150 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี 2021 ชื่อมงคลเพราะๆ แปลกๆ ไม่ซ้ำใคร

150 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี 2021 ชื่อมงคลเพราะๆ แปลกๆ ไม่ซ้ำใคร
Faii_Natnista
28 พฤษภาคม 2564 ( 17:00 )
164.6K

     การตั้งชื่อลูกสมัยนี้นอกจากจะต้องความหมายดีแล้ว ยังต้องเป็นชื่อเพราะๆ แปลกๆ ไม่ซ้ำใครด้วย! วันนี้เราก็เลยขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ หยิบ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี 2021 ชื่อมงคลเพราะๆ มาฝากกัน! คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีแพลนจะมีลูกสาว แต่ยังไม่รู้จะตั้งชื่อจริงให้ลูกสาวว่าอย่างไรดี ลองมาดูไอเดียที่เรานำมาฝากกันนะคะ เพราะมีชื่อเพราะๆ ให้เลือกเพียบ แถมยังเป็นชื่อมงคลตามวันเกิด สามารถเลือกดูตามวันเกิดของคุณลูกๆ ได้เลยค่า

 

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 • กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ ความหมาย ยอดเป็นดี วิเศษ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด-ทะ-ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ทรรวรีก์ อ่านว่า ทัน-วะ-รี ความหมาย ชื่อพระอินทร์
 • เทวิกา อ่านว่า เท-วิ-กา ความหมาย เทพธิดา
 • ธาริกา อ่านว่า ทา-ริ-กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นิรณา อ่านว่า นิ-ระ-นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรภัฎ อ่านว่า นิ-ระ-พัด ความหมาย มั่นคง แข็งแกร่ง
 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี-ยา-ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปรมา อ่านว่า เปร-มา ความหมาย รัก
 • เพ็ญนีติ์ อ่านว่า เพ็น-นี ความหมาย แสงจันทร์นำทาง
 • พิชามญชุ์ อานว่า พิ-ชา-มน ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันจันทร์

 • กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กรภัทร์ อ่านว่า กอ-ระ-พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • ธัญมล อ่านว่า ทัน-ยะ-มน ความหมาย มีใจดียิ่ง
 • ธันยมนย์ อ่านว่า ทัน-ยะ-มน ความหมาย คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
 • ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอนทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธมนต์ อ่านว่า ทะ-มน ความหมาย กำจัดมลทิน
 • ธวัลพร อ่านว่า ทะ-วัน-พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด-หะ-ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นฤภัทร อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน
 • นลัทพร อ่านว่า นะ-ลัด-ทะ-พอน ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
 • นพรรณพ อ่านว่า นะ-พัน-นบ ความหมาย ทะเลทั้ง ๙
 • นัยน์ภัค อ่านว่า ไน-ยะ-พัก ความหมาย ตาสวย
 • ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
 • ณัชชนม์ อ่านว่า นัด-ชน ความหมาย มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
 • ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด-วะ-ลัน ความหมาย เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
 • พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
 • พณณกร อ่านว่า พัน-นะ-กอน ความหมาย มีผิวพรรณสวย
 • พรรณรมณ อ่านว่า พัน-ระ-มน ความหมาย มีผิวพรรณน่ายินดี
 • พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน ความหมาย มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
 • พรรธน์ชญมน อ่านว่า พัด-ชะ-ยะ-มน ความหมาย ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันอังคาร

 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชญานิศ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน ความหมาย แหล่งกำเนิดความยินดี
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ-ตา-รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ณธายุ อ่านว่า นะ-ทา-ยุ ความหมาย ให้ความรู้
 • ณัจยา อ่านว่า นัด-จะ-ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด-ถะ-สิ-นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด-สะ-วะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด-สะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นิชานาถ อ่านว่า นิ-ชา-นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิรณรา อ่านว่า นิ-ระ-นะ-รา ความหมาย ชื่อพาหนะพระอาทิตย์
 • นีราภา อ่านว่า นี-รา-พา ความหมาย ประกายน้ำ สีน้ำ
 • นันท์นพิน อ่านว่า นัน-ทะ-พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน-ยะ-ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน-นะ-ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • เมนิลา อ่านว่า เม-นิ-ลา ความหมาย ชื่อเจ้าหญิง
 • ตีรณา อ่านว่า ตี-ระ-นา ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
 • ทิษฏยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา ความหมาย ที่โชคดีมีสิริมงคล

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพุธ

 • กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
 • กันย์สินี อ่านว่า กัน-สิ-นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
 • การติมา อ่านว่า กาน-ติ-มา ความหมาย งามน่ารัก
 • กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด-ตะ-ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ดารัณ อ่านว่า ดา-รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • ณยฎา อ่านว่า นะ-ยะ-ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา-พิ-ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • นพิดา อ่านว่า นะ-พิ-ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นิรณา อ่านว่า นิ-ระ-นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิวรา อ่านว่า นิ-วะ-รา ความหมาย หญิงสาว
 • นุตประวีณ์ อ่าน่า นุด-ประ-วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน-ยะ-ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • พรรวินท์ อ่านว่า พอน-ระ-วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

 • กวิสรา อ่าน่า กะ-วิ-สะ-รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
 • ญภา อ่านว่า ยะ-พา ความหมาย รัศมีดาวพระศุกร์
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณิชกุล อ่านว่า นิด-ชะ-กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • ณิชา อ่านว่า นิ-ชา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
 • ณิศรา อ่านว่า นิด-สะ-รา ความหมาย เป็นใหญ่ทางความรู้
 • ณยฎา อ่านว่า นะ-ยะ-ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา-นิ-สะ-รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา ความหมาย สามารถทำสำเร็จ
 • ปัณฑา อ่านว่า ปัน-ดา ความหมาย ปัญญา
 • ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
 • พชิรา อ่านว่า พะ-ชิ-รา ความหมาย เพชร
 • พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
 • ไรยา อ่านว่า ไร-ยา ความหมาย ปรารถนาทรัพย์สมบัติ

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันศุกร์

 • เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา ความหมาย พลับพลาที่ประทับของพระราชา
 • กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
 • กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชิษณุชา อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-ชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา อ่านว่า ผู้มีฐานะ
 • ญาตา อ่านว่า ยา-ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด-กริด-ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณิชนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
 • ธมน อ่านว่า ทะ-มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
 • ธิษณา อ่านว่า ทิด-สะ-นา ความหมาย ฉลาด หลักแหลม
 • นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
 • นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
 • บุณิกา อ่านว่า บุ-นิ-กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน-นะ-ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา ความหมาย นางงาม

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันเสาร์

 • กวิสรา อ่านวาา กะ-วิ-สะ-รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
 • กันย์สินี อานว่า กัน-สิ-นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน-ระ-วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ-ยา-ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที-ระ-ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • นพิดา อ่านว่า นะ-พิ-ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นุชวรา อ่านว่า นุด-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา ความหมาย สตรี

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง