รีเซต

ตั้งชื่อลูกชาย พร้อมความหมาย ตามวันเกิด ชื่อมงคล ตั้งอย่างไรให้เสริมดวง

ตั้งชื่อลูกชาย พร้อมความหมาย ตามวันเกิด ชื่อมงคล ตั้งอย่างไรให้เสริมดวง
faiinatnista
15 กันยายน 2564 ( 16:00 )
8.9K

     ตั้งชื่อลูกชาย ทั้งที ก็ต้องตั้งให้เหมาะสมและเป็นมงคล ซึ่งคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีแพลนจะตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิด วันนี้เราก็มีหลักการตั้งชื่อลูกชายตามวันเกิดที่จะช่วยให้ได้ชื่อที่มีทั้งความหมายมงคล ทั้งยังช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ มาฝากคุณพ่อคุณแม่กันแล้วค่ะ

 

 

     หลักการตั้งชื่อส่วนใหญ่นั้น จะอิงตามหลักทักษาปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ โดยทักษาหมายถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ซึ่ง 8 ส่วนนี้ก็จะมีความหมายความมงคลประกอบอยู่ ซึ่งได้แก่

1. บริวาร ช่วยส่งเสริมเรื่องคนใกล้ชิด คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย

2. อายุ ช่วยส่งเสริมเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

3. เดช ช่วยส่งเสริมเรื่องชื่อเสียง อำนาจ บารมี ตำแหน่งหน้าที่การงาน

4. ศรี ช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภ ความเป็นสิริมงคล

5. มูลละ ช่วยส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การค้าขาย ทำกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆ ทองๆ

6. อุตสาหะ ช่วยส่งเสริมเรื่องการทำงาน ความขยันหมั่นเพียร การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

7. มนตรี ช่วยส่งเสริมเรื่องการอุปถัมภ์ค้ำชู การเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

8. กาลกิณี ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณีนี้มาตั้งชื่อ เพราะหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ถือเป็นอุปสรรค หากมีจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก ติดขัด ความวุ่นวายในการดำเนินชีวิต

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เลือกจะตั้งชื่อให้เหมาะสมตามวันเกิดก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล ซึ่งอักขระก็จะแตกต่างกันไปตามวันเกิดแต่ละวัน โดยคนเกิดวันไหนจะต้องใช้อักขระไหนบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันอาทิตย์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • อายุ : ก ข ค ฆ ง
 • เดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี : ย ร ล ว
 • อุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูลละ : ด ต ถ ท ธ น

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันจันทร์

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันจันทร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : ก ข ค ฆ ง
 • อายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มนตรี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ : ย ร ล ว
 • มูลละ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันอังคาร

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันอังคาร จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช : ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • อุตสาหะ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • มูลละ : ย ร ล ว

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางวัน)

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
 • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี : ย ร ล ว
 • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • มูลละ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน)

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : ย ร ล ว
 • อายุ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เดช : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • ศรี : ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี : ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูลละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันพฤหัสบดี จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ : ย ร ล ว
 • เดช : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • ศรี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูลละ : ก ข ค ฆ ง

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันศุกร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อายุ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • เดช : ก ข ค ฆ ง
 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น
 • มูลละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันเสาร์

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันเสาร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ย ร ล ว) นำหน้าหรือตามหลัง

 • บริวาร : ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช : ย ร ล ว
 • ศรี : ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ : ก ข ค ฆ ง
 • มูลละ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

 

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง