รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันจันทร์ 2567 ชื่อจริงลูกชายวันจันทร์ ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันจันทร์ 2567 ชื่อจริงลูกชายวันจันทร์ ความหมายดี
Faii_Natnista
17 มกราคม 2567 ( 11:15 )
162.2K
3

     รวมมาให้แล้ว! กับ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันจันทร์ 2567 คุณพ่อคุณแม่คนไหน ที่กำลังมองหา ชื่อจริงลูกชายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ อยู่ล่ะก็ อย่าได้พลาดเลยค่า

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันจันทร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ก ข ค ฆ ง
 • อายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มนตรี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ : ย ร ล ว
 • มูลละ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • กาลกิณี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

 

ชื่อจริงลูกชาย คนเกิดวันจันทร์ 2567

 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กันต์กร อ่านว่า กัน-กอน ความหมาย ที่ให้ความสุข
 • กันต์ดนัย อ่านว่า กัน-ดะ-ไน ความหมาย ลูกผู้เป็นที่รัก
 • กันตภณ อ่านว่า  กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด ความหมาย มีอำนาจในหมู่คณะ
 • คณพันธ์ อ่านว่า คะ-นะ-พัน ความหมาย ให้ร่วมกัน
 • ชญตว์ อ่านว่า ชะ-ยด ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ชยน อ่านว่า ชะ-ยน ความหมาย ชัยชนะ
 • ชยนต์ อ่านว่า ชะ-ยน ความหมาย ที่มีชัยชนะ

 

 • ชรัณ อ่านว่า ชะ-รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชัยกร อ่านว่า ไช-ยะ-กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชัชชน อ่านว่า ชัด-ชน ความหมาย นักสู้
 • ชัยภัทร อ่านว่า ไช-ยะ-พัด ความหมาย สิริมงคลและชัยชนะ
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
 • ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล เมฆฝน
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ

 

 • ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน ความหมาย บุตรของนักปราชญ์ บุตรผู้ฉลาด
 • ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด-ถะ-รัด ความหมาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
 • ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
 • ณวัฒน์ อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย เจริญงอกงามทางความรู้
 • ณกร อ่านว่า นะ-กอน ความหมาย มีความรู้ความสามารถ
 • ณทัต อ่านว่า นะ-ทัด ความหมาย ให้แล้วซึ่งของขวัญหรือความรู้
 • ณนันท์ อ่านว่า นะ-นัน ความหมาย ยินดีในความรู้ เครื่องประดับ
 • ณณนวัตม์ อ่านว่า นน-นะ-วัด ความหมาย มีความรู้สูงส่งและใหม่ๆ
 • ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กอน ความหมาย ผู้ทำการรบ
 • ดนัย อ่านว่า ดะ-นัย ความหมาย ลูกชาย

 

 • ดลวัฒน์ อ่านว่า ดน-ละ-วัด ความหมาย ความเจริญ
 • ทรงรัฐ อ่านว่า ทรง-รัด ความหมาย ครองเมือง
 • ทัตฐภัทร อ่านว่า ทัด-ถะ-พัด ความหมาย ให้ความเจริญอย่างมั่นคง
 • ทธรรษ อ่านว่า ทะ-ทัด ความหมาย กล้าหาญ เข้มแข็ง
 • ทัตตกร อ่านว่า ทัด-ตะ-กอน ความหมาย ผู้ให้
 • ทัตพงศ์ อ่านว่า ทัด-พง ความหมาย ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนภณ อ่านว่า ทะ-นะ-พน ความหมาย พูดดีมีทรัพย์
 • ธนรงค์ ทะ-นะ-รง ความหมาย ร่ำรวยและมีความรักดี
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

 

 • ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน ความหมาย ธงของคุณความดี
 • ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวัตน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด ความหมาย เจริญด้วยทรัพย์
 • ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด ความหมาย มีความรู้เป็นยศ
 • ธรรมธัช อ่านว่า ทำ-มะ-ทัด ความหมาย มีธรรมเป็นธง เด่นด้วยธรรม
 • ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธันยกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคลาภ
 • ธันยพงศ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-พง ความหมาย วงศ์ตระกูลอันโชคดี
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นภนต์ อ่านว่า นะ-พน ความหมาย สุดขอบฟ้า

 

 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นัทธ์ฐภัค อ่านว่า นัด-ถะ-พัก ความหมาย ผูกพันกับความมั่นคงและมีโชคดี
 • นฤพัทธ์ อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน
 • นนทนัตถ์ อ่านว่า นน-ทะ-นัด ความหมาย ทรัพย์เป็นที่น่ายินดี ชื่นชมในทรัพย์
 • นวันธร อ่านว่า นะ-วัน-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ
 • นพนนท์ อ่านว่า นบ-พะ-นน ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
 • นันทพน อ่านว่า นัน-ทะ-พน ความหมาย ป่าอันน่ารื่นรมย์
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปณัย อ่านว่า ปะ-ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ

 

 • ปัถย์ อ่านว่า ปัด ความหมาย ผู้เหมาะสม
 • ปวร อ่านว่า ปะ-วอน ความหมาย ผู้ประเสริฐ
 • ปัญญ์ อ่านว่า ปัน ความหมาย มีปัญญา
 • พงศ์พัฒน์ อ่านว่า พง-พัด ความหมาย ดำรงเชื้อสาย
 • พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด ความหมาย เชื้อสายผู้มีอำนาจ
 • พหลวัศ อ่านว่า พะ-หน-ละ-วัด ความหมาย มีอำนาจมาก
 • พัทธนน อ่านว่า พัด-ทะ-นน ความหมาย เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความน่ายินดี
 • ภคภณ อ่านว่า พะ-คะ-พน ความหมาย มีโชคด้านคำพูด
 • ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
 • รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน ความหมาย การรบ นักรบ

 

 • วรทัต อ่านว่า วอ-ระ-ทัด ความหมาย ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
 • วรธร อ่านว่า วอ-ระ-ทอน ความหมาย คงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
 • วรธันย์ อ่านว่า วอ-ระ-ทัน ความหมาย เป็นคนดีและมีโชค
 • วรวรรธน์ อ่านว่า วอ-ระ-วัด ความหมาย มากด้วยความดี
 • วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด ความหมาย ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 • หฤษฎ์ อ่านว่า หะ-ริด ความหมาย น่าชื่นชมยินดี
 • อนณ อ่านว่า อะ-นน ความหมาย ผู้ไม่มีหนี้
 • อนรรฆ อ่านว่า อะ-นัก ความหมาย หาค่ามิได้ มีค่ามากมาย
 • อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ ความหมาย ทะเล,มหาสมุทร
 • อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน ความหมาย ผู้ยินดีในประโยชน์

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง