120 ชื่อจริงลูกแฝด ความหมายดี ชื่อมงคลสำหรับลูกแฝดหญิง-หญิง เพราะๆ

120 ชื่อจริงลูกแฝด ความหมายดี ชื่อมงคลสำหรับลูกแฝดหญิง-หญิง เพราะๆ
Faii_Natnista
6 กรกฎาคม 2564 ( 17:00 )
1.4K

     คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังมองหา ชื่อจริงลูกแฝด ความหมายดี ชื่อมงคลเพราะๆ สำหรับลูกแฝดหญิง-หญิง อยู่ ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไดลค่ะ เพราะวันนี้เราได้รวบรวมชื่อเพราะๆ สำหรับลูกแฝดหญิง-หญิงมาให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่กันแล้ว! แต่ละชื่อบอกเลยว่านอกจากจะเพราะ อ่านง่ายแล้ว ความหมายยังดี เป็นมงคลกับลูกสาวสุดๆ อีกด้วย!

 

 

     สำหรับการตั้งจริงที่ดีนั้น ก็ไม่ควรตั้งให้ยาวจนเกินไป และอ่านยากเกินไปค่ะ โดยชื่อจริงสำหรับลูกสาวนั้นมักจะใช้วรรคศรี นำหน้า หรือตามหลัง และในชื่อจะต้องไม่มีส่วนประกอบของวรรคกาลกิณี ซึ่งวรรคศรีและวรรคกาลกิณีสำหรับคนเกิดแต่ละวันก็ต่างกันไปดังนี้

 

วรรคศรี สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • คนเกิดวันจันทร์ : ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันอังคาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน : ย ร ล ว
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน : ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • คนเกิดวันศุกร์ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันเสาร์ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกแฝด ความหมายดี ชื่อจริงลูกแฝดหญิง-หญิง

 • กชพร อ่านว่า กด - ชะ - พอน ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
 • กชพรรณ อ่านว่า กด - ชะ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณดุจดอกบัว
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ - ระ - ปรี - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิรสุดา อ่านว่า จิ - ระ - สุ - ดา ความหมาย ลูกสาวผู้ยั่งยืน
 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน - วะ - รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จินห์จุฑา อ่านว่า จิน - จุ - ทา ความหมาย มีไฝเด่น มีลักษณะดี
 • จิรดา อ่านว่า จิ - ระ - ดา ความหมาย ความยั่งยืน ตลอดกาล
 • จิรภา อ่านว่า จิ - ระ - พา ความหมาย ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ - นัด - ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จิรัญญา อ่านว่า จิ - รัน - ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
 • ชยุดา อ่านว่า ชะ - ยุ - ดา ความหมาย รุ่งเรือง
 • ชลิตา อ่านว่า ชะ - ลิ - ตา ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ - นัน - ธิ - ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิดาภา อ่านว่า ชะ - นิ - ดา - พา ความหมาย ให้เกิดรัศมี
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ - นิ - สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชนิสรา อ่านว่า ชะ - นิด - ระ - สา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 • ญาดา อ่านว่า ยา - ดา ความหมาย ผู้รู้ นักปราชญ์
 • ญาณี อ่านว่า ยา - นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาณินี อ่านว่า ยา - นิ - นี ความหมาย หญิงผู้รู้
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา - นิ - สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐิตาภรณ์ อ่านว่า ถิ - ตา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่ถาวร
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ - ตา - พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ณัฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณจยา อ่านว่า นะ - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณฐิตา อ่านว่า นะ - ทิ - ตา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยความรู้
 • ฑิตฐิตา อ่านว่า ดิด - ถิ - ตา ความหมาย ตั้งอยู่ในความรู้
 • ณัฏฐนิช อ่านว่า นัด - ถะ - นิด ความหมาย ฉลาด และเป็นตัวของตัวเอง
 • ชญานิษฐ์ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย มีความรู้น่าพึงพอใจ
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณฐิตา อ่านว่า นะ - ทิ - ตา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยความรู้
 • ดิษยา อ่านว่า ดิด - สะ - ยา ความหมาย โชคดี มีสิริมงคล
 • ดุลยา อ่านว่า ดุน - ละ - ยา ความหมาย สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม
 • ดารินทร์ อ่านว่า ดา - ริน ความหมาย ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 • ญาณินท์ อ่านว่า ยา - นิน ความหมาย เป็นใหญ่เพราะความรู้ มีความรู้
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุดา อ่านว่า ดะ - นุ - ดา ความหมาย ความแบบบาง ละเอียดอ่อน
 • ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
 • ดาริน อ่านว่า ดา - ริน ความหมาย ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
 • ติรยา อ่านว่า ติ - ระ - ยา ความหมาย สำเร็จ
 • ตีรณา อ่านว่า ตี - ระ - นา ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
 • ทมิตา อ่านว่า ทะ - มิ - ตา ความหมาย เชื่องแล้ว
 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ - นัด - ถา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
 • ธยานิษฐ์ อ่านว่า ทะ - ยา - นิด ความหมาย ตั้งมั่นในความคิดคำนึง
 • ธีรดา อ่านว่า ที - ระ - ดา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีวรา อ่านว่า ที - วะ - รา ความหมาย ประเสริฐด้วยความรู้
 • ธาวินี อ่านว่า ทา - วิ - นี ความหมาย วิ่งว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
 • ธีนิดา อ่านว่า ที - นิ - ดา ความหมาย ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
 • ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน - พิด - ชา ความหมาย มีความรู้ยิ่งดี
 • ธัญพิมล อ่านว่า ทัน - พิ - มล ความหมาย มีโชคดีและไร้มลทิน
 • ธันยพร อ่านว่า ทัน - ยะ - พอน ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
 • ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน - ยะ - วี ความหมาย มีโชคและมีความกล้า
 • ธันยธรณ์ อ่านว่า ทัน - ยะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธันยมนย์ อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
 • นลินา อ่านว่า นะ - ลิ - นา ความหมาย ดอกบัว
 • นิรณี อ่านว่า นิ - ระ - นี ความหมาย ตัดสินใจ มั่นใจ
 • นิยา อ่านว่า นิ - ยา ความหมาย เป็นของตน พึ่งตน
 • นีรา อ่านว่า นี - รา ความหมาย น้ำ
 • นิชา นิ - ชา ความหมาย เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
 • นฎา นะ - ดา ความหมาย ส่องแสง
 • นลิน อ่านว่า นะ - ลิน ความหมาย ดอกบัว
 • นลินี อ่านว่า นะ - ลิ - นี ความหมาย สระบัว
 • นิวรา อ่านว่า นิ - วะ - รา ความหมาย หญิงสาว
 • นวียา อ่านว่า นะ - วี - ยา ความหมาย เสมอเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นรินทร์พร อ่านว่า นะ - ริน - พอน ความหมาย พรของพระราชา
 • จรินทร์พร อ่านว่า จะ - ริน - พอน ความหมาย เจ้าแห่งนักเดินทางผู้ประเสริฐ
 • นพิดา อ่านว่า นะ - พิ - ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นันท์มนัส อ่านว่า นัน - มะ - นัด ความหมาย ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
 • นิชานาถ อ่านว่า นิ - ชา - นาดความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิชาภา อ่านว่า นิ - ชา - พา ความหมาย มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
 • นิราภร อ่านว่า นิ - รา - พอน ความหมาย ปราศจากเมฆหมอก ฟ้าแจ่ม
 • นิภาธร อ่านว่า นิ - พา - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
 • นิฏฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ
 • ณัฏฐา อ่านว่า นัด - ถา ความหมาย นักปราชญ์
 • นมิดา อ่านว่า นะ - มิ - ดา ความหมาย นอบน้อม อ่อนโยน
 • นพิษฐา อ่านว่า นะ - พิด - ถา ความหมาย ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด
 • ปนิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ยกย่อง สรรเสริญ
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ - สุ - ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปัทมนันท์ อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นัน ความหมาย ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • เปรมา อ่านว่า เปร - มา ความหมาย รัก 
 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน - นะ - ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • ปุณณภา อ่านว่า ปุน - นะ - พา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา - ลิ - ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปูริดา อ่านว่า ปู - ริ - ดา ความหมาย สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
 • ปนัยดา อ่านว่า ปะ - ไน - ยะ - ดา ความหมาย ความมีค่าควรสรรเสริญ
 • ปพิชญา อ่านว่า ปะ - พิด - ชะ - ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
 • ปาริมา อ่านว่า ปา - ริ - มา ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
 • ปาลิตา อ่านว่า ปา - ลิ - ตา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปาณฑรา อ่านว่า ปาน - ตะ - รา ความหมาย ผิวขาว
 • ปุณฑรา อ่านว่า ปุน - ดะ - รา ความหมาย รอยเจิม
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ผริตา อ่านว่า ผะ - ริ - ตา ความหมาย กว้างไพศาล แผ่ไปไกล
 • ผลิดา อ่านว่า ผะ - ลิ - ดา ความหมาย เมล็ดผล
 • พรรณิดา อ่านว่า พัน - นิ - ดา ความหมาย ทองคำ
 • พรรณิภา อ่านว่า พัน - นิ - พา ความหมาย ผุดผ่องดั่งทองคำ
 • พชิรา อ่านว่า พะ - ชิ - รา ความหมาย เพชร
 • พนิดา อ่านว่า พะ - นิ - ดา ความหมาย หญิงสาว
 • พริมา อ่านว่า พะ - ริ - มา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
 • พนิตา อ่านว่า พะ - นิ - ตา ความหมาย หญิงสาว
 • พรลินี อ่านว่า พอน - ลิ - นี ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • พรสินี อ่านว่า พอน - สิ - นี ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • เพ็ญพิชชา อ่านว่า เพ็น - พิด - ชา ความหมาย เต็มไปด้วยความรู้
 • เพ็ญพิสุทธิ์ อ่านว่า เพ็น - พิ - สุด ความหมาย สดใสดั่งพระจันทร์ มีความบริสุทธิ์
 • โศธิดา อ่านว่า โส - ทิ - ดา ความหมาย ผ่องแผ้ว หมดจด
 • โศภิดา อ่านว่า โส - พิ - ดา ความหมาย นางงาม
 • โสฐิดา อ่านว่า โส - ถิ - ดา ความหมาย มั่นคง
 • โสภิตา อ่านว่า โส - ถิ - ดา ความหมาย หญิงที่งดงาม

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง