รีเซต

469 ชื่อจริงลูกสาว ตามวันเกิด 2024 ความหมายดี ชื่อมงคลเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร

469 ชื่อจริงลูกสาว ตามวันเกิด 2024 ความหมายดี ชื่อมงคลเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร
Faii_Natnista
2 มกราคม 2567 ( 13:30 )
1.5M
5

     การตั้งชื่อลูกสมัยนี้นอกจากจะต้องความหมายดีแล้ว ยังต้องเป็นชื่อเพราะๆ แปลกๆ ไม่ซ้ำใครด้วย! วันนี้เราก็เลยขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ หยิบ ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี 2024 ชื่อมงคลเพราะๆ มาฝากกัน! คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีแพลนจะมีลูกสาว แต่ยังไม่รู้จะตั้งชื่อจริงให้ลูกสาวว่าอย่างไรดี ลองมาดูไอเดียที่เรานำมาฝากกันนะคะ เพราะมีชื่อเพราะๆ ให้เลือกเพียบ แถมยังเป็นชื่อมงคลตามวันเกิด สามารถเลือกดูตามวันเกิดของคุณลูกๆ ได้เลยค่า

 

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 • กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน ความหมาย มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา ความหมาย ยินดีในทอง
 • กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี ความหมาย รัศมีแห่งพระอาทิตย์
 • กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน ความหมาย ผู้หญิงที่ดี
 • กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
 • กุลจิรา อ่านว่า กุน-จิ-รา ความหมาย มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา ความหมาย ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
 • กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี ความหมาย ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
 • กิตติญา อ่านว่า กิด-ติ-ยา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
 • กิตติญานภ อ่านว่า กิด-ติ-ยา-นบ ความหมาย มีชื่อเสียงและความรู้กว้างดั่งท้องฟ้า
 • กิตติธรา อ่านว่า กิด-ติ-ทะ-รา ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
 • ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน ความหมาย ผู้ประเสริฐงาม
 • ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ ความหมาย เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
 • ขวัญญดากร อ่านว่า ขวัน-ยะ-ดา-กอน ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ
 • ขวัญนรี อ่านว่าขวัน-นะ-รี ความหมาย มิ่งขวัญของหญิงสาว
 • ขวัญปติ อ่านว่า ขวัน-ปะ-ติ ความหมาย มิ่งขวัญแห่งความน่ายินดี
 • ขวัญพร อ่านว่า ขวัน-พอน ความหมาย มิ่งขวัญประเสริฐ
 • ขวัญพิชชา อ่านว่า ขวัน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นมิ่งขวัญ
 • ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี ความหมาย ยินดีในมิ่งมงคล
 • เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา ความหมาย มีความเกษมสันต์
 • คัทยา อ่านว่า คัด-ทะ-ยา ความหมาย บทประพันธ์ ร้อยแก้ว
 • คัมภีรดา อ่านว่า คัม-ภี-ระ-ดา ความหมาย ผู้มีความฉลาดลึกซึ้ง เห็นการณ์ไกล
 • คัมภีรัตว์ อ่านว่า คัม-ภี-รัด ความหมาย ผู้มีความฉลาดลึกซึ้ง
 • คีติกา อ่านว่า คี-ติ-กา ความหมาย เพลงขับ การขับร้อง
 • จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี ความหมาย ผู้งดงาม
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จิตชญา อ่านว่า จิด-ชะ-ยา ความหมาย รู้ใจผู้อื่น
 • จิตตินี อ่านว่า จิด-ติ-นี ความหมาย ผู้มีไหวพริบ
 • จิตรกัญญา อ่านว่า จิด-กัน-ยา ความหมาย หญิงสาวที่สวยงาม
 • ฉฎานันท์ อ่านว่า ฉะ-ดา-นัน ความหมาย ผู้มีความงามและความรื่นเริง
 • ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้งความพอใจ
 • ฉันทยา อ่านว่า ฉัน-ทะ-ยา ความหมาย พอใจ
 • ฉายรวี อ่านว่า ฉาย-ระ-วี ความหมาย งามดั่งตะวันเรืองแสง
 • ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ-ริน-ทิบ ความหมาย ยอดเป็นดี วิเศษ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน ความหมาย ประเสริฐในความรู้
 • ชุติญา อ่านว่า ชุ-ติ-ยา ความหมาย ความรู้รุ่งโรจน์
 • ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา ความหมาย รัศมีรุ่งโรจน์
 • ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน ความหมาย มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
 • ญาณธิชา อ่านว่า ยาน-ทิ-ชา ความหมาย เกิดมามีปัญญา
 • ญาณวดี อ่านว่า ยาน-นะ-วะ-ดี ความหมาย มีความสามารถหยั่งรู้
 • ญาณวิภา อ่านว่า ยาน-นะ-วิ-ภา ความหมาย รัศมีแห่งความรู้
 • ญาณิกา อ่านว่า นา-นิ-กา ความหมาย มีความรู้
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด-ทะ-ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ดลปพร อ่านว่า ดน-ปะ-พอน ความหมาย บันดาลให้เกิดสิริมงคล
 • ทรรวรีก์ อ่านว่า ทัน-วะ-รี ความหมาย ชื่อพระอินทร์
 • เทวิกา อ่านว่า เท-วิ-กา ความหมาย เทพธิดา
 • ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก ความหมาย ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
 • ธัญวรินทร์ อ่านว่า ทัน-วะ-ริน ความหมาย โชคดีและประเสริฐยิ่ง
 • ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี ความหมาย มีโชคและมีความกล้า
 • ธาริกา อ่านว่า ทา-ริ-กา ความหมาย ผู้อ่อนเยาว์
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นภาธร อ่านว่า นะ-พา-ทอน ความหมาย มั่นคงดั่งท้องฟ้า
 • นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา ความหมาย ความใหม่ ความสดชื่น
 • นันท์ชวัล อ่านว่า นัน-ชะ-วัน ความหมาย รุ่งเรืองน่ายินดี
 • นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด ความหมาย เป็นของตัวเองและดีงาม
 • นิรณา อ่านว่า นิ-ระ-นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรภัฎ อ่านว่า นิ-ระ-พัด ความหมาย มั่นคง แข็งแกร่ง
 • นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี ความหมาย หญิงผู้ประเสริฐ
 • นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา ความหมาย ความใหม่ ความสดชื่น
 • นัทธ์ณมน อ่านว่า นัด-นะ-มน ความหมาย ผูกพันด้วยใจ
 • นิวาริน อ่านว่า นิ-วา-ริน ความหมาย ห้ามความชั่ว ป้องกันความชั่วร้าย
 • นีรชา อ่านว่า นี-ระ-ชา ความหมาย ดอกบัว
 • บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน ความหมาย ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี-ยา-ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก
 • ปัณณ์ทิชา อ่านว่า ปัน-ทิ-ชา ความหมาย ผู้เกิดสองครั้งในความรู้
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปรมา อ่านว่า เปร-มา ความหมาย รัก
 • พิชามญชุ์ อานว่า พิ-ชา-มน ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้
 • เพ็ญนีติ์ อ่านว่า เพ็น-นี ความหมาย แสงจันทร์นำทาง
 • ภควรรณ อ่านว่า พะ-คะ-วัน ความหมาย ผิวพรรณดีมีโชคลาภ
 • รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา ความหมาย ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
 • อมลณดา อ่านว่า อะ-มน-นะ-ดา ความหมาย ผู้ปราศจากมลทิน
 • อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา ความหมาย นางผู้เป็นที่รัก
 • อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา ความหมาย พระอาทิตย์

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันจันทร์

 • กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน ความหมาย หญิงงามดุจดอกบัว
 • กนกพร อ่านว่า กะ-หนก-พอน ความหมาย ทองประเสริฐ
 • กมลฉันท์ อ่านว่า กะ-มน-ฉัน ความหมาย ความพอใจ
 • กรภัทร์ อ่านว่า กอ-ระ-พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กรภัทร อ่านว่า กอน-พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • จรรยมณฑน์ อ่านว่า จัน-ยา-มน ความหมาย ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
 • จรรย์วรท อ่านว่า จัน-วะ-รด ความหมาย มีกิริยาที่ประเสริฐ
 • จันทรรัตน์ อ่านว่า จัน-ทระ-รัด ความหมาย ไข่มุก
 • ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
 • ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท ความหมาย หัวใจแห่งความรู้
 • ณัชชนม์ อ่านว่า นัด-ชน ความหมาย มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
 • ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด-วะ-ลัน ความหมาย เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
 • ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ
 • ธมนต์ อ่านว่า ทะ-มน ความหมาย กำจัดมลทิน
 • ธมนวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน ความหมาย มีผิวพรรณสวยงาม
 • ธวัลพร อ่านว่า ทะ-วัน-พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • ธัญมล อ่านว่า ทัน-ยะ-มน ความหมาย มีใจดียิ่ง
 • ธันยชนก อ่านว่า ธัน-ยะ-ชะ-นก ความหมาย ให้เกิดโชคดี
 • ธันยมนย์ อ่านว่า ทัน-ยะ-มน ความหมาย คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
 • นพรรณพ อ่านว่า นะ-พัน-นบ ความหมาย ทะเลทั้ง ๙
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีสิริมงคลและความรู้
 • นฤภัทร อ่านว่า นะ-รึ-พัด ความหมาย สิริมงคลแก่คน
 • นลัทพร อ่านว่า นะ-ลัด-ทะ-พอน ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
 • นัทธมน อ่านว่า นัด-ธะ-มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด-หะ-ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นัยน์ภัค อ่านว่า ไน-ยะ-พัก ความหมาย ตาสวย
 • ปณตพร อ่านว่า ปะ-นด-พอน ความหมาย การน้อมไหว้อันประเสริฐ
 • ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน ความหมาย แสงสว่าง
 • ปวรรัตน์ อ่านว่า ปะ-วอน-รัด ความหมาย รัตนะอันประเสริฐ
 • ปัณณพร อ่านว่า ปัน-นะ-พอน ความหมาย ประเสริฐทางหนังสือ
 • พณณกร อ่านว่า พัน-นะ-กอน ความหมาย มีผิวพรรณสวย
 • พรกรัณย์ อ่านว่า พอน-กะ-รัน ความหมาย มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
 • พรรณปพร อ่านว่า พัน-ปะ-พอน ความหมาย มีผิวพรรณประเสริฐ
 • พรรณรมณ อ่านว่า พัน-ระ-มน ความหมาย มีผิวพรรณน่ายินดี
 • พรรณวรท อ่านว่า พัน-วะ-รด ความหมาย การให้พรเรื่องผิวพรรณงาม
 • พรรธน์ชญมน อ่านว่า พัด-ชะ-ยะ-มน ความหมาย ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
 • พรรษสร อ่านว่า พัด-สอน ความหมาย ฝนทิพย์
 • พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
 • พลอยรัตน์ อ่านว่า พลอย-รัด ความหมาย ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
 • ภคนันท์ อ่านว่า พะ-คะ-นัน ความหมาย ยินดีในโชคหรือสิริมงคล
 • ภคพร อ่านว่า พะ-คะ-พอน ความหมาย มีโชคเป็นพร
 • ภคมน อ่านว่า พะ-คะ-มน ความหมาย จิตใจประกอบด้วยโชค
 • ภรณ์ชนก อ่านว่า พอน-ชะ-นก ความหมาย การเลี้ยงดูบิดา
 • ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน ความหมาย รัศมีอันบริสุทธิ์
 • มนพร อ่านว่า มะ-นะ-พอน ความหมาย มีใจประเสริฐ
 • มนัสสร อ่านว่า มะ-นัด-สอน ความหมาย จิตใจดีงาม
 • ยศวลัย อ่านว่า ยด-สะ-วะ-ไล ความหมาย สีสันแห่งสิ่งใหม่ ๆ
 • รชธมน อ่านว่า ระ-ชะ-ทะ-มน ความหมาย ยิ่งใหญ่และมีใจงดงาม
 • รมณ อ่านว่า ระ-มน ความหมาย ยินดี รื่นเริง ความสุข
 • รัชมน อ่านว่า รัด-ชะ-มน ความหมาย ใจยิ่งใหญ่
 • วรภร อ่านว่า วอ-ระ-พอน ความหมาย ค้ำจุนสิ่งดี
 • วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน ความหมาย ใจดี
 • วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด ความหมาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
 • วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน ความหมาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
 • วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
 • ศตพร อ่านว่า สะ-ตะ-พอน ความหมาย มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
 • ศมนันท์ อ่านว่า สะ-มะ-นัน ความหมาย สุขสงบ
 • ศศธร อ่านว่า สะ-สะ-ทอน ความหมาย ดวงจันทร์
 • ศศพร อ่านว่า สะ-สะ-พอน ความหมาย พรจากพระจันทร์
 • สมภัสสร อ่านว่า สม-พัด-สอน ความหมาย รัศมีที่เหมาะควร
 • สวรรณ อ่านว่า สะ-วัน ความหมาย มีพรรณอย่างเดียวกัน
 • หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด ความหมาย แก้วใจ
 • หรรษมน อ่านว่า หัด-สะ-มน ความหมาย ใจร่าเริง
 • องค์อร อ่านว่า อง-ออน ความหมาย หญิงสูงศักดิ์
 • อนัญพร อ่านว่า อะ-นัน-ยะ-พอน ความหมาย ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
 • อมล อ่านว่า อะ-มน ความหมาย ไม่มีมลทิน หรือผู้บริสุทธิ์
 • อมลวรรณ อ่านว่า อะ-มน-วัน ความหมาย มีผิวพรรณบริสุทธิ์
 • อรชพร อ่านว่า อะ-ระ-ชะ-พอน ความหมาย บริสุทธิ์ยิ่ง

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันอังคาร

 • จารุนันท์ อ่านว่า จา-รุ-นัน ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก
 • จารุนิภา อ่านว่า จา-รุ-นิ-พา ความหมาย ดุจทอง
 • จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา ความหมาย รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
 • จิตรวรรณ อ่านว่า จิด-ตะ-วัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณงดงาม
 • จินดารัตน์ อ่านว่า จิน-ดา-รัด ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน ความหมาย ความประพฤติดี
 • จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี ความหมาย หญิงผู้มีความประพฤติดี
 • จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา ความหมาย มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
 • ชญานิศ อ่านว่า ชะ-ยา-นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชฎารัตน์ อ่านว่า ชะ-ดา-รัด ความหมาย มงกุฎแก้ว
 • ชนิตร์นันท์ อ่านว่า ชะ-นิด-นัน ความหมาย แหล่งกำเนิดความยินดี
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน ความหมาย มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
 • ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา ความหมาย มีความรู้
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาดา อ่านว่า ยา-ดา ความหมาย ผู้รู้ นักปราชญ์
 • ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี ความหมาย ผู้มีความตั้งมั่น
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ-ตา-รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติภา อ่านว่า ถิ-ติ-พา ความหมาย แสงสว่าง
 • ณธายุ อ่านว่า นะ-ทา-ยุ ความหมาย ให้ความรู้
 • ณัจยา อ่านว่า นัด-จะ-ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด-ถะ-สิ-นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด-สะ-วะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด-สะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ
 • ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน ความหมาย ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 • ติณณา อ่านว่า ติน-นา ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
 • ตีรณา อ่านว่า ตี-ระ-นา ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
 • ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา ความหมาย ความเสมอภาค
 • ทิษฏยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา ความหมาย ที่โชคดีมีสิริมงคล
 • ธวัลยา อ่านว่า ทะ-วัน-ยา ความหมาย บริสุทธิ์
 • ธัญสิริ อ่านว่า ทัน-ยะ-สิ-หริ ความหมาย โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นภาลัย อ่านว่า นะ-พา-ลัย ความหมาย ฟากฟ้า
 • นรียา อ่านว่า นะ-รี-ยา ความหมาย สตรี
 • นันท์นพิน อ่านว่า นัน-ทะ-พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
 • นิชานาถ อ่านว่า นิ-ชา-นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิพิษฐา อ่านว่า นิ-พิด-ถา ความหมาย ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
 • นิรณรา อ่านว่า นิ-ระ-นะ-รา ความหมาย ชื่อพาหนะพระอาทิตย์
 • นิรัชพร อ่านว่า นิ-รัด-ชะ-พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • นิศารัตน์ อ่านว่า นิ-สา-รัด ความหมาย พระจันทร์
 • นีราภา อ่านว่า นี-รา-พา ความหมาย ประกายน้ำ สีน้ำ
 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน-ยะ-ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา-ลิ-ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน-นะ-ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • เมนิลา อ่านว่า เม-นิ-ลา ความหมาย ชื่อเจ้าหญิง

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน

(เกิดวันพุธเวลา 06.00 น. - เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.) 

 • กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
 • กันย์สินี อ่านว่า กัน-สิ-นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
 • การติมา อ่านว่า กาน-ติ-มา ความหมาย งามน่ารัก
 • กวินนาถ อ่านว่า กะ-วิน-นาด ความหมาย ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
 • กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด-ตะ-ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์
 • ณยฎา อ่านว่า นะ-ยะ-ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริ-นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ดารัณ อ่านว่า ดา-รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา-พิ-ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว
 • ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • ธีรยา อ่านว่า ที-ระ-ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นพิดา อ่านว่า นะ-พิ-ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นิรณา อ่านว่า นิ-ระ-นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิวรา อ่านว่า นิ-วะ-รา ความหมาย หญิงสาว
 • นุตประวีณ์ อ่าน่า นุด-ประ-วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน-ยะ-ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปาลิกา อ่านว่า ปา-ลิ-กา ความหมาย ผู้รักษาผู้คุ้มครอง
 • พรรวินท์ อ่านว่า พอน-ระ-วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

(เกิดวันพุธเวลา 06.00 น. - เย็นวันพุธเวลา 17.59 น.) 

 • กนกนุช อ่านว่า กะ-หนก-นุช ความหมาย หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
 • กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ความหมาย ลักษณะดุจทอง
 • กฤตยา อ่านว่า กริด-ตะ-ยา ความหมาย เกียรติ
 • กันยนา อ่านว่า กัน-ยะ-นา ความหมาย หญิงสาว
 • ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา ความหมาย มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
 • คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • คันธารัตน์ อ่านว่า คัน-ทา-รัด ความหมาย กลิ่นแก้ว
 • คุณิตา อ่านว่า คุ-ณิ-ตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี
 • จารีรัตน์ อ่านว่า จา-รี-รัด ความหมาย ผู้ประพฤติดี
 • จารุกัญญ์ อ่านว่า จา-รุ-กัน ความหมาย หญิงสาวที่งามดั่งทอง
 • จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา ความหมาย มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
 • จิรชยา อ่านว่า จิ-ระ-ชะ-ยา ความหมาย มีชัยนาน
 • ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก ความหมาย ผู้ให้เกิดความพอใจ
 • ชนัฐกานต์ อ่านว่า ชะ-นัด-กาน ความหมาย บุคคลอันเป็นที่รัก
 • ชยุตรา อ่านว่า ชะ-ยุด-ตรา ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
 • ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ชลิตา อ่านว่า ชะ-ลิ-ตา ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา ความหมาย มีความรู้
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ฐิติวรดา อ่านว่า ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา ความหมาย มีวัตรมั่นคง มีความประพฤติมั่นคง
 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด-กริ-ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐชยาน์ อ่านว่า นัด-ชะ-ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณิชากร อ่านว่า นิ-ชา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
 • ติชิลา อ่านว่า ติ-ชิ-ลา ความหมาย พระจันทร์
 • ติณณา อ่านว่า ติน-นา ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
 • ทัณฑิกา อ่านว่า ทัน-ทิ-กา ความหมาย ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
 • ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
 • นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี ความหมาย หญิงผู้ประเสริฐ
 • นลินญา อ่านว่า นะ-ลิน-ญา ความหมาย ดอกบัว
 • นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน ความหมาย มีความบริสุทธิ์เป็นของตน มีความสุขเป็นนิรันดร
 • ยลรดา อ่านว่า ยน-ระ-ดา ความหมาย มองแล้วเกิดความยินดี
 • ยศสรัล อ่านว่า ยด-สะ-รัน ความหมาย ผู้มีเกียรติยศในความซื่อตรง
 • ยุวนิษฐ์ อ่านว่า ยุ-วะ-นิด ความหมาย หญิงสาวที่มีความมั่นคง
 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี
 • ลักษณารีย์ อ่านว่า ลัก-สะ-นา-รี ความหมาย มีลักษณะประเสริฐ
 • ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด ความหมาย สาวสวย
 • วกุลทิพย์ อ่านว่า วะ-กุน-ทิบ ความหมาย ต้นพิกุลของเทวดา
 • วลีรัตน์ อ่านว่า วะ-ลี-รัด ความหมาย ถ้อยคำที่ไพเราะ
 • วาริธร อ่านว่า วา-ริ-ทอน ความหมาย เมฆ
 • เวธณี อ่านว่า เว - ทะ - นี ความหมาย สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม
 • ศศิชา อ่านว่า สะ-สิ-ชา ความหมาย เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
 • ศิรญา อ่านว่า สิ-ระ-ยา ความหมาย มีปัญญาสุดยอด
 • โศจิรัตน์ อ่านว่า โส - สิ - รัด ความหมาย สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
 • สรัลชนา อ่านว่า สะ-รัน-ชะ-นา ความหมาย เป็นคนซื่อตรง
 • สิรกัญญา อ่านว่า สิ-ระ-กัน-ยา ความหมาย สาวน้อยผู้เป็นมิ่งขวัญ
 • อชิรชญา อ่านว่า อะ-ชิ-ระ-ชะ-ยา ความหมาย ฉลาดว่องไว
 • อธิญา อ่านว่า อะ-ทิ-ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ดียิ่ง
 • อริสา อ่านว่า อะ-ริ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรู

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

 • กมลพิชญ์ อ่านว่า กะ-มน-พิด ความหมาย ใจนักปราชญ์
 • กรวรรณ อ่านว่า กอน-รา-วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กวิสรา อ่าน่า กะ-วิ-สะ-รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • กุลิสรา อ่านว่า กุ-ลิด-สะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 • เกสรา อ่านว่า เกด-สะ-รา ความหมาย ผู้มีความงามดั่งเกสรดอกไม้
 • โกลัญญา อ่านว่า โก-ลัน-ยา ความหมาย สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
 • ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน ความหมาย ผู้ประเสริฐงาม
 • เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา ความหมาย มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
 • คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน-วะ-รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จีรวรรณ อ่านว่า จี-ระ-วัน ความหมาย ผู้สวยนาน
 • จุฬาลักษณ์ อ่านว่า จุ-ลา-ลัก ความหมาย มีลักษณะเลิศโฉมงาม
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
 • ญภา อ่านว่า ยะ-พา ความหมาย รัศมีดาวพระศุกร์
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ฐิรญา อ่านว่า ถิ-ระ-ยา ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน
 • ณยฎา อ่านว่า นะ-ยะ-ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณิชกมล อ่านว่า นิด-กะ-มน ความหมาย ลูกนักปราชญ์
 • ณิชกุล อ่านว่า นิด-ชะ-กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • ณิชา อ่านว่า นิ-ชา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
 • ณิศรา อ่านว่า นิด-สะ-รา ความหมาย เป็นใหญ่ทางความรู้
 • บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี ความหมาย ดีและกล้าหาญ
 • บุปผบฎ อ่านว่า บุบ-ผะ-บด ความหมาย ผ้าประดับดอกไม้
 • ปณัฏฎา อ่านว่า ปะ-นัด-ดา ความหมาย นักปราชญ์
 • ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
 • ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ปริยากร อ่านว่า ปะ-ริ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
 • ปัณฑา อ่านว่า ปัน-ดา ความหมาย ปัญญา
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา-นิ-สะ-รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปาริมา อ่านว่า ปา-ริ-มา ความหมาย สามารถทำสำเร็จ
 • ไปรยา อ่านว่า ไป-ระ-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • พชิรา อ่านว่า พะ-ชิ-รา ความหมาย เพชร
 • พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา ความหมาย ประเสริฐ ดีเยี่ยม
 • มิรา อ่านว่า มิ-รา ความหมาย ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร
 • ไรยา อ่านว่า ไร-ยา ความหมาย ปรารถนาทรัพย์สมบัติ
 • ลักษิกา อ่านว่า ลัก-สิ-กา ความหมาย สตรีผู้มีบุญวาสนา
 • วริศรา อ่านว่า วะ-ริด-สะ-รา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • สรชา อ่านว่า สอ-ระ-ชา ความหมาย ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง
 • สาริศา อ่านว่า สา-ริ-สา ความหมาย เจ้าแห่งแก่นสาร
 • สุภัควี อ่านว่า สุ-พัก-คะ-วี ความหมาย ผู้มีโชค
 • อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา ความหมาย นางผู้เป็นที่รัก
 • อัคริมา อ่านว่า อัก-คริ-มา ความหมาย เป็นใหญ่

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันศุกร์

 • กชนิภา อ่านว่า กด-ชะ-นิ-พา ความหมาย เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
 • กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก
 • กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี ความหมาย ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
 • กัญญชุดา อ่านว่า กัน-ยะ-ชุ-ดา ความหมาย หญิงผู้มีความรุ่งเรือง
 • กาญจน์ณัฏฐา อ่านว่า กาน-นัด-ถา ความหมาย ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
 • กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
 • เกณิกา อ่านว่า เก-นิ-กา ความหมาย พลับพลาที่ประทับของพระราชา
 • คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง ความหมาย ท้องฟ้า
 • คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี
 • จิณณพัต อ่านว่า จิน-นะ-พัด ความหมาย ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
 • ชฎาพันธ์ อ่านว่า ชะ-ดา-พัน ความหมาย กลุ่มชฎา
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชิษณุชา อ่านว่า ชิด-สะ-นุ-ชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ญาณี อ่านว่า ยา-นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาดา อ่านว่า ยา-ดา ความหมาย ผู้รู้นักปราชญ์
 • ญาตา อ่านว่า ยา-ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา-นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ณัฐกฤตา อ่านว่า นัด-กริด-ตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
 • ณิชนันทน์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
 • ทิพปภา อ่านว่า พิบ-ปะ-พา ความหมาย รุ่งเรืองดียิ่ง
 • ทิพานัน อ่านว่า ทิ-พา-นัน ความหมาย ผู้มีใบหน้าสวยงาม
 • ธมน อ่านว่า ทะ-มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
 • ธิษณา อ่านว่า ทิด-สะ-นา ความหมาย ฉลาด หลักแหลม
 • นิกข์นิภา อ่านว่า นิก-นิ-พา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
 • นิฏฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ
 • นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
 • บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ดิ-ตา ความหมาย ผู้ฉลาด, ผู้มีความรู้
 • บุณิกา อ่านว่า บุ-นิ-กา ความหมาย ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 • เบญญา อ่านว่า เบน-ยา ความหมาย ฉลาด
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปุณณดา อ่านว่า ปุน-นะ-ดา ความหมาย ความสำเร็จสมบูรณ์
 • ปุณิกา อ่านว่า ปุ-นิ-กา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
 • เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
 • พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา ความหมาย แสงสว่างของนักปราชญ์
 • มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา ความหมาย ผู้ที่คนนับถือ
 • เมธินี อ่านว่า เม-ทิ-นี ความหมาย ปราชญ์สตรี
 • โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา ความหมาย นางงาม
 • สุทัชชา อ่านว่า สุ-ทัด-ชา ความหมาย ผู้ให้สิ่งดี
 • อติกานต์ อ่านว่า อะ-ติ-กาน ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง
 • อติญา อ่านว่า อะ-ติ-ยา ความหมาย พิเศษ
 • อตินุช อ่านว่า อะ-ติ-นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
 • อนันตญา อ่านว่า อะ-นัน-ตะ-ยา ความหมาย ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

 

ชื่อจริงลูกสาว สำหรับคนเกิดวันเสาร์

 • กวิสรา อ่านวาา กะ-วิ-สะ-รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
 • กันย์สินี อานว่า กัน-สิ-นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน-ระ-วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 • คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด ความหมาย คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา ความหมาย ความรู้ยั่งยืน
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา ความหมาย รัศมีรุ่งโรจน์
 • ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา ความหมาย เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ-ยา-ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน ความหมาย ความสดชื่นรื่นเริง
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที-ระ-ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • นพิดา อ่านว่า นะ-พิ-ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน ความหมาย บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
 • นารา อ่านว่า นา-รา ความหมาย รัศมีรุ่งเรือง
 • นุชวรา อ่านว่า นุด-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • บงกชรัตน์ อ่านว่า บง-กต-รัต ความหมาย ดอกบัวแก้ว
 • บวรกานต์ อ่านว่า บะ-วอน-กาน ความหมาย ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
 • เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน ความหมาย พร 5 ประการ
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ ความหมาย แก้มงาม , มะปรางแก้ว
 • ปราญชลี อ่านว่า ปราด-ชะ-ลี ความหมาย กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
 • ปริยฉัตร อ่านว่า ปะ-ริ-ยะ-ฉัด ความหมาย ฉัตรเป็นที่รัก
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
 • ภคนางค์ อ่านว่า พะ-คะ-นาง ความหมาย ผู้มีร่างกายนำโชค
 • ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด ความหมาย ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
 • ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา ความหมาย มีความเจริญ
 • โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา ความหมาย สตรี
 • รมิตา อ่านว่า ระ-มิ-ตา ความหมาย ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
 • รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา ความหมาย แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
 • รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา ความหมาย ผู้ยินดี หรือ รื่นเริงอยู่เสมอ
 • ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด ความหมาย สาวสวย
 • วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน ความหมาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
 • วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
 • ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา ความหมาย ขาวสะอาด
 • สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี ความหมาย ให้สำเร็จ
 • สิรี อ่านว่า สิ-รี ความหมาย ศรี

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง