รีเซต

112 ชื่อจริงลูกแฝดชาย-หญิง ความหมายดี ชื่อมงคลลูกแฝดชาย-หญิง หญิง-ชาย

112 ชื่อจริงลูกแฝดชาย-หญิง ความหมายดี ชื่อมงคลลูกแฝดชาย-หญิง หญิง-ชาย
Faii_Natnista
30 มีนาคม 2566 ( 15:30 )
17.8K

     ลูกแฝดชายหญิง จะตั้งชื่อจริงว่าอะไรดีนะ เหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทางนี้เลย! วันนี้เรามี ชื่อจริงลูกแฝดชาย-หญิง ความหมายดี มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกันแล้วค่ะ เป็นชื่อมงคล ที่ทั้งความหมายดี ชื่อเพราะ เหมาะกับลูกแฝดสุดๆ คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่อยากให้ลูกแฝดมีชื่อคล้ายๆ กัน ลองมาดูไอเดียกันได้เลย!

 

 

     สำหรับการตั้งจริงที่ดีนั้น ก็ไม่ควรตั้งให้ยาวจนเกินไป และอ่านยากเกินไปค่ะ โดยชื่อจริงสำหรับลูกสาวนั้นมักจะใช้วรรคศรี นำหน้า หรือตามหลัง และในชื่อจะต้องไม่มีส่วนประกอบของวรรคกาลกิณี ซึ่งวรรคศรีและวรรคกาลกิณีสำหรับคนเกิดแต่ละวันก็ต่างกันไปดังนี้

 

วรรคศรี สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • คนเกิดวันจันทร์ : ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันอังคาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน : ย ร ล ว
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน : ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • คนเกิดวันศุกร์ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันเสาร์ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกแฝดชาย-หญิง ความหมายดี

 • กันตภณ อ่านว่า กัน - ตะ - พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กัญชพร อ่านว่า กัน - ชะ - พอน ความหมาย ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
 • กันต์ดนัย อ่านว่า กัน - ดะ - ไน ความหมาย ลูกผู้เป็นที่รัก
 • กัลย์กมล อ่านว่า กัน - กะ - มน ความหมาย ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ ใจที่สุข
 • จิรฐา อ่านว่า จิ - ระ - ถา ความหมาย ฐานะที่มั่นคง
 • จีรณา อ่านว่า จี - ระ - นา ความหมาย ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา - นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชนาเมธ อ่านว่า ชะ - นา - เมด ความหมาย ปัญญาแห่งชนทั้งปวง นักปราชญ์
 • ชนาพร อ่านว่า ชะ - นา - พอน ความหมาย คนผู้ประเสริฐ
 • ชญานนท์ อ่านว่า ชะ - ยา - นน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ชญานิษฐ์ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย มีความรู้น่าพึงพอใจ
 • ชนนน อ่านว่า ชะ - นะ - นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชนมน อ่านว่า ชะ - นะ - มน ความหมาย ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
 • ชนวิท อ่านว่า ชน - นะ - วิด ความหมาย ผู้รอบรู้เกี่ยวกับปวงชน
 • ชนวรรณ อ่านว่า ชะ - นะ - วัน ความหมาย ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา - นะ - ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ - ติ - พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ฐานัส อ่านว่า ถา - นัด ความหมาย โดยเร็ว เฉียบพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
 • ฐานิดา อ่านว่า ถา - นิ - ดา ความหมาย ความมีฐานะ, ความมั่นคง
 • ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด - ถะ - วัด ความหมาย ความเจริญของนักปราชญ์
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด - ถะ - วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐวีร์ อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • ณัฐวดี อ่านว่า นัด - ถะ - วะ - ดี ความหมาย หญิงสาวผู้มีความรู้
 • ณัชพล อ่านว่า นัด - ชะ - พน ความหมาย มีพลังของนักปราชญ์
 • ณิชมน อ่านว่า นิด - ชะ - มน ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
 • ดรัณ อ่านว่า ดะ - รัน ความหมาย การข้าม เรือหรือแพ
 • ดารัณ อ่านว่า ดา - รัน ความหมาย ชื่อพระศิวะพระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก
 • ดมิศ อ่านว่า ดะ - มิด ความหมาย พระจันทร์
 • ดมิสา อ่านว่า ดะ - มิ - สา ความหมาย เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
 • ดรณัย อ่านว่า ดะ - ระ - ไน ความหมาย ที่เกี่ยวกับสวรรค์
 • ดราณี อ่านว่า ดะ - รา - นี ความหมาย พระอาทิตย์
 • ถิรชา อ่านว่า ถิ - ระ - ชา ความมั่นอันดียิ่ง
 • ถิรณิชา อ่านว่า ถิ - ระ - นิ ชาความมั่นคงและความบริสุทธิ์
 • ถิรัต อ่านว่า ถิ - รัด ความหมาย มั่นคง
 • ถิรดา อ่านว่า ถิ - ระ - ดา ความหมาย ความมั่นคงสถาพร
 • ทยุติ อ่านว่า ทะ - ยุด ความหมาย ความเรืองรองโชติช่วง
 • ทยิตา อ่านว่า ทะ - ยิ - ตา ความหมาย เป็นที่รัก
 • ทรรศิน อ่านว่า ทัด - สิน ความหมาย มองเห็น
 • ทรรศยา อ่านว่า ทัด - สะ - ยา ความหมาย มีค่าควรดู
 • ธนัท อ่านว่า ทะ - นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธมน อ่านว่า ทะ - มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
 • ธีทัต อ่านว่า ที - ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที - ระ - พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • ธีระ อ่านว่า ที - ระ ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรนุช อ่านว่า ที - ระ - นุด ความหมาย นางผู้ฉลาด
 • ธีรติ อ่านว่า ที - ระ - ติ ความหมาย ความยินดีในความรู้
 • ธีรดา อ่านว่า ที - ระ - ดา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธาวัน อ่านว่า ทา - วัน ความหมาย วิ่ง ว่องไว บริสุทธิ์
 • ธรรมิตาว์ อ่านว่า ทัน - มิ - ตา ความหมาย มีคุณธรรม
 • ธยาน์ อ่านว่า ทะ - ยา ความหมาย ปัญญาแห่งพินิจ
 • ธยานิษฐ์ อ่านว่า ทะ - ยา - นิด ความหมาย ตั้งมั่นในความคิดคำนึง
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ - นา - ทิบ ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธนิษฐา อ่านว่า ทะ - นิด - ถา ความหมาย มีทรัพย์อันน่าปรารถนา 
 • ธาวินี อ่านว่า ทา - วิ - นี ความหมาย วิ่งว่องไว คล่องแคล่ว บริสุทธิ์
 • ธีรนัย อ่านว่า ที - ระ - ไน ความหมาย นโยบายของนักปราชญ์ กาแนะนำของนักปราชญ์
 • ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน - พิ - สิด ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ
 • ธัญพิมล อ่านว่า ทัน - พิ - มล ความหมาย มีโชคดีและไร้มลทิน
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที - ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • ธารีย์ อ่านว่า ทา - รี ความหมาย ควรทรงไว้
 • นภัทร อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นภัค อ่านว่า นะ - พัก ความหมาย ผู้ไปในฟ้า ดวงดาว
 • นรภัทร อ่านว่า นอ - ระ - พัด ความหมาย คนผู้ดีงาม คนเจริญ
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน - ทะ - พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นิธาน อ่านว่า นิ - ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิภาธร อ่านว่า นิ - พา - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง
 • นันทภพ อ่านว่า นัน - ทะ - พบ ความหมาย เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นิรวิทย์ อ่านว่า นิ - ระ - วิด ความหมาย แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
 • นิรมล อ่านว่า นิ - ระ - มน ความหมาย บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน
 • นวิน อ่านว่า นะ - วิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
 • นลิน อ่านว่า นะ - ลิน ความหมาย ดอกบัว
 • นวัต อ่านว่า นะ - วัด ความหมาย ความใหม่ ภาวะใหม่
 • นภัส อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย ฟ้า สวรรค์
 • นพกร อ่านว่า นบ - พะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ
 • นภสร อ่านว่า นบ - พะ - สอน ความหมาย สระบนฟ้า เมฆ
 • นิพิท อ่านว่า นิ - พิด ความหมาย รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
 • นิชนิภา อ่านว่า นิด - นิ - พา ความหมาย มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร
 • บารเมศวร์ อ่านว่า บา - ระ - เมด ความหมาย เกี่ยวกับพระศิวะ
 • บารมิตา อ่านว่า บา - ระ - มิ - ตา ความหมาย บรรลุผลคุณ
 • ปฏิญญา อ่านว่า ปะ - ติน - ยา ความหมาย การให้คำมั่นสัญญา
 • ปฏีรา อ่านว่า ปะ - ตี - รา ความหมาย ไม้จันทน์หอม
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ - พา - วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ - พา - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน - นะ - ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน - ยะ - ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ - ยะ - นัน ความหมาย ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
 • ปิยธิดา อ่านว่า ปิ - ยะ - ทิ - ดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ - พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปภาวี อ่านว่า ปะ - พา - วี ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะ - นิ - ทิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ - วะ - ริด ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปวิตรา อ่านว่า ปะ - วิด - ตรา ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปารวี อ่านว่า ปา - ระ - วี ความหมาย ผู้มีจุดหมาย
 • ปวีรา อ่านว่า ปะ - วี - รา ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปฤศนัย อ่านว่า ปริด - สะ - ไน ความหมาย ที่เป็นรัศมี
 • ปรัศมน อ่านว่า ปรัด - สะ - มน ความหมาย การทำให้สงบ เงียบ
 • ปารณ อ่านว่า ปา - รน ความหมาย ความพอใจ ยินดี
 • ปาลิน อ่านว่า ปา - ลิน ความหมาย ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
 • เปรมวัต อ่านว่า เปรม - มะ - วัด ความหมาย รักใคร่
 • เปรมยุตา อ่านว่า เปรม - ยุ - ตา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก
 • ปุณณภพ อ่านว่า ปุน - นะ - พบ ความหมาย มีภพสมบูรณ์
 • ปุณยภา อ่านว่า ปุน - ยะ - พา ความหมาย แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
 • เมธาวิน อ่านว่า เม - ทา - วิน ความหมาย ชื่อบุรุษเรืองปัญญา
 • เมธาวี อ่านว่า เม - ทา - วี ความหมาย นักปราชญ์

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง