รีเซต

50 แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ส่งให้เพื่อน ให้แฟน หรือให้กำลังใจตัวเองก็ได้

50 แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ส่งให้เพื่อน ให้แฟน หรือให้กำลังใจตัวเองก็ได้
Faii_Natnista
5 ตุลาคม 2565 ( 16:00 )
242.5K

     ช่วงเวลาแบบนี้ เชื่อว่าหลายๆ คนต้องการกำลังใจไม่น้อย ซึ่งนอกจากการให้กำลังใจตนเองแล้ว การให้กำลังใจคนรอบข้างก็สำคัญเช่นกันค่ะ วันนี้เราเลยหยิบ แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ มาให้เพื่อนๆ ได้หยิบไปส่งให้เพื่อน ให้แฟน ให้คนรอบข้าง ได้มีกำลังใจขึ้นมาบ้างในเวลาแบบนี้ หรือถ้าใครจะหยิบมาโพสต์มาอ่านให้กำลังใจตัวเองก็ได้เหมือนกันนะ!

 

 

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ สำหรับให้กำลังใจคนรอบข้าง

 • Laugh now, cry later.

หัวเราะเถอะ ค่อยไปร้องไห้ทีหลัง

 • It’s just a bad day, not a bad life.

มันเป็นแค่วันที่แย่ ไม่ใช่ว่าจะแย่ไปทั้งชีวิตหรอก

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

อย่าร้องไห้เพราะมันจบแล้ว จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วดีกว่า

 • Life is too short for us to dwell on sadness. Cheer up and live life to the fullest.

ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะจมอยู่กับความโศกเศร้า เติมกำลังใจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เถอะ

 • Life is better when you’re laughing.
ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเธอหัวเราะนะ
 • Cheer up, tomorrow is another chance.

สู้ๆ นะ พรุ่งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอีกครั้ง

 • Cheer up, Storms don’t last forever.

สู้ๆ นะ พายุมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหรอก

 • Sometimes you have to just pick yourself up and carry on.

บางครั้งเธอก็จำเป็นต้องพยุงตัวเองขึ้นและเดินต่อไป

 • You carry so much love in your heart. Give some to yourself.

คุณมีความรักมากมายในหัวใจของคุณ มอบมันให้กับตัวเองบ้าง

 • Rise and rise again until lambs become lions.

ลุกขึ้นและลุกขึ้นใหม่จนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นสิงโต

 

 • Do not grieve. Anything you lose comes round in another form.

อย่าเสียใจ สักวันอะไรก็ตามที่เธอเสียไปมันจะกลับมาหาเราในอีกรูปแบบหนึ่ง

 • If “Plan A” didn’t work. The alphabet has 25 more letters! Stay cool.

ถ้า “แผนเอ” ไม่ได้ผล ตัวอักษรยังมีอีกตั้ง 25 ตัว! ใจเย็นๆ

 • Let your smile change the world. But don’t let the world change your smile.

ให้รอยยิ้มของเธอเปลี่ยนโลก แต่อย่าให้โลกเปลี่ยนรอยยิ้มของเธอนะ

 • If you are still breathing maybe it is not such a bad day after all.

หากเธอยังหายใจอยู่ มันอาจจะไม่ใช่วันที่แย่ขนาดนั้นก็ได้

 • After every storm comes the sun. Happiness is waiting for you ahead.

หลังเกิดพายุทุกครั้ง พระอาทิตย์มักจะมาเยือน ความสุขรอเธออยู่ข้างหน้านะ

 • Stand up and walk. Move on. After all, you have perfect legs to stand on.

ยืนขึ้นและเดินต่อนะ สุดท้ายเธออาจจะพบว่าขาเธอแข็งแรงพอที่จะยืนต่อแล้ว

 • When you don’t see your life moving in right direction, don’t worry take left :).

เมื่อเธอไม่เห็นชีวิตของคุณเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ต้องกังวล เลี้ยวไปอีกทางซะสิ :)

 • An original is worth more than a copy, so be yourself!

ยังไงของออริจินอลก็มีค่ามากกว่าการก้อปปี้ล่ะนะ ดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองเถอะ!

 • Chin up, everything’s gonna be ok.

เชิดหน้าขึ้นไว้นะ ทุกสิง่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอน

 • Cheer up! Life is too brief to spend it joyless.

สู้ๆ ชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะใช้มันอย่างไม่มีความสุขนะ

 

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจเพื่อน

 • One bad page or chapter doesn’t mean the story won’t have a happy ending. Cheer up!

หนังสือที่มีหน้าหรือบทที่ไม่ดีเพียงหน้าเดียวไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวจะไม่จบลงอย่างมีความสุขนะ เป็นกำลังใจให้!

 • No one can hurt you unless you let them.

ไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้ ถ้าเธอไม่ได้อนุญาตมัน

 • This situation is a wake-up call. Do it better next time. Move on.

สถานการณ์นี้ก็เหมือนเป็นการปลุกให้ตื่นขึ้น ทำครั้งต่อไปให้ดีกว่านี้ เดินหน้าต่อไปนะ

 • Cheer up, stay strong, and be good. I got your back always.

สู้ต่อไป เข้มแข็ง และเป็นคนดี ฉันอยู่ข้างหลังเธอเสมอนะ

 • Cheer up! It’s not the end of the world. The sun will shine again after the storm.

สู้ๆ นะ! มันไม่ใช่จุดจบของโลก พระอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งหลังพายุ

 • Life is good, you only need to wipe those tears from it.

ชีวิตมันจะดี เธอแค่ต้องปาดน้ำตาทิ้งไปซะ

 • Smile, it’ll take years off your face.

ยิ้งเข้าไว้ มันต้องใช้ชีวิตอีกหลายปีบนใบหน้าเธอนะ

 • The world looks brighter only if you can face it with a smile.

โลกจะดูสดใสขึ้นก็ต่อเมื่อเธอเผชิญกับมันด้วยรอยยิ้ม

 • Stay strong, keep your head and chin up, and be good.

เข้มแข็งไว้นะ มองตรงไปข้างหน้าและเชิดหน้าเข้าไว้ แล้วมันจะดี!

 • There will be a light at the end of this tunnel. Cheer up.

จะมีแสงสว่างรอเธออยู่ที่ปลายอุโมงค์ สู้ๆ นะ

 

 • Storms don’t last forever, so cheer up and never give up!

พายุไม่ได้คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นจงมีกำลังใจและอย่ายอมแพ้!

 • Forget what’s gone, appreciate what remains, and look forward to what’s coming next.

ลืมสิ่งที่จากไป ชื่นชมสิ่งที่เหลืออยู่ และตั้งตารอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

 • Life is great when you smile more often.

ชีวิตจะดีเมื่อเธอยิ้มบ่อยขึ้น

 • Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.

ไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ถาวรในโลกที่ชั่วร้ายนี้ แม้แต่ปัญหาของเรา

 • No matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up.

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร ลุกขึ้น แต่งตัว แสดงออก และอย่ายอมแพ้

 • Life is too short for us to dwell on sadness. Cheer up and live life to the fullest.

ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะจมอยู่กับความโศกเศร้า เติมกำลังใจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

 • The older you get, the better you get, unless you’re a banana.

ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งดีขึ้น เว้นแต่ว่าคุณเป็นกล้วยน่ะ

 • What doesn’t kill you makes you stronger.

อะไรก็ตามที่ไม่สามารถฆ่าเธอให้ตายได้ มันจะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น

 • Don't let the negativity of the world get you down.

อย่าปล่อยให้การปฏิเสธของโลกทำให้คุณผิดหวัง สู้ต่อไปนะ

 • Stop feeling sorry for yourself and you will be happy.

หยุดรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วเธอจะมีความสุข

 

แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ให้กำลังใจตัวเอง

 • Keep calm and carry on.

ใจเย็นไว้และเดินหน้าต่อไป

 • Every moment is a fresh beginning.

ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่

 • There are no mistakes, only opportunities.

ไม่มีข้อผิดพลาด มีแต่โอกาสเท่านั้น

 • It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy.

ไม่เคยสายเกินไป ไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ ไม่เคยสายเกินไปที่จะมีความสุข

 • Love yourself first and everything else falls into line.

รักตัวเองให้เป็น แล้วทุกอย่างในชีวิตก็จะดีเอง

 • It's not what we have in life but who we have in our life that matters.

ไม่ใช่สิ่งที่เรามีในชีวิต แต่เป็นคนที่เรามีในชีวิตของเราต่างหากที่สำคัญ

 • Every day may not be good, but there is something good in every day.

ทุกวันอาจไม่ดีเสมอไป แต่มีสิ่งดีๆ อยู่ในทุกวัน

 • Only I can change my life. No one can do it for me.

มีเพียงฉันเท่านั้นที่เปลี่ยนชีวิตได้ ไม่มีใครสามารถทำเพื่อฉันได้

 • Whatever you do, do it well.

จะทำอะไรก็ได้ แค่ทำให้ดี ก็เพียงพอแล้ว

 • Problems are not stop signs, they are guidelines.

ปัญหาไม่ใช่ป้ายที่บอกให้เราหยุด แต่มันคือแนวทางให้เราเดินต่อไปต่างหาก

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง