไปได้ในตัวอีกด้วย ซึ่งชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์แบบเพราะๆ และความหมายดีด้วยก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้ลูกชายมีชื่อเท่ๆ 2 พยางค์ก็มาดูไอเดียกันได้เลย!

 

 

      แต่สำหรับการตั้งชื่อจริงลูกชายที่เป็นมงคลนั้น จะต้องดูการใช้อักขระที่เป็นมงคลตามวันเกิดร่วมไปด้วยค่ะ แม้จะเป็นชื่อที่เพราะ ความหมายดี แต่หากมีตัวอักขระที่เป็นกาลกิณี ตามความเชื่อก็อาจทำให้ความเป็นสิริมงคลนั้นลดน้อยลงไป โดยตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นกาลกิณีของแต่ละวันเกิดก็มีดังนี้

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ตั้งชื่อจริงลูกชาย 2 พยางค์ พร้อมความหมาย

 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิก ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันดิศ อ่านว่า กัน-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
 • กันต์กร อ่านว่า กัน-กอน ความหมาย ที่ให้ความสุข
 • กวิน อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย ดี
 • กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย จอมกวี
 • การิน อ่านว่า กา-ริน ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กระทำ
 • คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

 

 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คีรี อ่านว่า คี-รี ความหมาย ภูเขา
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • จิรัสย์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
 • จิณณะ อ่านว่า จิน - นะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ -รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน ความหมาย ส่องแสง รุ่งเรือง
 • ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
 • ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
 • ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีเชาวน์เป็นใหญ่

 

 • ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชเนนทร์ อ่านว่า ชะ-เนน ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • ชัชชน อ่านว่า ชัด-ชน ความหมาย นักสู้
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน ความหมาย ผู้น่าเลื่อมใส
 • ณกร อ่านว่า นะ-กอน ความหมาย มีความรู้ความสามารถ
 • ณยศ อ่านว่า นะ-ยส ความหมาย มีชื่อเสียงทางความรู้
 • ณทัต อ่านว่า นะ-ทัด ความหมาย ให้แล้วซึ่งของขวัญหรือความรู้
 • ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด ควาามหมาย นักปราชญ์

 

 • ณวัฒน์ อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย เจริญงอกงามทางความรู้
 • ณนันท์ อ่านว่า นะ-นัน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ดนัทธ์ อ่านว่า ดะ-นัด ความหมาย ผูกพันไว้ด้วยคุณธรรม
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตชิษฐ์ อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย ฉลาดที่สุด
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทธรรษ อ่านว่า ทะ-ทัด ความหมาย กล้าหาญ เข้มแข็ง
 • ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ ว่องไว

 

 • ธาดา อ่านว่า ทา-ดา ความหมาย ผู้สร้าง
 • ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน ความหมาย ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด ความหมาย มีความรู้เป็นยศ
 • ธีระ อ่านว่า ที - ระ ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรุตม์ อ่านว่า ที-รุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ

 

 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • ธีรัช อ่านว่า ที-รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ ความหมาย มีปัญญา
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
 • ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความโชคดี
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล

 

 • นภันต์ อ่านว่า นะ-พัน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นภนต์ อ่านว่า นะ-พน ความหมาย สุดขอบฟ้า
 • นวัช อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
 • นวัต อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย ความใหม่ ภาวะใหม่
 • นวิน อ่านว่า นะ - วิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
 • นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมา เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • ปกรณ์ อ่านว่า ปะ-กอน ความหมาย คัมภีร์, ตำรา

 

 • ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปพน อ่านว่า ปะ-พน ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปณัย อ่านว่า ปะ-ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ
 • ประไณย อ่านว่า ประ-ไน ความหมาย ผู้ว่านอนสอนง่าย
 • ปรีดิท อ่านว่า ปรี-ดิด ความหมาย เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
 • ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม ความหมาย หัวหน้า เป็นใหญ่
 • พนินห์ อ่านว่า พะ-นิน ความหมาย เมฆ ต้มโสม

 

 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด ความหมาย ความเจริญ
 • พสิษฐ์ อ่านว่า พะ-สิด ความหมาย ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • พรรธน์ยศ อ่านว่า พัด-ยด ความหมาย มียศและความเจริญ
 • พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด ความหมาย ชัยชนะของวีรบุรุษ
 • พีรัช อ่านว่า พี-รัด ความหมาย เกิดมาเป็นผู้กล้าหาญ
 • ภคิน อ่านว่า พะ-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีสิริมงคล
 • ภวัต อ่านว่า พะ-วัด ความหมาย ผู้เจริญ
 • ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
 • ภวิศ อ่านว่า พะ-วิด ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก

 

 • ภูดิศ อ่านว่า พู-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความเจริญ
 • ภูริช อ่านว่า พู-ริด ความหมาย แผ่นดิน
 • ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ภากร อ่านว่า พา-กอน ความหมาย ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
 • ภาคิน อ่านว่า พา-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีกำไร
 • ภาธร อ่านว่า พา-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
 • ราชินทร์ อ่านว่า รา-ชิน ความหมาย ราชาผู้เป็นใหญ่
 • เรวัต อ่านว่า เร-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ
 • วีริศ อ่านว่า วี-ริด ความหมาย ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

 

 • วิพุช อ่านว่า วิ-พุด ความหมาย นักปราชญ์
 • วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด ความหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
 • วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด ความหมาย ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 • วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด ความหมาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
 • วรุตม์ อ่านว่า วะ-รุด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
 • หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด ความหมาย น่าชื่นชมยินดี
 • อวัช อ่านว่า อะ-วัด ความหมาย ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
 • อนณ อ่านว่า อะ-นน ความหมาย ผู้ไม่มีหนี้
 • อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก ความหมาย หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
 • ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย อำนาจ ความเป็นใหญ่
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด ความหมาย เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง