รีเซต

79 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกที่แปลว่าแสงสว่าง แสงอาทิตย์ แสงดาว อัปเดต 2023

79 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกที่แปลว่าแสงสว่าง แสงอาทิตย์ แสงดาว อัปเดต 2023
TNP1459
3 เมษายน 2566 ( 14:47 )
17.2K

        การตั้งชื่อลูกความหมายดีมีหลายไอเดียด้วยกัน และ ไอเดียตั้งชื่อลูกที่แปลว่าแสงสว่าง แสงอาทิตย์ แสงดาว ก็เหมาะมากๆ สำหรับคุณแม่ที่อยากให้ลูกมีชีวิตที่สดใสค่ะ เพราะแต่ละชื่อนั้้นสื่อความหมายถึงแสงสว่างสดใส แสงอาทิตย์ รวมไปถึงแสงที่สวยงามอ่อนโยนแต่โดดเด่นแบบ แสงดาว อีกด้วยค่ะ  ซึ่งสามารถตั้งได้ทั้งชื่อลูกสาว และชื่อลูกชายเลยทีเดียว จะมีชื่อไหนน่าสนใจบ้าง เราคัด 79 ไอเดียตั้งชื่อลูกที่น่าสนใจมาให้แล้วค่ะ มาเลือกชื่อที่ชอบกันเลยค่า

 

 

79 ไอเดีย ตั้งชื่อลูก ที่แปลว่า แสงสว่าง แสงอาทิตย์ และแสงดาว เพราะๆ เรียกง่าย 

 

ชื่อลูกที่แปลว่าแสงสว่าง แสงอาทิตย์ 2023

จรัส (Jares) หมายถึง สว่าง , รุ่งเรือง
จรัสศรี (Jaressri) หมายถึง สตรีผู้รุ่งเรือง
จรูญ (Jaroon) หมายถึง รุ่งเรือง , งาม
จำรัส (Jamras) หมายถึง สว่าง , รุ่งเรือง
จำรูญ (Jamroon) หมายถึง รุ่งเรือง , งาม
ชุติ (Chuti) หมายถึง ความสว่างไสว , ความรุ่งเรือง , ดวงดาว
ชุติมา (Chutima) หมายถึง ผู้มีความรุ่งเรือง
เชวง (Chaweng) หมายถึง รุ่งเรือง , เลื่องลือ
โชติ (Chot) หมายถึง ความสว่าง , ความรุ่งเรือง
โชติกานต์ (Chotikan) หมายถึง ความสว่างอันเป็นที่รัก
เดช (Dech , Det) หมายถึง ไฟ , ความร้อน , บารมี , อิทธิพล
เดโช (Decho , Dechoe) หมายถึง ไฟ , ความร้อน
ตะวัน (Tawan) หมายถึง ดวงอาทิตย์
ทินกร (Tinnakorn) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ดวงตะวัน
ทิพากร (Tipakorn) หมายถึง ดวงอาทิตย์
ทิวากร (Tiwakorn , Tivakorn) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
ธัญ (Tan) หมายถึง รุ่งเรือง , ดี , เลิศ , อุดมสมบูรณ์
ธัญญ์ (Tan) หมายถึง รุ่งเรือง , ดี , เลิศ
ประเทือง (Pratuang) หมายถึง รุ่งเรือง
ประภา (Prapa) หมายถึง แสงสว่าง , แสง , แสงไฟ
ประภากร (Prapakorn) หมายถึง ผู้ทำแสงสว่าง คือ ดวงอาทิตย์
ประภาภรณ์ (Prapaporn) หมายถึง ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ
ประภาส (Prapas) หมายถึง แสงสว่าง
ผกาย (Phakie) หมายถึง แสงกระจาย , ดาว
ผกายลดา (Phakielada) หมายถึง เครือของดาว , เชื้อสายดาว
ภาณุ (Panu) หมายถึง แสงสว่าง , ดวงอาทิตย์
ภาณุพงศ์ (Panupong) หมายถึง แสงสว่างแห่งเชื้อสาย
ภาสกร (Passakorn) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
รพี (Rapee) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
รพีพงศ์ (Rapwwpong) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน
รพีพงษ์ (Rapeepong) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน
รพีพรรณ (Rapeepan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รพีพันธุ์ (Rapeepan) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน
รวิ (Rawi , Ravi) หมายถึง ดวงอาทิย์ , ตะวัน
รวิพรรณ (Rawipan , Ravipan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รวิวรรณ (Rawiwan , Raviwan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รวี (Rawee , Ravee) หมายถึง ตะวัน ดวงอาทิตย์
รวีกานด์ (Raweekan , Raveekan) หมายถึง ตะวันผู้เป็นที่รัก
รวีกานต์ (Raweekan , Raveekan) หมายถึง ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน
รวีพงศ์ (Raweepong , Raveepong) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวีพงษ์ (Raweepong , Raveepong) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวีพรรณ (Raweepan , Raveepan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รวีวรรณ (Raweewan , Raveewan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รังสิมันต์ุ (Rangsiman) หมายถึง ผู้มีแสงสว่าง คือ ดวงอาทิตย์
รังสิมา (Rangsima) หมายถึง ดวงอาทิตย์
รังสี (Rangsee) หมายถึง แสงสว่าง , แสง
รำไพ (Rampai) หมายถึง ตะวัน , ดวงอาทิตย์
รำไพพรรณ (Rampaipan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
รำไพลดา (Rampailada) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน
รุ่งโรจน์ (Rungroj , Rungrot) หมายถึง สว่างเด่น , กระจ่างแจ้ง
รุจิ (Ruji) หมายถึง แสง , ความรุ่งเรือง , ความงาม
รุจิพรรณ (Rujipan) หมายถึง แสงแห่งความงาม
รุจิรา (Rujira) หมายถึง รุ่งเรือง , งาม , สวย
รุจิราภรณ์ (Rujiraporn) หมายถึง เครื่องประดับงาม
รุจิราภา (Rujirapa) หมายถึง แสงงาม , แสงแห่งความงาม
รุจิลดา (Rujilada) หมายถึง ความงามแห่งเชื้อสาย , ความรุ่งเรืองแห่งเครือเถา
รุจี (Rujee) หมายถึง แสง , ความรุ่งเรือง , ความงาม
รุจีภรณ์ (Rujeeporn) หมายถึง ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ
โรจนาภรณ์ (Rotjanaporn) หมายถึง ผู้มีความสว่างเด่นเป็นเครื่องประดับ
ศรี (Sri) หมายถึง ความสุกใส , ผู้หญิง
ศรีอาภา (Sriarpa) หมายถึง ผู้มีความสว่าง
สุริยะ (Suriya) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
สุริยา (Suriya) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
สุรีย์ (Suree) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
สุรีย์รัตน์ (Sureerat) หมายถึง เพชรแห่งตะวัน
สุรีย์วรรณ (Sureewan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
สุรีย์วัลย์ (Sureewal) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน
อัสนี (Atsanee) หมายถึง สายฟ้า
อาทิตย์ (Artit) หมายถึง ตะวัน , วันแรกของสัปดาห์
อาทิตยา (Artittaya) หมายถึง อาทิตย์ , ดวงตะวัน
อาทิตยาพรรณ (Artittayapan) หมายถึง ผู้มีความงามดั่งตะวัน
อาทิตยาพันธุ์ (Artittayapan) หมายถึง ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน
อาทิตยาภรณ์ (Artittayaporn) หมายถึง เครื่องประดับตะวัน
อาภา (Arpa) หมายถึง ความสว่าง , แสง , รัศมี
อาภากร (Arpakorn) หมายถึง ดวงอาทิตย์ , ตะวัน
อาภาพร (Arpaporn) หมายถึง ความสว่างนำสุขมาให้
อาภาภรณ์ (Arpaporn) หมายถึง ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ
อุษา (Usa) หมายถึง แสงเงินแสงทอง
โอภาส (Oepas , Opas) หมายถึง แสงสว่าง , ความสุกใส , ส่องแสง

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง