124 ชื่อจริงลูกแฝดชาย-ชาย ความหมายดี ชื่อมงคลสำหรับลูกแฝดชาย-ชาย

124 ชื่อจริงลูกแฝดชาย-ชาย ความหมายดี ชื่อมงคลสำหรับลูกแฝดชาย-ชาย
Faii_Natnista
13 กรกฎาคม 2564 ( 16:30 )
126

     ได้ชื่อเล่นลูกแฝดแล้ว แต่ยังหาชื่อจริงเพราะๆ และความหมายดีไม่ได้ ตามเรามาเลยค่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย เพราะวันนี้เรามีไอเดีย ชื่อจริงลูกแฝดชาย-ชาย ความหมายดี มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกไปตั้งชื่อลูกชายกันแล้วค่ะ รับรองว่าแต่ละชื่อเป็นชื่อมงคล มีความหมายดี เหมาะกับลูกแฝดสุดๆ ค่ะ

 

 

     สำหรับการตั้งจริงที่ดีนั้น ก็ไม่ควรตั้งให้ยาวจนเกินไป และอ่านยากเกินไปค่ะ โดยชื่อจริงสำหรับลูกชายนั้นมักจะใช้วรรคเดช นำหน้า หรือตามหลัง และในชื่อจะต้องไม่มีส่วนประกอบของวรรคกาลกิณี ซึ่งวรรคเดชและวรรคกาลกิณีสำหรับคนเกิดแต่ละวันก็ต่างกันไปดังนี้

 

วรรคศรี สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • คนเกิดวันจันทร์ : ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันอังคาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน : ย ร ล ว
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน : ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • คนเกิดวันศุกร์ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันเสาร์ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

อักษรกาลกิณี หรืออักษรที่ห้ามใช้ตั้งชื่อ สำหรับคนเกิดแต่ละวัน

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด
 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น
 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว
 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

ชื่อจริงลูกแฝดชาย-ชาย ความหมายดี

 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้
 • กิตติทัต อ่านว่า กิด - ติ - ทัด ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
 • กิตติภพ อ่านว่า กิด - ติ - พบ ความหมาย ความมีเกียรติ
 • กิตติวินท์ อ่านว่า กิด - ติ - วิน ความหมาย ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
 • กิตติภณ อ่านว่า กิด - ติ - พน ความหมาย มีชื่อเสียงด้านการพูด
 • กันตภณ อ่านว่า กัน - ตะ - พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน - ตะ - พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน - ที ความหมาย งดงามดุจนักปราชญ์
 • กนต์ธร อ่านว่า กน - ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กวินท์ อ่านว่า กะ - วิน ความหมาย จอมกวี
 • กรินทร์ อ่านว่า กะ - ริน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในการสร้าง
 • กันต์ดนัย อ่านว่า กัน - ดะ - ไน ความหมาย ลูกผู้เป็นที่รัก
 • กรณ์ดนัย อ่านว่า กอน - ดะ - ไน ความหมาย ลูกชายผู้ฉลาด ชำนาญ
 • โกมุท อ่านว่า โก - มุด ความหมาย บัวแดง
 • โกเมน อ่านว่า โก - เมน ความหมาย พลอยสีแดงเข้ม
 • คิรา อ่านว่า คิ - รา ความหมาย คำพูด
 • คีรี อ่านว่า คี - รี ความหมาย ภูเขา
 • จิรกร อ่านว่า จิ - ระ - กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ - ระ - กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จิรณัฐ อ่านว่า จิ - ระ - นัด ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
 • จิรพนธ์ อ่านว่า จิ - ระ - พน ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพันนาน
 • ชนน อ่านว่า ชะ - นน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย
 • ชญตร์ อ่านว่า ชะ - ยด ความหมาย ความฉลาด
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ - รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชลัช อ่านว่า ชะ - ลัด ความหมาย เกิดในน้ำ หมายถึงปลาหรือดอกบัว
 • ชัยกร อ่านว่า ไช - ยะ - กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชัยกฤต อ่านว่า ไช - ยะ - กริด ความหมาย ประกอบชัยชนะ
 • ชินบุตร อ่านว่า ชิน - นะ - บุด ความหมาย บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
 • ชินภัทร อ่านว่า ชิน - นะ - พัด ความหมาย ได้รับชัยชนะและสิริมงคล
 • ฐิติโชติ อ่านว่า ถิ - ติ - โชด ความหมาย มีความสว่างไสวมั่นคง
 • ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ - ติ - วัด ความหมาย เจริญและมีความมั่นคง
 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด - ถะ - กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด - ถะ - ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด - ถะ - กอน ความหมาย นักปราชญ์ ผู้ฉลาด
 • ณัฐนนท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณภัทร อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย ความดีงามด้วยความรู้
 • ณวัฒน์ อ่านว่า นะ - วัด ความหมาย เจริญงอกงามทางความรู้
 • ณัฐรณ อ่านว่า นัด - ถะ - รน ความหมาย การรบของนักปราชญ์
 • ณัฐรัชต์ อ่านว่า นัด - ถะ - รัด ความหมาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
 • ณทัต อ่านว่า นะ - ทัด ความหมาย ให้แล้วซึ่งของขวัญหรือความรู้
 • ณนันท์ อ่านว่า นะ - นัน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ณรงค์เดช อ่านว่า นะ - รง - เดด ความหมาย อำนาจนักรบ
 • ณรงค์วิทย์ อ่านว่า นะ - รง - วิด ความหมาย มีความรู้ในการรบ
 • ทินกร อ่านว่า ทิน - นะ - กอน ความหมาย พระอาทิตย์
 • ทีปกร อ่านว่า ที - ปะ - กอน ความหมาย ผู้ให้แสงสว่าง
 • ทรรศน อ่านว่า ทัด - สน ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ ความเห็น
 • ทรรศิน อ่านว่า ทัด - สิน ความหมาย มองเห็น
 • ทัณฑธร อ่านว่า ทัน - ทะ - ทอน ความหมาย ผู้พิพากษา
 • ทัณฑวัต อ่านว่า ทัน - ดะ - วัด ความหมาย เรืองอำนาจ
 • ธนภัทร อ่านว่า ทะ - นะ - พัด ความหมาย ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวัตน์ อ่านว่า ทะ - นะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวัตน์ อ่านว่า ทะ - นะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวันต์ อ่านว่า ทะ - นะ - วัน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ - นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ - เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธีรวัฒน์ อ่านว่า ที - ระ - วัด ความหมาย เจริญเหมือนนักปราชญ์
 • ธีรวีร์ อ่านว่า ที - ระ - วี ความหมาย วีระบุรุษผู้ฉลาดและกล้าหาญ
 • ธาวัน อ่านว่า ทา - วัน วิ่ง ความหมาย ว่องไว บริสุทธิ์
 • ธาวิน อ่านว่า ทา - วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธาราทิป อ่านว่า ทา - รา - ทิบ ความหมาย แม่น้ำ สวรรค์
 • ธาราธร อ่านว่า ทา - รา - ทอน ความหมาย เมฆ
 • ธนากร อ่านว่า ทะ - นา - กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนาคม อ่านว่า ทะ - นา - คม ความหมาย ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
 • ธนชิต อ่านว่า ทะ - นะ - ชิด ความหมาย ชนะด้วยทรัพย์
 • ธนวัต อ่านว่า ทะ - นะ - วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธีภพ อ่านว่า ที - พบ ความหมาย มีปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที - รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • ธีทัต อ่านว่า ที - ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธนิน อ่านว่า ทะ - นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธเนศ อ่านว่า ทะ - เนด ความหมาย ร่ำรวย มีทรัพย์
 • ธเรศ อ่านว่า ทะ - เรด ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน
 • นเรศ อ่านว่า นะ - เรด ความหมาย จอมคน พระราชา
 • ธาริต อ่านว่า ทา - ริด ความหมาย ดำรงไว้ ทรงไว้ ค้ำจุน
 • ธาวิท อ่านว่า ทา - วิด ความหมาย บริสุทธิ์
 • ธานินทร์ อ่านว่า ทา - นิน ความหมาย ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
 • ธารินทร์ อ่านว่า ทา - นิน ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
 • ธีร์สุต อ่านว่า ที - สุด ความหมาย ลูกนักปราชญ์
 • ธีวุตม์ อ่านว่า ที - วุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที - ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • ธีรุตน์ อ่านว่า ที - รุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
 • ธีรดนย์ อ่านว่า ที - ระ - ดน ความหมาย ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
 • ธีรไนย อ่านว่า ที - ระ - ไน ความหมาย ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
 • ธีรินทร์ อ่านว่า ที - ริน ความหมาย เจ้าแห่งความฉลาดและชำนาญ
 • ธารินทร์ อ่านว่า ทา - นิน ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
 • นิธาน อ่านว่า นิ - ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ - ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ - คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นวิน อ่านว่า นะ - วิน ความหมาย ใหม่ หนุ่ม สดชื่น
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ - คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นฎิศวร์ อ่านว่า นะ - ดิด ความหมาย ชื่อพระศิวะ
 • นิพนธ์ อ่านว่า นิ - พน ความหมาย ร้อยกรอง ร้อยรัด
 • นิพัทธ์ อ่านว่า นิ - พัด ความหมาย นิรันดร
 • นรวิชญ์ อ่านว่า นอ - ระ - วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • นราวิชญ์ อ่านว่า นะ - รา - วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • บุรินทร์ อ่านว่า บุ - ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • ปารินทร์ อ่านว่า ปา - ริน ความหมาย ราชสีห์
 • ปณัย อ่านว่า ปะ - ไน ความหมาย ความรัก ความไว้วางใจ
 • ปพน อ่านว่า ปะ - พน ความหมาย บริสุทธิ์
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ - พา - วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ - พิน - วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ปวัตร อ่านว่า ปะ - วัด ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
 • ปวิช อ่านว่า ปะ - วิด ความหมาย ผู้สร้าง
 • ปภังกร อ่านว่า ปะ - พัง - กอน ความหมาย ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ - พา - วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภาวิชญ์ อ่านว่า ปะ - พา - วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
 • ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ - พา - วิน ความหมาย ได้รับแสงสว่าง
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน - นะ - ทัด ความหมาย ให้ความรู้
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน - นะ - วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • ปรัณ อ่านว่า ปรัน ความหมาย เต็ม บริบูรณ์ พึงพอใจ
 • ปรานต์ อ่านว่า ปราน ความหมาย ที่สุด
 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ - ดิ - พัด ความหมาย เสน่หา
 • ประดิภาส อ่านว่า ประ - ดิ - พาด ความหมาย ความคิดที่ปรากฏ
 • ปวินท์ อ่านว่า ปะ - วิน ความหมาย ได้รับ ประสบ
 • ปรินทร์ อ่านว่า ปะ - ริน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปิยพนธ์ อ่านว่า ปิ - ยะ - พน ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • ปิยพัทธ์ อ่านว่า ปิ - ยะ - พัด ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • พงศกร อ่านว่า พง - สะ - กอน ความหมาย สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
 • พงศภัค อ่านว่า พง - สะ - พัก ความหมาย เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
 • เมธวิน อ่านว่า เมด - ทะ - วิน ความหมาย มีปัญญา มีความรู้ ผู้คงแก่เรียน
 • เมธัส อ่านว่า เม - ทัด ความหมาย ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
 • เอกธนิน อ่านว่า เอก - ทะ - นิน ความหมาย ได้รับทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่ง
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก - นะ - ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง