รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2567 ชื่อจริงลูกชายวันพุธ (กลางวัน)

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2567 ชื่อจริงลูกชายวันพุธ (กลางวัน)
Faii_Natnista
17 มกราคม 2567 ( 11:10 )
116.8K

     จะตั้งชื่อให้ลูกชายทั้งที ก็ต้องวางแผนไว้ก่อน! ซึ่งวันนี้เราก็มีไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางวัน) 2567 มาฝากกันค่ะ งานนี้คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีแพลนจะผ่าคลอดในวันพุธ (กลางวัน) แบบพอดิบพอดี ลองมาดูชื่อจริงลูกชายเพราะๆ ความหมายดี กันไว้เลย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
 • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี : ย ร ล ว
 • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • มูลละ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 

ชื่อจริงลูกชาย คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) 2567

 • กมนทัต อ่านว่า กะ-มน-ทัด ความหมาย ที่ให้ตามความปรารถนา
 • กมลภู อ่านว่า กะ-มน-ละ-พู ความหมาย เกิดจากดอกบัว พระพรหม
 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กวีวัธน์ อ่านว่า กะ-วี-วัด ความหมาย กวี ผู้เจริญ
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กาณฑ์ อ่านว่า กาน ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

 

 • กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน ความหมาย ทรงเกียรติ
 • ก้องกิดากร อ่านว่า ก้อง-กิ-ดา-กอน ความหมาย เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
 • ขัตติย อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน
 • เขมวันต์ อ่านว่า เขม-มะ-วัน ความหมาย ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
 • คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด ความหมาย มีอำนาจในหมู่คณะ
 • คทาธร อ่านว่า คะ-ทา-ทอน ความหมาย ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ฐิติสุทธิ์ อ่านว่า ถิ-ติ-สุด ความหมาย ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 

 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย ความเจริญของนักปราชญ์
 • ณาศิส อ่านว่า นา-สิด ความหมาย ปรารถนาความรู้
 • ดนุนัย อ่านว่า ดะ-นุ-นัย ความหมาย บุรุษผู้งามสง่า
 • ดรณ์ อ่านว่า ดอน ความหมาย การข้ามพ้นทุกข์
 • ดนพ อ่านว่า ดะ-นบ ความหมาย ส่องแสง แผ่ ขยาย
 • ดนัยกฤต อ่านว่า ดะ-ไน-กริด ความหมาย ได้ลูกชาย

 

 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน-ยา-กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • ถวิต อ่านว่า ถะ-วิด ความหมาย สรรเสริญ ชมเชย
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ถิรวุษิ อ่านว่า ถิ-ระ-วุด ความหมาย ความรู้อันมั่นคง
 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทศรัสมิ์ อ่านว่า ทด-สะ-รัด ความหมาย พระอาทิตย์
 • ทักษิณัตว์ อ่านว่า ทัก-สิ-นัด ความหมาย ความซื่อตรง
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัด-เทบ ความหมาย เทพประทาน
 • ทายวุฒิ อ่านว่า ทา-ยะ-วุด ความหมาย วุฒิสืบทอด

 

 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิฐินันท์ อ่านว่า ทิ-ถิ-นัน ความหมาย ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
 • ทิทยุ อ่านว่า ทิด-ทะ-ยุ ความหมาย ท้องฟ้า สวรรค์
 • ทินกร อ่านว่า ทิน-นะ-กอน ความหมาย พระอาทิตย์
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย กลางวัน พระอาทิตย์
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • เทพอาทิ อ่านว่า เทบ-อา-ทิ ความหมาย เทวดาชั้นหัวหน้า
 • ธนบูลย์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน ความหมาย เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ

 

 • ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนานพ อ่านว่า ทะ-นา-นบ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธรณัส อ่านว่า ทะ-ระ-นัด ความหมาย เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
 • ธรรมภณ อ่านว่า ทำ-พน ความหมาย ผู้กล่าวธรรม ผู้พูดสิ่งที่ดีงาม
 • ธรรศ อ่านว่า ทัด ความหมาย ความกล้าหาญ ความอหังการ
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ-รา-ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธฤติพันธ์ อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-พัน ความหมาย ส่งใจมั่น
 • ธฤติมัต อ่านว่า ทะ-ริด-ติ-มัด ความหมาย แน่วแน่ มั่นคง
 • ธามัน อ่านว่า ทา-มัน ความหมาย อาณาจักรเทพเจ้า

 

 • ธารณ์ อ่านว่า ทาน ความหมาย ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
 • ธารณ อ่านว่า ทา-รน ความหมาย ถือครอง
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีรเมท อ่านว่า ที-ระ-เมด ความหมาย ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
 • ธุวานันท์ อ่านว่า ทุ-วา-นัน ความหมาย มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
 • ธายุกร อ่านว่า ทา-ยุ-กอน ความหมาย ผู้ให้ ผู้ใจกว้าง
 • ธีรกุล อ่านว่า ที-ระ-กุน ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
 • ธยศ อ่านว่า ทะ-ยด ความหมาย มีความรู้เป็นยศ
 • นทีนท อ่านว่า นะ-ที-นด ความหมาย แม่น้ำ
 • นภวัต อ่านว่า นบ-พะ-วัด ความหมาย เยาว์วัย ลม

 

 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นภัสดล อ่านว่า นะ-พัด-สะ-ดน ความหมาย พื้นท้องฟ้า
 • นภัสรพี อ่านว่า นะ-พัด-ระ-พี ความหมาย พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
 • นรภัทร อ่านว่า นอ-ระ-พัด ความหมาย คนผู้ดีงาม คนเจริญ
 • นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด ความหมาย ผู้เจริญ
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นันทพัทธ์ อ่านว่า นัน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันกับความสุข
 • นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์

 

 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นีคิยุกต์ อ่านว่า นี-ติ-ยุก ความหมาย ฉลาดในอุบาย
 • บารเมษฐ์ อ่านว่า บา-ระ-เมด ความหมาย ฐานะสูงสุด
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ประณพ อ่านว่า ประ-นบ ความหมาย ชื่อพระผู้เป็นเจ้า
 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ-ดิ-พัด ความหมาย เสน่หา
 • ประยสย์ อ่านว่า ประ-ยด ความหมาย เด่น มีอำนาจเหนือ
 • ปรีดิวัฒน์ อ่านว่า ปรี-ดิ-วัด ความหมาย สิ่งเสริมความยินดี
 • ปวัตร อ่านว่า ปะ-วัด ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด ความหมาย ให้ความรู้

 

 • ปิติภัทร อ่านว่า ปิ-ติ-พัด ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ
 • ปิยะนันท์ อ่านว่า ปิ-ยะ-นัน ความหมาย ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
 • ปิยะวัฒน์ อ่านว่า ปิ-ยะ-วัด ความหมาย เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
 • ปุรุเมธ อ่านว่า ปุ-รุ-เมด ความหมาย มีปัญญามาก
 • พงศ์ภีระ อ่านว่า พง-พี-ระ ความหมาย วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
 • พฤกษ์ อ่านว่า พรึก ความหมาย ต้นไม้
 • พฤทธิกร อ่านว่า พรึด-ทิ-กอน ความหมาย ส่งเสริมความเจริญ
 • โพธิเศรษฐ์ อ่านว่า โพ-ทิ-เสด ความหมาย เยี่ยมโดยปัญญา
 • เลปกร อ่านว่า เล-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างแบบ
 • เลิศพิสิฐ อ่านว่า เลิด-พิ-สิด ความหมาย ประเสริฐอย่างยิ่ง

 

 • เลิศวรรธน์ อ่านว่า เลิด-วัด ความหมาย ความเจริญอย่างยิ่ง
 • เรวัต อ่านว่า เร-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ
 • โศธิน อ่านว่า โส-ทิน ความหมาย มีความผ่องแผ้ว
 • เอดาวัต อ่านว่า เอ-ดา-วัด ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่
 • เอกธนิน อ่านว่า เอก-ทะ-นิน ความหมาย ได้รับทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่ง
 • เอกนฤน อ่านว่า เอก-นะ-ริน ความหมาย คนดีคนเดียวเท่านั้น
 • เอกอัคร อ่านว่า เอก-อัก ความหมาย มีชื่อเสียง
 • ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย อำนาจ ความเป็นใหญ่
 • โอภาส อ่านว่า โอ-พาด ความหมาย ความสุกใส

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง