รีเซต

132 ไอเดีย ตั้งชื่อลูก ตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยวดัง ที่เที่ยวดังทั่วโลก เก๋ๆ เท่ๆ แปลกใหม่ไปอีก!

132 ไอเดีย ตั้งชื่อลูก ตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยวดัง ที่เที่ยวดังทั่วโลก เก๋ๆ เท่ๆ แปลกใหม่ไปอีก!
BeauMonde
19 พฤษภาคม 2567 ( 14:46 )
169

     อย่าให้มีวันหยุดนะ จะบินลัดฟ้าออกทริปแบบไม่พัก! เชื่อว่าพ่อๆ แม่ๆ ยุคนี้เป็นสายเที่ยวกันไม่น้อย แค่เอ่ยถึง สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ที่เที่ยวดัง ตาก็เป็นประกาย พร้อมจัดกระเป๋าไปเยือนให้ถึงที่กันแล้ว วันนี้เราจึงนำ ไอเดีย ตั้งชื่อลูก ตามสถานที่ท่องเที่ยวดัง มาฝากค่า ซึ่งมีชื่อที่เที่ยวดังๆ ทั่วโลกทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป มาให้เลือกถึง 132 ชื่อ แต่ละชื่อนั้นก็จำง่าย เรียกแล้วติดหู มีเอกลักษณ์ ใครอยากได้ชื่อลูกเก๋ๆ เท่ๆ ตั้งแล้วไม่โหล เชิญมาส่องเลยจ้าา

 

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ก

 • กอร์กี้ (กอ-กี้) สวนสาธารณะกอร์กี้ ประเทศรัสเซีย
 • กว่างซี (กว่าง-ซี) เมืองวัฒนธรรมกว่างซี ประเทศจีน
 • กิออน (กิ-ออน) เมืองเก่ากิออน ประเทศญี่ปุ่น 
 • กุ้ยหลิน (กุ้ย-หลิน) กุ้ยหลินเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ ประเทศจีน
 • เก็นจิ (เก็น-จิ) บ่อน้ำพุ น้ำแร่ ยุคเฮเซ ประเทศญี่ปุ่น
 • เกอเรเม่ (เกอ-เร-เม่) เมืองมรดกโลก ประเทศตุรกี
 • กรองด์ ปลาส (กรอง-ปร๊าด) จัตุรัสกรองด์ ปลาส ประเทศเบลเยียม
 • กอร์โดบา (กอ-โด-บา / กอ-โด-บ้า) อาสนวิหารกอร์โดบา ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ค 

 • คัมชอน (คำ-ชอน) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
 • คุชิดะ (คุ-ชิ-ดะ) ศาลเจ้าเก่าแก่อายุ 1,200 ปี ประเทศญี่ปุ่น
 • คิชิ (คิ-ชิ) เกาะคิชิ ประเทศรัสเซีย
 • คิวชู (คิว-ชู) เกาะคิวชู ในประเทศญี่ปุ่น
 • แคทเธอรีน (แค็ด-เทอ-รีน) พระราชวังแคทเธอรีน ประเทศรัสเซีย
 • เครมลิน (เครม-ลิน) พระราชวังเครมลิน ประเทศรัสเซีย
 • โคโลญ (โค-โลน) มหาวิหารโคโลญ ประเทศเยอรมัน
 • คิวบิก (คิว-บิก) บ้านคิวบิก ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง จ 

 • จอนจู (จอน-จู) เมืองเก่าจอนจู ประเทศเกาหลีใต้
 • จางเย่ (จาง-เย่) อุทธยานแห่งชาติจางเย่ ประเทศจีน
 • จ้านเฉียว (จ้าน-เฉียว) สะพานโบราณจ้านเฉียว ประเทศจีน
 • จิแวร์นี (จิ-แว-นี่) หมู่บ้านจิแวร์นี ประเทศฝรั่งเศส
 • จิ้งอัน (จิ้ง-อัน) วัดจิ้งอัน วัดเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ประเทศจีน 
 • จิ๋นหลี่ (จิ๋น-หลี่) ถนนจิ๋นหลี่ ถนนโบราณยุคสามก๊ก ประเทศจีน 
 • จิ่วเฟิ่น (จิ่ว-เฟิ่น) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ประเทศไต้หวัน 
 • จัวเจิ้ง (จัว-เจิ้ง) สวนโบราณจัวเจิ้ง ประเทศจีน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ฉ 

 • ฉางผิง (ฉาง-ผิง) เมืองฉางผิง ประเทศจีน
 • ฉือจี้ (ฉือ-จี้) วัดฉือจี้ ประเทศไต้หวัน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ช

 • ชาร์ลส์ (ชาน) สะพานชาร์ลส์ สาธารณรัฐเช็ก
 • ชิบูย่า (ชิ-บู-ย่า) ย่านการค้าขึ้นชื่อ ประเทศญี่ปุ่น 
 • ชินเคียว (ชิน-เคียว) สะพานศักดิ์สิทธิ์ชินเคียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ชินเซไก (ชิน-เซ-ไก) ย่านบันเทิงเก่าแก่ชินเซไก ประเทศญี่ปุ่น 
 • ชูริ (ชู-ริ) ปราสาทชูริ ประเทศญี่ปุ่น 
 • เชจู (เช-จู) เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้
 • เชียงดาว (เชียง-ดาว) ดอยหลวงเชียงดาว ประเทศไทย
 • เชินบรุนน์ (เชิง-บรุน) พระราชวังมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ ประเทศออสเตรีย

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ซ 

 • ซามิ (ซา-มิ) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ ประเทศรัสเซีย
 • ซาเวียร์ (ซา-เวีย) มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ประเทศรัสเซีย
 • เซนต์พอล (เซ้น-พอน) มหาวิหารเซนต์พอล ประเทศอังกฤษ
 • โซชิ (โซ-ชิ) เมืองตากอากาศ ประเทศรัสเซีย
 • โซเฟีย (โซ-เฟีย) วิหารเซนต์โซเฟีย ประเทศตุรกี
 • เซอร์แมท / แซร์มัท (เซอ-แม้ด-/แซ-มัด) เมือง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เซวิลล์ (เซ-วิว) มหาวิหารเซวิลล์แห่งเซบียา ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ต 

 • เตย์เด (เต-เด) อุทยานแห่งชาติเตย์เด ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ท 

 • เทรวี (เทร-วี) น้ำพุเทรวี ประเทศอิตาลี
 • โทยะ (โท-ยะ) ทะเลสาบโทยะ ประเทศญี่ปุ่น 
 • เทียนจื่อ (เทียน-จื่อ) ภูเขาเทียนจื่อ ประเทศจีน
 • โทเลโด (โท-เล-โด / โท-เล-โด้) ย่านเมืองเก่าโทเลโด ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง น 

 • นัมซาน (นำ-ซาน) นัมซานทาวเวอร์ ประเทศเกาหลีใต้ 
 • นาชิ (นา-ชิ) น้ำตกศักดิ์สิทธิ์นาชิ ประเทศญี่ปุ่น 
 • นามิ (นา-มิ) เกาะนามิ ประเทศเกาหลีใต้ 
 • นารา (นา-รา) เมืองมรดกโลกนารา ประเทศญี่ปุ่น 
 • นิโจ (นิ-โจ) ปราสาทนิโจ ประเทศญี่ปุ่น 
 • น้ำมิน (น้ำ-มิน) วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ประเทศไทย
 • นิดารอส (นิ-ดา-ร้อด) มหาวิหารนิดารอส ประเทศนอร์เวย์

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง บ

 • บิ๊กเบน (บิ๊ก-เบน) หอนาฬิกาบิ๊กเบน ประเทศอังกฤษ
 • บู๊ตึ๊ง (บู๊-ตึ๊ง) จุดชมวิวภูเขาอู่ตังซาน หรือเขาบู๊ตึ๊ง ประเทศจีน 
 • เบซิล (เบ-ซิว) มหาวิหารเซนต์เบซิล ประเทศรัสเซีย 
 • โบซอง (โบ-ซอง) ไร่ชาเขียวโบซอง ประเทศเกาหลีใต้
 • เบลด (เบลด) ทะเลสาบเบลด ประเทศสโลเวเนีย
 • บรัสเซลส์ (บลั๊ด-เซว) ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
 • บอร์โจมิ (บอ-โจ-มิ) เมืองตากอากาศบอร์โจมิ ประเทศจอร์เจีย
 • บูร์โกส (บู-โก๊ด) มหาวิหารบูร์โกส ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ป

 • ปิซา (ปิ-ซ่า) หอเอนปิซ่า ประเทศอิตาลี
 • เปโตร (เป-โตร) มหาวิหารนักบุญเปโตร ประเทศอิตาลี
 • เปิ่นซี (เปิ่น-ซี) เปิ่นซีเมืองหลวงแห่งการแพทย์จีน ประเทศจีน 
 • ไป่หลง (ไป่-หลง) ลิฟท์แก้วมังกรขาวไป่หลง ประเทศจีน
 • ปราโด (ปรา-โด้) พิพิธภัณฑ์ปราโด ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ฝ 

 • ฝาง (ฝาง) บ่อน้ำพุร้อนฝาง ประเทศไทย

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง พ

 • พรหมเทพ (พรม-เทบ) แหลมพรหมเทพ ประเทศไทย 
 • พลิทวิเซ่ (พลิด-วิ-เซ่) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ ประเทศโครเอเชีย
 • พราเตอร์ (พรา-เต้อ) สวนสาธารณะพราเตอร์ ประเทศออสเตรีย

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ฟ 

 • ฟูจิ (ฟู-จิ) ภูเขาฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น 
 • เฟิ่งหวง (เฟิ่ง-หวง) เฟิ่งหวง เวนิสเมืองจีน ประเทศจีน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ม 

 • ม่อนแจ่ม (ม่อน-แจ่ม) ดอยม่อนแจ่ม ประเทศไทย 
 • มิโนะ (มิ-โนะ) หุบเขามิโนะ ประเทศญี่ปุ่น 
 • มิยาโกะ (มิ-ยา-โกะ) เกาะมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • มิวนิก (มิว-หนิก) เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน
 • มุก (มุก) เกาะมุก ประเทศไทย
 • เมจิ (เม-จิ) ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ ประเทศญี่ปุ่น 
 • แมทเทอร์ฮอร์น (แม็ด-เทอ-ฮอน) ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ไมซอร์ (ไม-ซอ) พระราชวังไมซอร์ ประเทศอินเดีย
 • แมทเธียส (แม็ด-เที้ยด) โบสถ์แมทเธียส ประเทศฮังการี

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ย 

 • ยูทากิ (ยู-ทา-กิ) น้ำตกยูทากิหนึ่งในสามน้ำตกดัง ประเทศญี่ปุ่น
 • เย่หลิว (เย่-หลิว) อุทยานธรณีเย่หลิว ประเทศไต้หวัน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ร

 • เรียวอันจิ (เรียว-อัน-จิ) สวนหินวัดเรียวอันจิ ประเทศญี่ปุ่น 
 • โรม (โรม) กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • ไร่เลย์ (ไร่-เล) หาดไร่เลย์ ประเทศไทย
 • โรกา (โร-ก้า) แหลมโรกา ประเทศโปรตุเกส
 • โรเซนเบิร์ก (โร-เซน-เบิก) ปราสาทโรเซนเบิร์ก ประเทศเดนมาร์ก
 • ริลา (ริ-ลา) อารามมรดกโลก ริลา ประเทศบัลแกเรีย
 • ไรเน (ไร-เน / ไร-เน่) หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ประเทศนอร์เวย์

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ล

 • ลอตเต้ (ล็อด-เต้) สวนสนุกในดินแดนเทพนิยายลอตเต้เวิลด์ ประเทศเกาหลีใต้
 • ลันตา (ลัน-ตา) เกาะลันตา ประเทศไทย
 • ลิวงค์ (ลิ-วง) หุบเขาเก่าแก่ลิวงค์ ประเทศไทย
 • ลูเซิร์น (ลู-เซิน) ทะเลสาบลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ลูฟวร์ (ลู้บ) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส
 • เหล่าเหมย (เหล่า-เหมย) แนวหินลาวา ประเทศจีน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ว

 • แวร์ซาย (แว-ซาย) พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส
 • วาเลนเซีย (วา-เลน-เซีย) มหาวิหารวาเลนเซีย ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ส

 • สะปัน (สะ-ปัน) หมู่บ้านสะปัน ประเทศไทย
 • สิมิลัน (สิ-มิ-ลัน) หมู่เกาะสิมิลัน ประเทศไทย
 • สเตฟาน (สะ-เต-ฟาน) จัตุรัสสเตฟาน ประเทศออสเตรีย

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ห

 • หวงซาน (หวง-ซาน) ภูเขาหวงซานดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเทศจีน
 • หมอกตะวัน (หมอก-ตะ-วัน) ม่อนหมอกตะวัน ประเทศไทย
 • หลงซาน (หลง-ซาน) วัดหลงซาน วัดเก่าแก่อายุ 300 ปี ประเทศไต้หวัน
 • หวาย (หวาย) เกาะหวาย ประเทศไทย 
 • หลูซาน (หลู-ซาน) อุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน ประเทศจีน
 • เหมยเซียน (เหมย-เซียน) เมืองท่องเที่ยว ประเทศจีน
 • เหมยลี่ (เหมย-ลี่) ภูเขาหิมะเหมยลี่ ประเทศจีน
 • เหลยเฟิง (เหลย-เฟิง) เจดีย์เหลยเฟิงในตำนานนางพญางูขาว ประเทศจีน
 • เหวินซู (เหวิน-ซู) อารามเหวินซู วัดพุทธเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ประเทศจีน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง อ 

 • ออร์แซ (ออ-แซ) พิพิธภัณฑ์ออร์แซ ประเทศฝรั่งเศส
 • ออร์ดา (ออ-ดา) ถ้ำยิปซั่มธรรมชาติออร์ดา ประเทศรัสเซีย
 • อัครา (อัก-คะ-รา) ป้อมอัครา ประเทศอินเดีย
 • อาเมร์ (อา-เม) ป้อมอาเมร์ ประเทศอินเดีย
 • อิเนะ (อิ-เนะ) หมู่บ้านชาวประมง ประเทศญี่ปุ่น
 • อี้หยวน (อี้-หยวน) สวนจีนเก่าแก่ ประเทศจีน
 • อูเมดะ (อู-เม-ดะ) ตึกชมวิวอุเมดะสกาย ประเทศญี่ปุ่น 
 • อู้หยวน (อู้-หยวน) เมืองชนบทที่สวยที่สุด ประเทศจีน
 • เอลบรุส (เอว-บรุ๊ด) ยอดเขาเอลบรุสยอดเขาสูงที่สุด ประเทศรัสเซีย
 • โอชิเนน (โอ-ชิ-เนน) ทะเลสาบโอชิเนน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เอินซือ (เอิน-ซือ) เอินซือแกรนด์แคนยอน ประเทศจีน
 • ไอแซค (ไอ-แซ็ก) มหาวิหารเซนต์ไอแซค ประเทศรัสเซีย
 • ไอเฟล (ไอ-เฟว) หอไอเฟล ประเทศฝรั่งเศส
 • เอเธนส์ (เอ-เทน) กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
 • ออสโล (อ๊อด-โล) เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
 • ออโรร่า (ออ-โร-ร่า) แสงเหนือออโรร่า ประเทศไอซ์แลนด์
 • อาลัมบรา (อา-ลัม-บรา) พระราชวังและป้อมปราการอาลัมบรา ประเทศสเปน
 • อัลคาซาร์ (อัน-คา-ซ่า / อาว-คา-ซ่า) พระราชวังอัลคาซาร์แห่งเซบียา ประเทศสเปน

 

ตั้งชื่อลูกตามชื่อที่เที่ยวดัง ฮ 

 • ฮากาตะ (ฮา-กา-ตะ) ย่านราเมนดัง ประเทศญี่ปุ่น
 • ฮา-นึล (ฮา-นึน) สวนสาธารณะฮานึล ประเทศเกาหลีใต้ 
 • ฮิจิ (ฮิ-จิ) น้ำตกฮิจิ ประเทศญี่ปุ่น
 • ฮิเมจิ (ฮิ-เม-จิ) ปราสาทฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
 • ไฮเดลเบิร์ก (ไฮ-เดว-เบิก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง