รีเซต

413 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 2566 ลูกชาย ลูกสาว ชื่อดี เสริมมงคลชีวิต

413 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 2566 ลูกชาย ลูกสาว ชื่อดี เสริมมงคลชีวิต
FaiiNatnista
31 พฤษภาคม 2566 ( 16:30 )
60.4K

     สมัยโบราณเค้าเชื่อกันว่า ตั้งชื่อลูก ก่อนคลอดจะไม่ดี! เพราะยังไม่ทราบวันเกิดลูกที่แน่นอน ถ้าตั้งไปก่อนอาจเป็นชื่อที่ไม่ส่งเสริมดวงชีวิตลูก ควร ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด จะดีกว่า! วันนี้เราก็ขอนำ 413 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด 2566 ลูกชาย ลูกสาว ชื่อดี เสริมมงคลชีวิตมาให้คุณพ่อคุณแม่ลิสต์เก็บชื่อที่ใช่ไว้ก่อน! แต่ละชื่อเพราะๆ น่าใช้ทั้งนั้น ไม่มีอักษรกาลกิณี แถมมีความหมายดี ช่วยเสริมดวงชีวิตลูกให้ปัง ราบรื่น ไร้อุปสรรค ลูกน้อยจะเกิดวันไหน ชื่อก็มีให้ครบทุกวันเกิด พร้อมให้คุณพ่อคุณแม่หยิบไปตั้งได้เลยค่า

     การตั้งชื่อจริงลูก สำหรับคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงตอนนี้ มักจะตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ซึ่งเป็นการตั้งชื่อมงคลให้สอดคล้องกับดาวอัฏฐเคราะห์ หรือที่เราเข้าใจกันว่าเป็นวันและเวลาเกิด โดยอิงตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งมี 7 วรรคที่ช่วยเสริมชะตาชีวิต และความเป็นสิริมงคลแก่คนๆ นั้น ได้แก่ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และมีอีก 1 วรรคกาลกิณีที่ควรเลี่ยงค่า

 

 

     มาถึงตรงนี้พ่อๆ แม่ๆ คงทราบ วิธีการตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ กันไปบ้างแล้ว ก็ถึงเวลาตามมาเก็บชื่อลูกตามวันเกิด ฉบับอัปเดต 2566 ของเรากันต่อแล้วค่า ตามมากันเลย! 

 

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันอาทิตย์ 2566

 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด  ความหมาย  ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด  ความหมาย  ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน  ความหมาย  มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
 • เขมภัทร อ่านว่า เข-มะ-พัด  ความหมาย  สุขใจในความเจริญ
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน  ความหมาย  เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน  ความหมาย  พูดดี พูดเก่ง
 • จักรภัทร อ่านว่า จัก-กระ-พัด  ความหมาย  ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด  ความหมาย  มีความคิดมั่นคง
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน  ความหมาย  เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชินภัทร อ่านว่า ชิน-นะ-พัด  ความหมาย  ได้รับชัยชนะและสิริมงคล
 • ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด  ความหมาย  ดีงามด้วยตนเอง
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด  ความหมาย  มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ธฤต อ่านว่า ทะ-ริด  ความหมาย  มั่นคง
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • นรวีร์ อ่านว่า นอ-ระ-วี  ความหมาย  ผู้กล้าหาญ
 • เนืองนิมมาน อ่านว่า เนือง-นิม-มาน  ความหมาย  ผู้สร้างสรรค์เป็นเนืองนิตย์
 • ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ  ความหมาย  ยอดเยี่ยม สูงสุด
 • ผโลทัย อ่านว่า ผะ-โล-ไท  ความหมาย  ปิติ ลาภ กำไร 
 • พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด  ความหมาย  เจริญด้วยอำนาจ
 • ภาม อ่านว่า พาม  ความหมาย  เดช
 • ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน  ความหมาย  เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • รามิล อ่านว่า รา-มิน  ความหมาย  กามเทพ
 • วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน  ความหมาย  มีลาภอยู่เนืองนิตย์
 • วเรณย์ อ่านว่า วะ-เรน  ความหมาย  ผู้ที่สุดประเสริฐ
 • อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ  ความหมาย  ผู้คล่องแคล่ว ว่องไว

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันอาทิตย์ 2566

 • กมลวัทน์ อ่านว่า กะ-มน-วัด  ความหมาย  ใบหน้างดงามดุจดอกบัว
 • กันติชา อ่านว่า กัน-ติ-ชา  ความหมาย  เกิดมาด้วยความรัก
 • กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-ณา  ความหมาย  รัศมีเรืองรอง
 • เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา  ความหมาย  มีความเกษมที่ยิ่งใหญ่
 • คนธวัลย์ อ่านว่า คน-ทะ-วัน  ความหมาย  เถาวัลย์หอม
 • จอมนรี อ่านว่า จอม-นะ-รี  ความหมาย  ยอดหญิง
 • จารุพิชญา อ่านว่า จา-รุ-พิด-ชะ-ยา  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้งดงาม
 • ฉันทิกา อ่านว่า ฉัน-ทิ-กา  ความหมาย  ความพอใจ
 • ชนจันทร์ อ่านว่า ชะ-นะ-จัน  ความหมาย  ดุจจันทราในหมู่ชน 
 • ชนชินี อ่านว่า ชน-ชิ-นี  ความหมาย  พระอาทิตย์
 • ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา  ความหมาย  มีความรู้
 • ญาดา อ่านว่า ยา-ดา  ความหมาย  ผู้รู้ นักปราชญ์
 • ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-รี  ความหมาย  ประเสริฐ บริสุทธิ์
 • ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน  ความหมาย  ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
 • ติชิลา อ่านว่า ติ-ชิ-ลา  ความหมาย  พระจันทร์
 • ถาวรีย์ อ่านว่า ถา-วะ-รี  ความหมาย  มั่นคงนิรันดร
 • ธัญพิชชา อ่านว่า ทัน-พิด-ชา  ความหมาย  มีความรู้ดียิ่ง
 • นิชธาวัลย์ อ่านว่า นิด-ทา-วัน  ความหมาย  ความสุขอันเป็นนิรันดร์
 • บัณฑิตา อ่านว่า บัน-ทิ-ตา  ความหมาย  ผู้ที่ฉลาด มีความรู้
 • ปริยาภัทร อ่านว่า ปริ-ยา-พัด  ความหมาย  ผู้มีความงดงามน่ารัก
 • ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ดา-รี  ความหมาย  ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
 • พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา  ความหมาย  ผู้ประเสริฐยิ่ง
 • เมธปิยา อ่านว่า เมด-ปิ-ยา  ความหมาย  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก
 • รวินท์นิภา อ่านว่า ระ-วิน-นิ-พา  ความหมาย  งดงามดุจดอกบัว
 • วิรัลยุพา อ่านว่า วิ-รัน-ยุ-พา  ความหมาย  หญิงสาวที่งดงามจนหาใดเปรียบมิได้

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันจันทร์ 2566

 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน  ความหมาย  ผู้คงไว้ด้วยสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กรณ์วรรธน์ อ่านว่า กอน-วัด  ความหมาย  เจริญในหน้าที่การงาน
 • ขจรวัจน์ อ่านว่า ขะ-จอน-วัด  ความหมาย  นักพูดผู้มีชื่อเสียง
 • คณยศ อ่านว่า คะ-นะ-ยด  ความหมาย  อำนาจในหมู่คณะ เกียรติในหมู่คณะ
 • คมศร อ่านว่า คม-สอน  ความหมาย ศรที่แหลมคม
 • จรณ์ อ่านว่า จอน  ความหมาย  มีความประพฤติดี
 • จรณ อ่านว่า จะ-ระ-นะ / จะ-รน  ความหมาย  ผู้มีความประพฤติอันเป็นบุญ 
 • ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด  ความหมาย  เจริญด้วยความพึงพอใจ
 • ชยพรรธน์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด  ความหมาย  ผู้มีชัยและมีความเจริญ 
 • ชัชนันท์ อ่านว่า ชัด-ชะ-นัน  ความหมาย  ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
 • ชัชภณ อ่านว่า ชัด-ชะ-พน  ความหมาย  ผู้พูดอย่างกล้าหาญ ผู้พูดความจริง
 • ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน ความหมาย  คนที่มีความพอใจเป็นที่ยึดมั่น
 • ณฐนนท์ อ่านว่า นะ-ถะ-นน ความหมาย  นักปราชญ์ผู้ร่าเริง
 • ณฐพงศ์ อ่านว่า นะ-ถะ-พง  ความหมาย  ตระกูล เชื้อสายของนักปราชญ์
 • ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน ความหมาย  ผู้ที่บันดาลทรัพย์ฃ
 • ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน  ความหมาย  ผู้มีทรัพย์เป็นกำลัง 
 • ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด  ความหมาย  ความเจริญด้วยทรัพย์
 • นพกร อ่านว่า นบ-พะ-กอน  ความหมาย  ผู้ที่สร้างสิ่งใหม่
 • บวรทัต อ่านว่า บะ-วอน-ทัด  ความหมาย  ผู้ให้สิ่งประเสริฐ
 • พงศ์ปณต อ่านว่า พง-ปะ-นด  ความหมาย  เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
 • พนธกร อ่านว่า พน-ทะ-กอน  ความหมาย  ผู้ที่สร้างความผูกพัน 
 • ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน  ความหมาย  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
 • ลภณพัฒน์ อ่านว่า ละ-พน-พัด ความหมาย  ผู้เจริญและผู้มีทรัพย์
 • วงศธร อ่านว่า วง-สะ-ทอน  ความหมาย  ผู้สืบสกุล ผู้ดำรงสกุล
 • ศตวรรษ อ่านว่า สะ-ตะ-วัด  ความหมาย  ช่วงเวลา 100 ปี 
 • หรรษดนย์ อ่านว่า หัด-สะ-ดน  ความหมาย  ผู้ที่มีความสุข 
 • อลงกรณ์ อ่านว่า อะ-ลง-กอน  ความหมาย  การตกแต่ง การประดับ 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันจันทร์ 2566

 • กชกัญจน์ อ่านว่า กด-ชะ-กัน  ความหมาย  ดอกบัวสีทอง
 • กชอร อ่านว่า กด-ชะ-ออน  ความหมาย  หญิงผู้งามดุจดอกบัว
 • กนกลักษณ์ อ่านว่า กะ-หนก-ลัก  ความหมาย  ผู้ที่มีลักษณะดีดุจทอง 
 • กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน  ความหมาย  สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • ขวัญกมล อ่านว่า ขวัน-กะ-มน  ความหมาย  ผู้มีจิตใจที่เป็นมงคล 
 • คณภรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-พอน  ความหมาย  บำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
 • คณสรณ์ อ่านว่า คะ-นะ-สอน  ความหมาย  คนของประชาชน ที่พึ่งของหมู่คณะ
 • คนธรส อ่านว่า คน-ทะ-รด  ความหมาย  น้ำหอม
 • จันทกร อ่านว่า จัน-ทะ-กอน  ความหมาย  แสงจันทร์
 • ชนสรณ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สอน  ความหมาย  ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คน
 • ณฐพร อ่านว่า นะ-ถะ-พอน  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
 • ณัฐยมล อ่านว่า นัด-ยะ-มน  ความหมาย  คู่แห่งนักปราชญ์
 • ณัฐวรรณ อ่านว่า นัด-ถะ-วัน  ความหมาย  ชั้นของนักปราชญ์
 • ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา  ความหมาย  ผู้ได้รับความรู้ ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ 
 • ธมนวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน  ความหมาย  มีผิวพรรณที่สวยงาม
 • ธัญมน อ่านว่า ทัน-ยะ-มน  ความหมาย  ผู้มีจิตใจที่ดียิ่ง
 • ธันย์ชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก  ความหมาย  ผู้เลี้ยงดูบิดา
 • นภสร อ่านว่า นบ-พะ-สอน  ความหมาย  เมฆ สระบนฟ้า
 • นภัสกร อ่านว่า นะ-พัด-สะ-กอน  ความหมาย  รัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
 • นวพร อ่านว่า นะ-วะ-พอน  ความหมาย  พรใหม่ พร 9 ประการ
 • พชรมน อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-มน  ความหมาย  ผู้ที่มีจิตใจแกร่งดุจเพชร
 • พรหมภัสสร อ่านว่า พรม-พัด-สอน  ความหมาย  ผู้รุ่งเรือง 
 • พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน  ความหมาย  ผูกพันกับหนังสือ
 • ภรภัทร อ่านว่า พอน-พัด  ความหมาย  ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
 • ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน  ความหมาย  ผู้ที่มีรัศมีงดงาม แสงสว่างเรืองรอง
 • วรมน อ่านว่า วอ-ระ-มน  ความหมาย  มีใจประเสริฐ
 • อรอมล อ่านว่า ออน-อะ-มน  ความหมาย  หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันอังคาร 2566

 • จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน  ความหมาย  พึงพอใจ ผู้ที่มีอายุยืน
 • จิรัฏฐ์ อ่านว่า จิ-รัด  ความหมาย  มั่นคง ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนาน
 • ฉัตรพิศุทธิ์ อ่านว่า ฉัด-พิ-สุด  ความหมาย  เป็นดั่งร่มฉัตรที่บริสุทธิ์
 • ชญณิพัฑฒ์ อ่านว่า ชน-นิ-พัด  ความหมาย  ผู้มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
 • ชนม์วริศร์ อ่านว่า ชน-วะ-ริด  ความหมาย  ผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นใหญ่
 • ฐิรดนย์ อ่านว่า ถิ-ระ-ดน  ความหมาย  บุตรชายผู้มั่นคง
 • ณัฏฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณิชพน อ่านว่า นิด-ชะ-พน  ความหมาย  ผู้มีใจบริสุทธิ์
 • ดนุวิช อ่านว่า ดะ-นุ-วิด  ความหมาย  ผู้มีความรู้เป็นของตัวเอง
 • ดลพัฒน์ อ่านว่า ดน-ละ-พัด  ความหมาย  ผู้บันดาลให้เกิดซึ่งความเจริญ
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน  ความหมาย  ผู้มีเดชอันยิ่งใหญ่
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด  ความหมาย  มีความมั่นคงที่แสนยาวนาน
 • ทศรัสมิ์ อ่านว่า ทด-สะ-รัด  ความหมาย  พระอาทิตย์
 • ทัพพ์วริศ อ่านว่า ทับ-วะ-ริด  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่และมีสมบัติ
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด  ความหมาย  ผู้ให้ปัญญา
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด  ความหมาย  นักปราชญ์
 • นมัสวิน อ่านว่า นะ-มัด-สะ-วิน  ความหมาย  เป็นที่เคารพ
 • ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ  ความหมาย  สูงสุด 
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด  ความหมาย  ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • พิชัยธัช อ่านว่า พิ-ไช-ทัด  ความหมาย  โดดเด่นด้วยชัยชนะ
 • ภูริภัสร์ อ่านว่า พู-ริ-พัด  ความหมาย  ผู้นำความเจริญมาสู่แผ่นดิน
 • รพีพัทธ์ อ่านว่า ระ-พี-พัด  ความหมาย  ผู้ที่ผูกพันด้วยพระอาทิตย์
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด  ความหมาย  ผู้ทรงคุณ
 • ศิวัช อ่านว่า สิ-วัด  ความหมาย  บุตรพระศิวะ
 • โอชวิน อ่านว่า โอ-ชะ-วิน  ความหมาย  ผู้เรืองอำนาจ

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันอังคาร 2566

 • จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี  ความหมาย  ผู้ที่งดงาม
 • จีรชญาณ์ อ่านว่า จี-ระ-ชะ-ยา  ความหมาย  ยั่งยืนด้วยความรู้ที่ยิ่งใหญ่
 • ฉันทิตา อ่านว่า ฉัน-ทิ-ตา  ความหมาย  ผู้เป็นที่รัก
 • ฉายสุดา อ่านว่า ฉาย-สุ-ดา  ความหมาย  ดาวเสาร์
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา  ความหมาย  ผู้ชนะ
 • ชวิศา อ่านว่า ชะ-วิ-สา  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่
 • ฐิติวรดา อ่านว่า ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา  ความหมาย  ผู้ตั้งมั่นในสิ่งที่ประเสริฐ
 • ฑิตยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา  ความหมาย  เก่งกาจเช่นนักปราชญ์
 • ณิชภัทร อ่านว่า นิด-ชะ-พัด  ความหมาย  ความงดงามอันบริสุทธิ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด-สะ-รา  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ติรยา อ่านว่า ติ-ระ-ยา  ความหมาย  ความสำเร็จ
 • เตชินี อ่านว่า เต-ชิ-นี  ความหมาย  ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
 • ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี  ความหมาย  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
 • ธนิฐา อ่านว่า ทะ-นิ-ถา  ความหมาย  ผู้มีความมั่นคงมั่งคั่ง
 • ธีริศรา อ่านว่า ที-ริด-สะ-รา  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 • นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน  ความหมาย  เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • นวภัสร์ อ่านว่า นะ-วะ-พัด  ความหมาย  รุ่งเรืองเสมอ
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา-นิ-สะ-รา  ความหมาย  เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารมี อ่านว่า ปา-ระ-มี  ความหมาย  บารมี
 • พชิรา อ่านว่า พะ-ชิ-รา  ความหมาย  เพชร
 • พัฑฒิดา อ่านว่า พัด-ทิ-ดา  ความหมาย  ผู้เจริญแล้ว
 • รสิตา อ่านว่า ระ-สิ-ตา  ความหมาย  ผู้มีเสน่ห์
 • รุจรวีร์ อ่านว่า รุด-ระ-วี  ความหมาย  รุ่งเรืองดั่งพระอาทิตย์
 • ไรวดา อ่านว่า ไร-วะ-ดา  ความหมาย  มั่งคั่ง มั่งมี
 • ลภิสรา อ่านว่า ละ-พิด-สะ-รา  ความหมาย  ผู้ยิ่งใหญ่ในลาภ

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันพุธกลางวัน 2566

 • กนกนพ อ่านว่า กะ-หนก-นบ  ความหมาย  ทองคำบริสุทธิ์ ทองเนื้อเก้า
 • กรฤต อ่านว่า กอ-ระ-ริด  ความหมาย  สุกสว่างด้วยรัศมี
 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน  ความหมาย  ฉลาด คล่องแคล่วว่องไว
 • คณาภัทร อ่านว่า คะ-นา-พัด  ความหมาย  ผู้เจริญยิ่ง
 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน  ความหมาย  ผู้น่าเลื่อมใส ที่เคารพ
 • ฐิติศรณ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สอน  ความหมาย  ผู้เป็นที่พึ่งที่มั่นคง
 • ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กริด  ความหมาย  ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
 • ณัทกร อ่านว่า นัด-ทะ-กอน  ความหมาย  ผู้ให้ความรู้
 • ดารัณ อ่านว่า ดา-รัน  ความหมาย  นามของพระศิวะ
 • ทยาวีร์ อ่านว่า ทะ-ยา-วี  ความหมาย  ผู้แสดงถึงความเมตตากรุณา
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด  ความหมาย  มั่งคั่ง
 • ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บด-ดี  ความหมาย  เจ้าของทรัพย์สมบัติ
 • ธรรศ อ่านว่า ทัด  ความหมาย  ความกล้าหาญ
 • นภสินธุ์ อ่านว่า นบ-พะ-สิน  ความหมาย  ทางช้างเผือก
 • นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด  ความหมาย  ผู้มีความดีงาม
 • ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน  ความหมาย  ผู้รุ่งเรือง
 • ปิยเวธน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-เวด  ความหมาย  เป็นที่รักของผู้ที่มีความรู้
 • พฤทธิกร อ่านว่า พรึด-ทิ-กอน  ความหมาย  ผู้ส่งเสริมความเจริญ
 • พศิน อ่านว่า พะ-สิน  ความหมาย  ผู้มีอำนาจ
 • ภรันยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู  ความหมาย  ผู้ปกป้อง
 • ภูดิศร อ่านว่า พู-ดิ-สอน  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • เมธัส อ่านว่า เม-ทัด  ความหมาย  นักปราชญ์
 • วรท อ่านว่า วะ-รด  ความหมาย  ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ
 • ศิรวัฒน์ อ่านว่า สิ-ระ-วัด  ความหมาย  เจริญยอดเยี่ยม
 • อภิธร อ่านว่า อะ-พิ-ทอน  ความหมาย  ดำรงความเป็นใหญ่

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันพุธกลางวัน 2566

 • กมนนิษฐ์ อ่านว่า กะ-มน-นิด  ความหมาย  ผู้มีความงามความมั่นคง
 • กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี  ความหมาย  รัศมีแห่งพระอาทิตย์
 • กวินทรา อ่านว่า กะ-วิน-ทรา  ความหมาย  นักปราชญ์หญิงที่ยิ่งใหญ่
 • กวิสรา อ่านว่า กะ-วิ-สะ-รา  ความหมาย  ยอดผู้ฉลาด จอมกวี
 • กันตา อ่านว่า กัน-ตา  ความหมาย  สาวสวย ผู้อยู่เป็นสุข
 • เขมิกา อ่านว่า เช-มิ-กา  ความหมาย  ผู้ยินดีในความสุข
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา-นิ-ตา  ความหมาย  ผู้มีฐานะ
 • ฐานิสรา อ่านว่า ถา-นิด-สะ-รา  ความหมาย  เป็นใหญ่ในหน้าที่
 • ฐิรกานต์ อ่านว่า ถิ-ระ-กาน  ความหมาย  ผู้มีความรักที่มั่นคง
 • ณฤดี อ่านว่า นะ-รึ-ดี  ความหมาย  ผู้ยินดีในความรู้
 • ณัฐรดา อ่านว่า นัด-ระ-ดา  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้ยินดี
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด-ถะ-สิ-นี  ความหมาย  หญิงผู้ฉลาด
 • เทวิกา อ่านว่า เท-วิ-กา  ความหมาย  เทวดาผู้หญิง นางกษัตริย์
 • ธันย์รดี อ่านว่า ทัน-ระ-ดี  ความหมาย  ผู้ยินดีมีโชค
 • นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน  ความหมาย  พรของพระราชา
 • นวนิษฐ์ อ่านว่า นะ-วะ-นิด  ความหมาย  ผู้สดชื่นเสมอ
 • นุดี อ่านว่า นุ-ดี  ความหมาย  เคารพบูชา  การสรรเสริญ
 • ปารย์รวี อ่านว่า ปาน-ระ-วี  ความหมาย  ผู้สามารถทำให้เจริญและสำเร็จ
 • เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา  ความหมาย  หญิงผู้เป็นที่รัก
 • พรรณนารา อ่านว่า พัน-นา-รา  ความหมาย  ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
 • พัณณิน อ่านว่า พัน-นิน  ความหมาย  ผู้มีผิวพรรณดี
 • พีรดา อ่านว่า พี-ระ-ดา  ความหมาย  ความกล้าหาญ
 • ร้อยกรอง อ่านว่า ร้อย-กรอง  ความหมาย  ถ้อยคำที่เรียงร้อย
 • รักษยา อ่านว่า รัก-สะ-ยา  ความหมาย  การปกป้องดูแล
 • อาภาสินี อ่านว่า อา-พา-สิ-นี  ความหมาย  ผู้มีรัศมีของความรุ่งเรือง

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันพุธกลางคืน 2566

 • กนกวิช อ่านว่า กะ-หนก-วิด  ความหมาย  ผู้มีความรู้เรื่องทอง
 • กรกฤต อ่านว่า กอ-ระ-กิด  ความหมาย  พระอาทิตย์
 • กฤติการ อ่านว่า กริด-ติ-กาน  ความหมาย  ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 • กษิดิส อ่านว่า กะ-สิ-ดิด  ความหมาย  เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • กิตติวีร์ อ่านว่า กิด-ติ-วี  ความหมาย  มีเกียรติยศ มีความกล้าหาญ
 • คณิศนน อ่านว่า คะ-นิด-นน  ความหมาย  เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
 • จิณณวัต อ่านว่า จิน-นะ-วัด  ความหมาย  ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
 • จิรวัส อ่านว่า จิ-ระ-วัด  ความหมาย  อายุยืน
 • ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-วัด  ความหมาย  ผู้เจริญด้วยการสรรเสริญ
 • ชนาสิน อ่านว่า ชะ-นา-สิน  ความหมาย  ผู้มีทรัพย์สิน
 • ชิดชนน อ่านว่า ชิด-ชะ-นน  ความหมาย  ผู้เป็นที่รักของพ่อแม่
 • ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ถะ-นน  ความหมาย  เกิดมาเป็นนักปราชญ์
 • ณัทคุณ อ่านว่า นัด-ทะ-คุน  ความหมาย  ผู้ให้ความรู้มีคุณธรรม
 • ดิฐกันต์ อ่านว่า ดิด-ถะ-กัน  ความหมาย  ผู้มีความมั่นคงน่ารัก
 • เดชทัต อ่านว่า เดด-ทัด  ความหมาย  ผู้มีเดชมาก
 • เตชัส อ่านว่า เต-ชัด  ความหมาย  ฉลาด เฉียบแหลม
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด  ความหมาย  มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด  ความหมาย  ผู้เจริญด้วยทรัพย์
 • ธีวสุ อ่านว่า ที-วะ-สุ  ความหมาย  ผู้ที่มีทั้งทรัพย์และความฉลาดเฉลียว
 • เธียรศรณ์ อ่านว่า เทียน-สอน  ความหมาย  ผู้เป็นที่พึ่งที่มั่นคง
 • นริศวร อ่านว่า นะ-ริ-สวน  ความหมาย  พระราชา
 • ยศชนินทร์ อ่านว่า ยด-ชะ-นิน  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่มีเกียรติยศ
 • ยศวัต อ่านว่า ยด-สะ-วัด  ความหมาย  รุ่งเรือง
 • วิศเวศ อ่านว่า วิด-สะ-เวด  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่ในโลก
 • ศุรวิทย์ อ่านว่า สุ-ระ-วิด  ความหมาย  ผู้มีความรู้ความสามารถ

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันพุธกลางคืน 2566

 • กรฉัตร อ่านว่า กอ-ระ-ฉัด  ความหมาย  ฉัตรที่เรืองรอง
 • กวินนาฏ อ่านว่า กะ-วิน-นาด  ความหมาย  หญิงสาวที่ดีงาม
 • กัญญาวาสน์ อ่านว่า กัน-ยา-วาด  ความหมาย  หญิงสาวผู้มีบุญวาสนา
 • ขวัญรตา อ่านว่าว ฝัน-ระ-ตา  ความหมาย  ผู้เป็นมิ่งขวัญที่ยินดี
 • คติยา อ่านว่า คะ-ติ-ยา  ความหมาย  ผู้เป็นแบบอย่าง 
 • คันธรส อ่านว่า คัน-ทะ-รด  ความหมาย  น้ำหอม
 • จารุชา อ่านว่า จา-รุ-ชา  ความหมาย  ผู้ก่อให้เกิดความงดงาม เกิดมางดงาม
 • จินต์ศุจี อ่านว่า จิน-สุ-จี  ความหมาย  ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
 • จีรณา อ่านว่า จี-ระ-นา  ความหมาย  ผู้คงแก่เรียน
 • ชนิชา อ่านว่า ชะ-นิ-ชา  ความหมาย  แม่
 • ชลเกตุ อ่านว่า ชน-ละ-เกด  ความหมาย  เย็นดั่งสายน้ำ
 • ชิชญา อ่านว่า ชิ-ชะ-ยา  ความหมาย  ผู้ปรารถนาความรู้
 • โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา  ความหมาย  ผู้มีความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์
 • ณยากร อ่านว่า นะ-ยา-กร  ความหมาย  ทำตามความรู้
 • ณฤดี อ่านว่า นะ-รึ-ดี  ความหมาย  ผู้ยินดีในความรู้
 • ณิชรัตน์ อ่านว่า นิด-ชะ-รัด  ความหมาย  บริสุทธิ์ประเสริฐอย่างยิ่ง
 • ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน  ความหมาย  ดวงดาวที่ยิ่งใหญ่
 • ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา  ความหมาย  ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี  ความหมาย  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
 • นิรชา อ่านว่า นิ-ระ-ชา  ความหมาย  ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
 • นิอร อ่านว่า นิ-ออน  ความหมาย  หญิงสาว
 • รถา อ่านว่า ระ-ถา  ความหมาย  ผู้ยินดีแล้ว
 • รวิจันทร์ อ่านว่า ระ-วิ-จัน  ความหมาย  พระอาทิตย์และพระจันทร์
 • รักษิกา อ่านว่า รัก-สิ-กา  ความหมาย  หญิงผู้มีบุญวาสนา
 • อินทร์รดี อ่านว่า อิน-ระ-ดี  ความหมาย  ความยินดีที่ยิ่งใหญ่

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันพฤหัส 2566

 • กฤษณภูมิ อ่านว่า กริด-สะ-นะ-พูม  ความหมาย  แผ่นดินของพระกฤษณะ
 • ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ  ความหมาย  ผู้มีชื่อเสียงก้องแผ่นดิน
 • เขมกร อ่านว่า เข-มะ-กอน  ความหมาย  ผู้สร้างความสุข ความสบาย ผู้สร้างความเกษม
 • คณพัชญ์ อ่านว่า คะ-นะ-พัด  ความหมาย  ผู้รู้ในหมู่คณะ
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน  ความหมาย  ผู้กระทำตลอดกาล
 • จิรเวช อ่านว่า จิ-ระ-เวด  ความหมาย  มีความรู้ที่ยั่งยืน หมอที่ยั่งยืน
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน  ความหมาย  มีพลังคือชัยชนะ
 • ชัชวาล อ่านว่า ชัด-ชะ-วาน  ความหมาย  สว่าง รุ่งเรือง
 • ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน  ความหมาย  ตำรา ที่คงทน
 • ณัฐฤกษ์ อ่านว่า นัด-ถะ-เริก  ความหมาย  เวลาที่ดีของนักปราชญ์ 
 • ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน  ความหมาย  ความเฉลียวฉลาด รวดเร็ว ปราดเปรื่อง
 • ปภัสชล อ่านว่า ปะ-พัด-ชน  ความหมาย  น้ำบริสุทธิ์
 • ปริญ อ่านว่า ปะ-ริน  ความหมาย  ผู้มีความรอบรู้ ผู้มีอำนาจวาสนา
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด  ความหมาย  ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
 • พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน  ความหมาย  ผู้ก่อตั้งสกุล ผู้สร้างตระกูล
 • พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง  ความหมาย  ตระกูลที่มั่งคั่ง
 • พิชาภพ อ่านว่า พิ-ชา-พบ  ความหมาย  โลกแห่งความรู้ ปัญญา
 • พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน  ความหมาย  ผู้มีพลัง ผู้กล้าหาญ 
 • ภรัณยู อ่านว่า พะ-รัน-ยู  ความหมาย  ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง พระอาทิตย์
 • ภาสวิชญ์ อ่านว่า พาด-สะ-วิด  ความหมาย  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
 • ภูเบศ อ่านว่า พู-เบด  ความหมาย  พระราชาผู้มีอำนาจ พระเจ้าแผ่นดิน
 • ศรัณย์ อ่านว่า สะ-รัน  ความหมาย  เป็นที่พึ่ง
 • ศิลา อ่านว่า สิ-ลา  ความหมาย  หิน
 • สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด  ความหมาย  ปราชญ์ผู้เป็นยอด
 • หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน  ความหมาย  เงิน ทอง
 • อิศรา อ่านว่า อิด-สะ-รา  ความหมาย  ความเป็นใหญ่

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันพฤหัส 2566

 • กมลวรรณ อ่านว่า กะ-มน-วัน  ความหมาย  มีผิวพรรณดุจดอกบัว
 • กรรณาภรณ์ อ่านว่า กัน-นา-พอน  ความหมาย  เครื่องประดับหู
 • กฤษณาพร อ่านว่า กริด-สะ-นา-พอน  ความหมาย  ดำสนิท
 • กษิรา อ่านว่า กะ-สิ-รา  ความหมาย  น้ำนม
 • กัณณิกา อ่านว่า กัน-นิ-กา  ความหมาย  ช่อฟ้า ดอกไม้
 • เขมจิรา อ่านว่า เขม-จิ-รา  ความหมาย  ผู้มีความปลอดภัยตลอดกาล 
 • จรัญญา อ่านว่า จะ-รัน-ยา  ความหมาย  แพร่กระจาย กระจาย
 • จิรัชญา อ่านว่า จิ-รัด-ชะ-ยา  ความหมาย  ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
 • จิราภา อ่านว่า จิ-รา-ภา  ความหมาย  ผู้รุ่งเรืองนาน
 • ชยากร อ่านว่า ชะ-ยา-กอน  ความหมาย  ผู้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
 • ชยาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา  ความหมาย  ผู้ที่มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชลิสา อ่านว่า ชะ-ลิ-สา  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
 • ชวิศา อ่านว่า ชะ-วิ-สา  ความหมาย  เจ้าแห่งปัญญา
 • ญาณิศา อ่านว่า ยา-นิ-สา  ความหมาย  ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด-วะ-สา  ความหมาย  หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณิชากร อ่านว่า นิ-ชา-กอน  ความหมาย  บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์
 • ณิชาพัชร์ อ่านว่า นิ-ชา-พัด  ความหมาย  เพชรที่บริสุทธิ์
 • เบญจา อ่านว่า เบน-จา  ความหมาย  พรทั้ง 5
 • ปภัสสร อ่านว่า ปะ-พัด-สอน  ความหมาย  ผู้มีแสงสว่างเรืองรอง
 • ปรียาพร อ่านว่า ปรี-ยา-พอน  ความหมาย  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
 • พิมประภา อ่านว่า พิม-ประ-พา  ความหมาย  ผู้มีแสงสว่างเป็นแบบอย่าง
 • รวิชา อ่านว่า ระ-วิ-ชา  ความหมาย  ลูกพระอาทิตย์
 • ราณี อ่านว่า รา-นี  ความหมาย  มเหสี พระราชินี
 • วริฏฐิสา อ่านว่า วะ-ริด-ถิ-สา  ความหมาย  ผู้ดำรงในสิ่งที่ดี ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
 • ศศิพิมพ์ อ่านว่า สะ-สิ-พิม  ความหมาย  เปรียบเหมือนพระจันทร์
 • อัจจิมา อ่านว่า อัด-จิ-มา  ความหมาย  ผู้มีแสงสว่าง รุ่งเรือง
 • อุรัสยา อ่านว่า อุ-รัด-สะ-ยา  ความหมาย  ลูกสาว
 • ไอริณ อ่านว่า ไอ-ริน  ความหมาย  เกลือสินเธาว์

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันศุกร์ 2566

 • กันตพงศ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พง  ความหมาย  ผู้มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
 • เขมชาติ อ่านว่า เขม-ชาด  ความหมาย  ผู้เกิดมาด้วยความสุข
 • คุณาธิป อ่านว่า คุ-นา-ทิบ  ความหมาย  เจ้าพระคุณ บุญคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้มั่นคงในความดี
 • จิตตพงศ์ อ่านว่า จิด-ตะ-พง  ความหมาย  จิตใจของเชื้อสาย ตระกูล
 • ชิณกฤช อ่านว่า ชิน-นะ-กริด  ความหมาย  ผู้มีชัยชนะเป็นอาวุธ
 • ฐานพงศ์ อ่านว่า ถาน-พง  ความหมาย  ตระกูลที่มีฐานะมั่นคง
 • ฐิติพงศ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พง  ความหมาย  ตระกูลที่มั่นคง
 • ณัชภพ อ่านว่า นัด-ชะ-พบ  ความหมาย  ผู้มีชาติกำเนิดซึ่งเป็นผู้รู้
 • ดนุพัฒน์ อ่านว่า ดะ-นุ-พัด  ความหมาย  เจริญได้ด้วยตนเอง
 • ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ  ความหมาย  ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
 • เตชพัฒน์ อ่านว่า เต-ชะ-พัด  ความหมาย  เจริญพร้อมด้วยอำนาจ
 • เตชสิทธิ์ อ่านว่า เต-ชะ-สิด  ความหมาย  ผู้สำเร็จด้วยเดช 
 • ทัพพ์เทพ อ่านว่า ทับ-เทบ  ความหมาย  ผู้มีทรัพย์ดุจเทวดา
 • ธนธัช อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด  ความหมาย  ผู้มีทรัพย์เป็นหลัก
 • ธนภพ อ่านว่า ทะ-นะ-พบ  ความหมาย  ผู้ดำรงอยู่ในแผ่นดินแห่งทรัพย์
 • นิธิ อ่านว่า นิ-ทิ  ความหมาย  ขุมทรัพย์ 
 • พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน  ความหมาย  กฎเกณฑ์ วิธีการ
 • พุฒิพัทธ์ อ่านว่า พุด-ทิ-พัด  ความหมาย  ผูกพันด้วยความเจริญ
 • ภาคิน อ่านว่า พา-คิน  ความหมาย  ผู้มีโชค มีกำไร
 • ภีมพัฒน์ อ่านว่า พีม-พัด  ความหมาย  ผู้เจริญที่น่าเกรงขาม
 • ฤทธินนท์ อ่านว่า ริด-ทิ-นน  ความหมาย  ผู้มีอำนาจและความสุข
 • อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ  ความหมาย  เทวดาผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทพทั้งปวง
 • อธิป อ่านว่า อะ-ทิบ  ความหมาย  พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่
 • อภิชาติ อ่านว่า อะ-พิ-ชาด  ความหมาย  เกิดมาพร้อมความดี ผู้มีตระกูล
 • อภิมุข อ่านว่า อะ-พิ-มุก  ความหมาย  ผู้ยิ่งใหญ่ หันหน้าตรงไป
 • อานนท์ อ่านว่า อา-นน  ความหมาย  ความเพลิดเพลิน ความยินดี
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด  ความหมาย  ผู้เกิดมาด้วยความยิ่งใหญ่ 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดศุกร์ 2566

 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด  ความหมาย  ผู้สร้างแสงสว่างและความรุ่งเรือง
 • จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา  ความหมาย  รัศมีที่สะสมไว้แล้ว ผู้รุ่งเรืองมาก
 • จิตตาภา อ่านว่า จิด-ตา-พา  ความหมาย  ผู้มีจิตใจดีงาม
 • จุฑามาศ อ่านว่า จุ-ทา-มาด  ความหมาย  เครื่องประดับ
 • ชนกานต์ อ่านว่า ชน-นะ-กาน  ความหมาย  ผู้เป็นที่รักของประชาชน
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา  ความหมาย  ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
 • ชิดชนก อ่านว่า ชิด-ชะ-นก  ความหมาย  ผู้ใกล้ชิดและเป็นที่รักของพ่อ
 • โชษิตา อ่านว่า โช-สิ-ตา  ความหมาย  ความสุข ความบันเทิง สตรี
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน  ความหมาย  ผู้มีความรู้
 • ฐิติมน อ่านว่า ถิ-ติ-มน  ความหมาย  ผู้มีจิตใจมั่นคง
 • ทิชา อ่านว่า ทิ-ชา  ความหมาย  ผู้เกิดมาเป็นปราชญ์
 • ธัญญามาศ อ่านว่า ทัน-ยา-มาด  ความหมาย  โชคลาภยิ่งทองคำ
 • นัทธมน อ่านว่า นัด-ทะ-มน  ความหมาย  มีใจผูกพัน
 • นิชญา อ่านว่า นิด-ชะ-ยา  ความหมาย  ยั่งยืน
 • นิศามณี อ่านว่า นิ-สา-มะ-นี  ความหมาย  พระจันทร์
 • นิษฐา อ่านว่า นิด-ถา  ความหมาย  สำเร็จ สมบูรณ์ 
 • ปิ่นสุดา อ่านว่า ปิ่น-สุ-ดา  ความหมาย  ยอดหญิง 
 • เปมิกา อ่านว่า เป-มิ-กา  ความหมาย  ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 • พนิตา อ่านว่า พะ-นิ-ตา  ความหมาย  หญิงสาว 
 • พิชชาภา อ่านว่า พิด-ชา-พา  ความหมาย  ผู้มีความรุ่งเรืองไปด้วยความรู้
 • ภัคธีมา อ่านว่า พัก-ที-มา  ความหมาย  ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
 • ภานิดา อ่านว่า พา-นิ-ดา  ความหมาย  ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
 • มนัสนันท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นัน  ความหมาย  มีใจสุขสำราญ
 • มานิดา อ่านว่า มา-นิ-ดา  ความหมาย  ผู้ที่คนนับถือ
 • โศภิตา อ่านว่า โส-พิ-ตา  ความหมาย  นางงาม 
 • สุพิชญา อ่านว่า สุ-พิด-ชะ-ยา  ความหมาย  ผู้ที่มีความฉลาดยิ่ง
 • อนัญญา อ่านว่า อะ-นัน-ยา  ความหมาย  เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง

.....................................................

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อผู้ชาย คนที่เกิดวันเสาร์ 2566

 • กฤดิธร อ่านว่า กริด-ดิ-ทอน  ความหมาย  ผู้ดำรงเกียรติ
 • กฤตพิรุฬห์ อ่านว่า กริด-พิ-รุน  ความหมาย  ผู้เจริญ
 • กวินภพ อ่านว่า กะ-วิน-พบ  ความหมาย  ผู้ที่เกิดในภพภูมิที่ดีเลิศ
 • เกียรติสรัล อ่านว่า เกียด-สะ-รัน  ความหมาย  ผู้ดีงามและซื่อตรง
 • จิราพงค์ อ่านว่า จิ-รา-พงค์  ความหมาย  วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
 • จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ  ความหมาย  ผู้มีอายุยืน
 • ฉันทเดช อ่านว่า ฉัน-ทะ-เดด  ความหมาย  ความพอใจในอำนาจ
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด  ความหมาย  ผู้เกี่ยวพันกับชัยชนะ
 • ชินกฤต อ่านว่า ชิน-นะ-กริด  ความหมาย  มีชัยชนะ
 • ชนิสร อ่านว่า ชะ-นิ-สอน  ความหมาย  เจ้าแห่งคนทั้งหลาย
 • ชีวิน อ่านว่า ชี-วิน  ความหมาย  ผู้มีชีวิตที่รุ่งเรือง
 • ดนุสิทธิ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สิด  ความหมาย  ผู้สร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง
 • ดรัล อ่านว่า ดะ-รัน  ความหมาย  เพชร ทับทิม
 • ดิลวิน อ่านว่า ดิ-ละ-วิน  ความหมาย  ความอุดมสมบูรณ์
 • ถิรัต อ่านว่า ถิ-รัด  ความหมาย  มั่นคง
 • ทัชชภัทร อ่านว่า ทัด-ชะ-พัด  ความหมาย  ผู้ให้ความเจริญ
 • ทินกรรต์ อ่านว่า ทิน-นะ-กัน  ความหมาย  พระอาทิตย์
 • ธนพ อ่านว่า ทะ-นบ  ความหมาย  ผู้ที่มั่งคั่งมั่งมี
 • ธนลภย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ลบ  ความหมาย  ได้รับทรัพย์สมบัติ
 • นฤธร อ่านว่า นะ-รึ-ทอน  ความหมาย  คนที่มั่นคง
 • นฤพัชร อ่านว่า นะ-รึ-พัด  ความหมาย  ผู้แข็งแกร่งดุจเพชร
 • นิชคุณ อ่านว่า นิ-ชะ-คุณ  ความหมาย  ผู้ใฝ่รู้คุณธรรม ผู้มีคุณความดีเป็นของตนเอง
 • พลิศ อ่านว่า พะ-ลิด  ความหมาย  จอมพลัง
 • พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด  ความหมาย  ผู้มีอำนาจสูงสุด
 • ภูมิชนก อ่านว่า พูม-ชะ-นก  ความหมาย  ผู้ที่งามสง่าเหมือนบิดา

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อผู้หญิง คนที่เกิดวันเสาร์ 2566

 • กรพินธุ์ อ่านว่า กอ-ระ-พิน  ความหมาย  ทับทิม
 • กันยภร อ่านว่า กัน-ยะ-พอน  ความหมาย  ผู้ที่มีความสุข มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน
 • กุลนิดา อ่านว่า กุน-นิ-ดา  ความหมาย  ผู้น้ำตระกูล
 • เขมญดา อ่านว่า เขม-ยะ-ดา  ความหมาย  มีความรู้ความสบายใจ
 • เขมนิจ อ่านว่า เข-มะ-นิด  ความหมาย  ผู้มีความสุขเสมอ
 • จินดาภา อ่านว่า จิน-ดา-พา  ความหมาย  รัศมีแห่งแก้วอันล้ำค่า
 • ชวัลรัชต์ อ่านว่า ชะ-วัน-รัด  ความหมาย  ผู้มีเงินมีความรุ่งเรือง
 • ชัญญา อ่านว่า ชัน-ยา  ความหมาย  หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ชุติอร อ่านว่า ชุ-ติ-ออน  ความหมาย  หญิงงามผู้รุ่งเรือง
 • ทักษภร อ่านว่า ทัก-สะ-พอน  ความหมาย  ฉลาดและมั่นคง
 • ทิฆัมพร อ่านว่า ทิ-คำ-พอน  ความหมาย  ท้องฟ้า
 • ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา  ความหมาย  ผู้คงอยู่ด้วยทรัพย์
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา-พิ-ดา  ความหมาย  ผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์
 • ธารมิกา อ่านว่า ทา-ระ-มิ-กา  ความหมาย  ผู้ทรงคุณธรรม
 • นภัสรพี อ่านว่า นะ-พัด-ระ-พี  ความหมาย  แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ รัศมีบนท้องฟ้า
 • นลินา อ่านว่า นะ-ลิ-นา  ความหมาย  ดอกบัว
 • นิตย์ชาภัค อ่านว่า นิด-ชา-พัด  ความหมาย  ผู้มีโชคดีเสมอ
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา  ความหมาย  ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ปุญญรัศมิ์ อ่านว่า ปุน-ยะ-รัด  ความหมาย  รัศมีแห่งบุญ
 • พัชราภา อ่านว่า พัด-ชะ-รา-พา  ความหมาย  แสงแห่งเพชร
 • พิชชานันท์ อ่านว่า พิด-ชา-นัน  ความหมาย  ผู้ใฝ่รู้
 • รมิดา อ่านว่า ระ-มิ-ดา  ความหมาย  ผู้มีความสุข
 • รุจิรดา อ่านว่า รุ-จิ-ระ-ดา  ความหมาย  ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
 • ศวิตา อ่านว่า สะ-วิ-ตา  ความหมาย  หญิงผู้มีผิวพรรณขาวนวลงาม
 • ศิวัตรา อ่านว่า สิ-วัด-ตรา  ความหมาย  มีความโชคดีเจริญรุ่งเรืองมาก

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง