ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันจันทร์ 2564 ชื่อจริงลูกสาววันจันทร์ ชื่อมงคล ความหมายดี

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันจันทร์ 2564 ชื่อจริงลูกสาววันจันทร์ ชื่อมงคล ความหมายดี
Faii_Natnista
13 สิงหาคม 2564 ( 16:45 )
11.6K

     ชื่อเล่นมีแล้ว แต่ชื่อจริงยังคิดไม่ออก! คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังมองหา ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกสาว เกิดวันจันทร์ 2564 ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนไกลค่ะ เพราะวันนี้เรารวบรวม ชื่อจริงลูกสาววันจันทร์ ความหมายดีๆ มาให้แล้ว! สำหรับลูกสาวที่เกิดวันจันทร์จะต้องตั้งชื่อแบบไหน เราก็มีหลักการตั้งมาให้เช่นกันค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลองมาดูได้เลย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็อยากจะให้ชื่อลูกสาวมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง โดยในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศหญิงที่เกิดวันจันทร์ จะนิยมใช้อักขระ วรรคศรี (ด ต ถ ท ธ น) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ก ข ค ฆ ง
 • อายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี : ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ : ย ร ล ว
 • มูลละ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

 

ชื่อจริงลูกสาว คนเกิดวันอาทิตย์ 2564 ความหมายดี

 • กชพร อ่านว่า กด - ชะ - พอน ความหมาย ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
 • กชพรรณ อ่านว่า กด - ชะ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณดุจดอกบัว
 • กรวรรณ อ่านว่า กอ - ระ - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงดงาม
 • กรภัทร์ อ่านว่า กอ - ระ - พัด ความหมาย มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ
 • กัลยวรรธน์ อ่านว่า กัน - ยะ - วัด ความหมาย เจริญด้วยสิริมงคล
 • กันยกร อ่านว่า กัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
 • กันต์ฤทัย อ่านว่า กัน - รึ - ทัย ความหมาย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
 • กันต์กมล อ่านว่า กัน - กะ - มน ความหมาย มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
 • กัญญพัชร อ่านว่า กัน - ยา - พัด ความหมาย หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
 • จรรยมณฑน์ อ่านว่า จัน - ยะ - มน ความหมาย ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ

 

 • ชนมน อ่านว่า ชะ - นะ - มน ความหมาย ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
 • ชนวรรณ อ่านว่า ชะ - นะ - วัน ความหมาย ผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
 • ดรัลพร อ่านว่า ดะ - รัน - พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ
 • ณหทัย อ่านว่า นะ - หะ - ไท ความหมาย หัวใจแห่งความรู้
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฏฐวรรณ อ่านว่า นัด - ถะ - วัน ความหมาย ผิวพรรณของนักปราชญ์
 • ณัฐมน อ่านว่า นัด - ถะ - มน ความหมาย ดวงใจของนักปราชญ์
 • ณัฐวลัญช์ อ่านว่า นัด - วะ - ลัน ความหมาย เครื่องหมายของปราชญ์ ลักษณะของปราชญ์
 • ทักษพร อ่านว่า ทัก - สะ - พอน ความหมาย ผู้ฉลาดและประเสริฐ

 

 • ธันยชนก อ่านว่า ทัน - ยะ - ชะ - นก ความหมาย ให้เกิดโชคดี
 • ธันยพร อ่านว่า ทัน - ยะ - พอน ความหมาย มีโชคอันประเสริฐ
 • ธันยมนย์ อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย คิดว่าตนเป็นผู้มีโชคลาภมีสุข
 • ธัญลักษณ์ อ่านว่า ทัน - ยะ - ลัก ความหมาย ลักษณะแห่งโชค ลักษณะแห่งสิริมงคล
 • ธัญญรัตน์ อ่านว่า ทัน - ยะ - รัด ความหมาย รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ
 • ธัญมล อ่านว่า ทัน - ยะ - มน ความหมาย มีใจดียิ่ง
 • ธัญธร อ่านว่า ทัน - ยะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธัญกร อ่านว่า ทัน - ยะ - กอน ความหมาย สร้างสิริมงคล
 • ธวัลพร อ่านว่า ทะ - วัน - พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน - ทัน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี

 

 • ธมน อ่านว่า ทะ - มน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย
 • ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ - มน - วัน ความหมาย มีผิวพรรณงาม
 • นพร อ่านว่า นะ - พอน ความหมาย เด่นที่สุดทางความรู้
 • นภัส อ่านว่า นะ - พัด ความหมาย ฟ้า สวรรค์
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นรกมล อ่านว่า นอ - ระ - กะ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
 • นลพรรณ อ่านว่า นน - ละ - พัน ความหมาย มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว มีผิวพรรณงาม
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์

 

 • นันทนัช อ่านว่า นัน - ทะ - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข
 • นันทัชพร อ่านว่า นัน - ทัด - ชะ - พอน ความหมาย คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
 • นัยน์ปพร อ่านว่า ไน - ปะ - พอน ความหมาย ตาสวย ตาดี
 • นัยน์ภัค อ่านว่า ไน - ยะ - พัก ความหมาย ตาสวย
 • นภัสร อ่านว่า นะ - พัด - สอน ความหมาย แสงบนท้องฟ้า
 • นลัทพร อ่านว่า นะ - ลัด - ทะ - พอน ความหมาย น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
 • ปภัสสร อ่านว่า ปะ - พัด - สอน ความหมาย แสงสว่าง
 • ปัทมกร อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - กอน ความหมาย มืองามดังดอกบัว คือชื่อพระลักษมี เทวีแห่งโชค
 • ปัณณพร อ่านว่า ปัน - นะ - พอน ความหมาย ประเสริฐทางหนังสือ
 • ปัญญพัฒน์ อ่านว่า ปัน - ยะ - พัด ความหมาย เจริญด้วยปัญญา

 

 • พนัชกร อ่านว่า พะ - นัด - ชะ - กอน ความหมาย มีมืองามดังดอกบัว
 • พรรณพนัช อ่านว่า พัน - พะ - นัด ความหมาย ผิวพรรณดุจดอกบัว
 • พรรณกร อ่านว่า พัน - นะ - กอน ความหมาย ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
 • พรรณธร อ่านว่า พัน - นะ - ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
 • พรรณภัทร อ่านว่า พัน - นะ - พัด ความหมาย มีผิวพรรณงาม
 • พรรณภัค อ่านว่า พัน - นะ - พัก ความหมาย มีผิวพรรณงาม
 • พรกรัณย์ อ่านว่า พอน - กะ - รัน ความหมาย มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
 • พรนภัส อ่านว่า พอน - นะ - พัด ความหมาย พรสวรรค์ ฟ้างาม
 • พรลภัส อ่านว่า พอน - ละ - พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
 • ภคนันท์ อ่านว่า พะ - คะ - นัน ความหมาย ยินดีในโชคหรือสิริมงคล

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง