รีเซต

185 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกปีมังกร 2567 ชื่อมงคล ลูกสาว ตามวันเกิด เสริมชะตา ดวงเฮง ชีวิตดี

185 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกปีมังกร 2567 ชื่อมงคล ลูกสาว ตามวันเกิด เสริมชะตา ดวงเฮง ชีวิตดี
BeauMonde
28 เมษายน 2567 ( 13:46 )
3.3K

     แม้ “ชื่อ” จะใช้เป็นคำเรียกขาน แต่ก็นับเป็นมงคลอย่างหนึ่งที่พ่อแม่มอบให้ ซึ่งเชื่อกันว่า จะช่วยให้ลูกๆ รุ่งเรืองมั่งคั่ง ยิ่งเป็นการ ตั้งชื่อลูกที่เกิดปีมังกร 2567 ที่ได้ชื่อว่าเป็นปีแห่งโชคลาภด้วยแล้ว คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ลูกสาวๆ กำลังจะลืมตาดูโลก เราก็ได้รวม 185 ไอเดีย ชื่อมงคล ลูกสาว ตามวันเกิด รับปีมังกร มาให้พ่อๆ แม่ๆ เลือกไปตั้งเสริมชะตาชีวิตลูกสาวตัวน้อยของคุณ ให้ดวงเฮง ชีวิตดีกันแล้วค่ะ รับรองว่าทุกชื่อตั้งแล้วโดดเด่น ทันสมัย เรียกง่าย ติดหู ใช้แล้วไม่ตกเทรนด์แน่นอนจ้า 

 

 

ชื่อลูกปีมังกร 2567 ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว ตามวันเกิด

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ศ ส ษ ห ฬ ฮ

 • กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
 • กิรณา อ่านว่า กิ-ระ-นา ความหมาย รัศมีเรืองรอง
 • เกวลิน อ่านว่า เก-ว-ลิน ความหมาย มีความรู้มากเป็นพิเศษ
 • แก้วขวัญ อ่านว่า แก้ว-ขวัน ความหมาย  สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
 • ขวัญชญา อ่านว่า ขวัน-ชะ-ยา ความหมาย เป็นมิ่งขวัญของผู้รู้
 • ขวัญรตา อ่านว่า ขวัน-ระ-ตา ความหมาย เป็นมิ่งขวัญที่ยินดี
 • จิดาภา อ่านว่า จิ-ดา-พา ความหมาย รุ่งเรืองมาก
 • ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี ความหมาย เป็นทีรักของปวงชน
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ชิ-ดา ความหมาย ผู้มีชัยเหนือผู้อื่น
 • เฌออันน์ อ่านว่า เชอ-อัน ความหมาย ต้นไม้และสายน้ำ
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ-ตา-รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ณรัญญา อ่านว่า นะ-รัน-ยา ความหมาย มีความรู้และมีเสน่ห์
 • ณิณรินทร์ อ่านว่า นิ-นะ-ริน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • เตชินี อ่านว่า เต-ชิ-นี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
 • เทพวธู อ่านว่า เทบ-วะ-ทู ความหมาย หญิงผู้งดงามดั่งเทวดา
 • นันทิภาคย์ อ่านว่า นัน-ทิ-พาก ความหมาย ยินดีในโชคลาภ
 • นารา อ่านว่า นา-รา ความหมาย รัศมี
 • พิชามญชุ์ อ่านว่า พิ+ชา-มน ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้
 • พิมญาณิน อ่านว่า พิม-ยา-นิน ความหมาย ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
 • รมย์รพี อ่านว่า รม-ระ-พี ความหมาย เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
 • รัญชน์ชวินทร์ อ่านว่า รัน-ชะ-วิน ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่ในความที่อันน่ายินดี
 • วิรัลวีร์ อ่านว่า วิ-รัน-วี ความหมาย งดงามและกล้าหาญ
 • อินทุกร อ่านว่า อิน-ทุ-กอน ความหมาย แสงจันทร์

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันจันทร์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ อ สระทั้งหมด ยกเว้นการันต์และไม้หันอากาศ

 • กนกจันทร์ อ่านว่า กะ-หนก-จัน ความหมาย พระจันทร์ดังทองคำ
 • กัญพัชร์ อ่านว่า กัน-ยะ-พัด ความหมาย สตรีผู้เข้มแข็ง มีค่าดุจเพชร
 • กัญญธนัฏฐ์ อ่านว่า กัน-ยะ-ทะ-นัด ความหมาย หญิงผู้ร่ำรวย
 • กันยกร อ่านว่า กัน-ยะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
 • ขวัญพัฒน์ อ่านว่า ขวัน-พัด ความหมาย เจริญก้าวหน้า
 • คนธรท อ่านว่า คน-ทะ-รด ความหมาย น้ำหอม
 • จรรย์วรท อ่านว่า จัน-วะ-รด ความหมาย มีกิริยาอันประเสริฐ
 • จัญญพัชร อ่านว่า จัน-ยะ-พัด ความหมาย ผู้มีกิริยาดีดุจดั่งเพชร
 • จันทรภัสร์ อ่านว่า จัน-ทะ-ระ-พัด ความหมาย แสงจันทร์
 • ชนม์ณกรณ์ อ่านว่า ชน-นะ-กอน ความหมาย การเกิด
 • ชนมน อ่านว่า ชะ-นะ-มน ความหมาย ผู้เป็นดั่งดวงใจของผู้คน
 • ณธภัท อ่านว่า นะ-ทะ-พัด ความหมาย ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์ 
 • ณัฑธัญวรรณ อ่านว่า นัด-ทะ-ทัน-ยะ-วัน หมายความว่า ผิวพรรณดีมีโชคและฉลาด 
 • ธัญยชนก อ่านว่า ทัน-ยะ-ชะ-นก ความหมาย ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล 
 • ธัญวัลย์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วัน ความหมาย ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง 
 • นภัสศรัณย์ อ่านว่า นะพัด-สะ-รัน ความหมาย ผู้เป็นที่พึ่งของสวรรค์ 
 • นวพรรษ อ่านว่า นะ-วะ-พัด ความหมาย ปีใหม่ 
 • บรรณรต อ่านว่า บัน-นะ-รด ความหมาย ผู้คงแก่เรียน 
 • ปภัสสร อ่านว่า ประ-พัด-สอน ความหมาย แสงสว่าง 
 • ปัณณรัศม์ อ่านว่า ปัน-นะ-รัด ความหมาย รัศมีแห่งปัญญา 
 • พรรธน์ชญมน อ่านว่า พัด-ชะ-ยะ-มน ความหมาย ผู้มีความรู้ ความเจริญและมีจิตใจดีงาม 
 • พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด ความหมายมีลาภอัยประเสริฐ 
 • ภัณฑ์ภัสสร อ่านว่า พัน-พัด-สอน ความหมาย สิ่งที่รัศมี สิ่งที่แสงสว่าง

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันอังคาร

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

 • จอมนรี อ่านว่า จอม-นะ-รี ความหมาย ยอดหญิง 
 • จิณณ์วรัชญา อ่านว่า จิน-วะ-รัด-ชะ-ยา ความหมาย มีความรู้อันประเสริฐตลอดกาล 
 • จิรณัฏฐา อ่านว่า จิ-ระ-นัด-ถา ความหมาย ปราชญ์ผู้ยั่งยืน 
 • ฉัตรทิชา อ่านว่า ฉัด-ทิ-ชา ความหมาย ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
 • ฌาณัฏฐ์ อ่านว่า ชา-นัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
 • ฌาร์ริญณ์ อ่านว่า ชา-ริน ความหมาย ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
 • ฐิติ์ภัทรา อ่านว่า ถิ-พัด-ทะ-รา ความหมาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
 • ฐิยาภัณณ์ อ่านว่า ถิ-ยา-พัน ความหมาย มีความมั่นคง มีความรู้และวาจาดี
 • ธรินทร์ชิตา อ่านว่า ทะ-ริน-ชิ-ตา ความหมาย ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
 • ธันยมัย อ่านว่า ทัน-ยะ-มัย ความหมาย สำเร็จด้วยโชค
 • นาราภัทร อ่านว่า นา-รา-พัด ความหมาย รัศมีอันงดงาม
 • นิตย์รดี อ่านว่า นิด-ระ-ดี ความหมาย มีความสุขเสมอ
 • ปราณน์วรินทร์ อ่านว่า ปราน-วะ-ริน ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐในชีวิต
 • ปานรดา อ่านว่า ปาน-ระ-ดา ความหมาย เป็นดั่งความสุข
 • พชรภัทร อ่านว่า พะ - ชะ - ระ – พัด แปลว่า ผู้ประเสริฐดังเพชร
 • พิชิตชา อ่านว่า พิ-ชิด-ชา ความหมาย ผู้พิชิต 
 • พิชญ์สินี อ่านว่า พิด-สิ-นี ความหมาย หญิงงามผู้ฉลาด 
 • รวิกานต์ อ่านว่า ระ-วิ-กาน ความหมาย เป็นที่รักดั่งดวงอาทิตย์
 • รินท์ลภัส อ่านว่า ริน-ละ-พัด ความหมาย ลาภที่ยิ่งใหญ่
 • ลัลลพัช อ่านว่า ลัน-ละ-พัด ความหมาย ผู้น่ารักและเจริญรุ่งเรือง
 • สุวิชชา อ่านว่า สุ-วิด-ชา ความหมาย ผู้มีความรู้
 • เหมนารา อ่านว่า เหม-นา-รา ความหมาย รุ่งเรืองดุจทองคำ
 • เอวาลิลณ์ อ่านว่า เอ-วา-ลิน ความหมาย ผู้เป็นลมหายใจสวยงามของชีวิต

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 • กมนนิษฐ์ อ่านว่า กะ-มน-นิด ความหมาย ผู้มีความงามและความมั่นคง
 • กัลย์ณภัค อ่านว่า กัน-นะ-พัก ความหมาย หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
 • กัลยวีร์ อ่านว่า กัน-ยะ-วี ความหมาย หญิงผู้มีความกล้าหาญ
 • เขมิภา อ่านว่า เข-มิ-พา ความหมาย ผู้มีความสุข
 • ฐิติวรดา อ่านว่า ถิ-ติ-วอ-ระ-ดา ความหมาย ผู้ตั้งมั่นในสิ่งที่ประเสริฐ
 • ณัชชวกร อ่านว่า นัด-ชะ-วะ-กอน ความหมาย ผู้ฉลาดมีไหวพริบและรอบรู้
 • ตวิษา อ่านว่า ตะ-วิ-สา ความหมาย รุ่งเรือง อำนาจ ความงาม
 • นพรดา อ่านว่า นบ-ระ-ดา ความหมาย มีความรู้รุ่งเรืองเสมอ
 • นรินทร์สิรี อ่านว่า นะ-ริน-สิ-รี ความหมาย ผู้เป็นมิ่งขวัญคือความเป็นใหญ่ในหมู่มนุ่ษย์
 • เธียรสรณ์ อ่านว่า เทียน-สอน ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
 • พรรษมนต์ อ่านว่า พัด-สะ-มน ความหมาย สายฝนอันวิเศษ
 • พิมพิรยา อ่านว่า พิม-พิ-ระ-ยา ความหมาย ต้นแบบของความเพียร
 • ภัณฑิลา อ่านว่า พัน-ทะ-ลา ความหมาย มีโชคลาภและมีความสุข
 • ภัทรีดา อ่านว่า พัด-ทรี-ดา ความหมาย ดวงดางแห่งโชคลาภ
 • มิราพัชร์ อ่านว่า มิ-รา-พัด ความหมาย มหาสมุทรแห่งเพชร
 • มิลิณรสา อ่านว่า มิ-ลิน-ระ-สา ความหมาย ผู้มีความงดงาม
 • รสกร อ่านว่า รด-สะ-กอน ความหมาย ความงดงาม พอใจ 
 • รวีอินทร์ อ่านว่า ระ-วี-อิน ความหมาย เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
 • ลมินต์ปราง อ่านว่า ละ-มิน-ปราง ความหมาย ความงดงามสมบูรณ์
 • ลภัสรดา อ่านว่า ละ-พัด-ระ-ดา ความหมาย ผู้ยินดีในทรัยพย์
 • วิลาสินี อ่านว่า วิ-ลา-สิ-นี ความหมาย งดงามอย่างมีเสน่ห์
 • หทัยพัทร อ่านว่า หะ-ไท-พัด ความหมาย มีความสุขใจ ผู้มีจิตใจดีงาม
 • อธิศา อ่านว่า อะ-ทิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
 • อิงวรินทร์ อ่านว่า อิง-วะ-ริน ความหมาย เปรียบดั่งผู้เป็นใหญ่

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 • กัญญรวินท์ อ่านว่า กัน-ยะ-ระ-วิน ความหมาย หญิงผู้งดงามดุจดอกบัว
 • กัญสิร์ยา อ่านว่า กัน-สิ-ยา ความหมาย สตรีผู้มีความเป็นเลิศ
 • กันตา อ่านว่า กัน-ตา ความหมาย สาวสวย เป็นสุข
 • ขวัญจิรา อ่านว่า ขวัน-จิ-รา ความหมาย มีมิ่งขวัญอันยาวนาน
 • จิรัญญา อ่านว่า จิ-รัน-ยา ความหมาย ผู้มีความรู้ตลอดกาล
 • ฉัตริน อ่านว่า ฉัด-ตะ-ริน ความหมาย ผู้มีความสูงส่ง
 • ชยุดา อ่านว่า ชะ-ยุ-ดา ความหมาย รุ่งเรือง
 • ชาลิสา อ่านว่า ชา-ลิ-สา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 • ชิณาริญ อ่านว่า ชิ-นา-ริน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ของชนทั้งปวง
 • โชติกา อ่านว่า โช-ติ-กา ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ฏีติญาร์ อ่านว่า ตี-ติ-ยา ความหมาย มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
 • ฐณิฌาฆ์ อ่านว่า ถะ-นิ-ชา ความหมาย รากแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
 • ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน ความหมาย ดวงดาวที่ยิ่งใหญ่
 • ธัญญ์นรี อ่านว่า ทัน-นะ-รี ความหมาย หญิงผู้นำมาซึ่งความเจริญ
 • นริสรา อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา ความหมาย เป็นใหญ่เหนือผู้คน
 • ปัณฑารีย์ อ่านว่า ปัน-ทา-รี ความหมาย ประเสริฐด้วยปัญญา
 • โยษิตา อ่านว่า โย-สิ-ตา ความหมาย ผู้หญิง
 • เรืองริน อ่านว่า เรือง-ริน ความหมาย สุกสว่างไปเรื่อยๆ 
 • วรันณ์ฐิตา อ่านว่า วะ-รัน-ถิ-ตา ความหมาย ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ 
 • วีรินทร์ อ่านว่า วี-ริน ความหมาย ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
 • วศินี อ่านว่า วะ-สิ-นี ความหมาย สตรีผู้มีอำนาจ
 • อนรรฆวี อ่านว่า อะ-นัก-คะ-วี ความหมาย มีค่ามาก

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

 • กมลกัลย์ อ่านว่า กะ-มน-กัน ความหมาย ผู้มีใจเป็นสุข
 • กัญญภัสสร อ่านว่า กัน-ยะ-พัด-สอน ความหมาย หญิงผู้เจริญรุ่งเรือง
 • กัลย์ณภัส อ่านว่า กัน-นะ-พัด ความหมาย หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
 • กัลยาภัสร์ อ่านว่า กัน-ยา-พัด ความหมาย หญิงที่งามและเจริญ
 • เขมิสรา อ่านว่า เข-มิด-สะ-รา ความหมาย ยอดแห่งความปลอดภัย
 • คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา ความหมาย ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้ที่มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชวิศา อ่านว่า ชะ-วิ-สา ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ฐายิกา อ่านว่า ถา-ยิ-กา ความหมาย ผู้มีฐานะดี
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจเพชร
 • ณิชกุล อ่านว่า นิด-ชะ-กุน ความหมาย ตระกูลที่บริสุทธิ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด-สะ-รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • บุรัสกร อ่านว่า บุ-รัด-สะ-กอน ความหมาย ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน - ยา - พา / เบ็น-ยา-พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปารมี อ่านว่า ปา-ระ-มี ความหมาย บารมี
 • เปรมากร อ่านว่า เปร-มา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความรัก
 • พรประภา อ่านว่า พอน-ประ-พา ความหมาย แสงสว่างที่ดีงาม
 • พลอยณิศา อ่านว่า พลอย-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในความรู้อันงดงามดุจพลอย
 • พลอยพัชชา อ่านว่า พลอย-พัด-ชา ความหมาย พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
 • รมณ์ลาวัลย์ อ่านว่า รม-ลา-วัน ความหมาย สวยงามและมีความสุข
 • รมัณยา อ่านว่า ระ-มัน-ยา ความหมาย น่ารื่นรมย์ยิ่ง
 • รุ้งพราย อ่านว่า รุ้ง-พราย ความหมาย สีรุ้งที่พราวตาในเพชรนิลจินดา

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันศุกร์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ย ร ล ว 

 • กัญญ์ชนุตต์ อ่านว่า กัน-ชะ-นุด ความหมาย หญิงสาวที่อยู่สูงสุด
 • กัณฐ์ณิศา อ่านว่า กัน-นิ-สา ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดไม่ได้
 • เก็จมณี อ่านว่า เก็ด-มะ-นี ความหมาย แก้วประดับอันเลอค่า
 • เขมชาดา อ่านว่า เขม-ชา-ดา ความหมาย เกิดมามีความสุข
 • ชญปภา อ่านว่า ชะ-ยะ-ปะ-พา ความหมาย แสงสว่างแห่งปัญญา
 • ชนันท์สิตา อ่านว่า ชะ-นัน-สิ-ตา ความหมาย ผู้มีความสุข
 • ญดา อ่านว่า ยะ-ดา ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ณกัญญา อ่านว่า นะ-กัน-ยา ความหมาย หญิงงามด้วยความรู้
 • ดานิสา อ่านว่า ดา-นิ-สา ความหมาย ดวงดาวในเวลากลางคืน
 • ทักษญา อ่านว่า ทัก-สะ-ยา ความหมาย ผู้มีปัญญาอันชาญลาด
 • ธณัฐดา อ่านว่า ทะ-นัด-ดา ความหมาย นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
 • ธนิสตา อ่านว่า ทะ-นิด-ตา ความหมาย ผู้มีทรัพย์มาก
 • ปุญญิสา อ่านว่า ปุน-นิ-สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • พัสนันต์ อ่านว่า พัด-สะ-นัน ความหมาย ผู้มีอำนาจอันไม่รู้จบ
 • พิจักขณา อ่านว่า พิ-จัก-ขะ-นา ความหมาย มีปัญญาเห็นเป็นประจักษ์
 • พิภา อ่านว่า พิ-พา ความหมาย แสงสว่างอันพิเศษ
 • พิชามญชุ์ อ่านว่า พิ-ชา-มน ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้
 • ภัคปภา อ่านว่า พัก-ปะ-ภา ความหมาย แสงแห่งโชค
 • นภัสนันทน์ อ่านว่า นะ-พัด-สะ-นัน ความหมาย ท้องฟ้าแห่งความสุข
 • นิฏฐา อ่านว่า นิด-ถา ความหมาย ความสำเร็จ
 • มินทัชชา อ่านว่า มิน-ทัด-ชา ความหมาย ผู้ให้แห่งราศีมีน
 • สุธิสา อ่านว่า สุ-ทิ-สา ความหมาย นักปราชญ์ผู้ใหญ่
 • ไอศ์ฌฎา อ่านว่า ไอ-ชะ-ดา ความหมาย ผู้สูงส่งและน่ารัก

 

ชื่อจริงลูกสาว ชื่อคนเกิดวันเสาร์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 • กวิสรา อ่านว่า กะ-วิสะ-รา ความหมาย จอมกวี
 • กัญจน์รัชต์ อ่านว่า กัน-จะ-รัด ความหมาย ทองคำและเงิน
 • กัญธิชา อ่านว่า กัน-ทิ-ชา ความหมาย หญิงที่เกิดมามีความรู้
 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • เขมจีรัสย์ อ่านว่า เขม-จิ-รัด ความหมาย ความสุขที่ยังอยู่ตลอดกาล
 • เขมวรินธร อ่านว่า เขม-วะ-ริน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขอันประเสริฐ
 • ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา ความหมาย พระจันทร์
 • ตรีวรัตน์ ตรี-วะ-รัด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุดทั้งสาม
 • ทมิตา อ่านว่า ทะ-มิ-ตา ความหมาย ผู้มีความรักความอบอุ่นเสมอ
 • นรินทร์พัชร์ อ่านว่า นะ-ริน-พัด ความหมาย เพชรของผู้สูงส่ง
 • พินธุ์พิชา อ่านว่า พิน-พิ-ชา ความหมาย ปราชญ์ผู้มีเสียงอันไพเราะ
 • พิมพ์สุจี อ่านว่า พิม-สุ-จี ความหมาย ผู้มีรูปงดงาม
 • ไพลินรดา อ่านว่า ไพ-ลิน-ระ-ดา ความหมาย พลอยที่น่ายินดี
 • ภฤศรดา อ่านว่า พรึด-ระ-ดา ความหมาย ผู้กล้าที่ยินดี
 • รวินันท์ อ่านว่า ระ-วิ-นัน ความหมาย เป็นที่ยินดีดุจดั่งพระอาทิตย์
 • รัชต์ระพี อ่านว่า รัด-ระ-พี ความหมาย รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
 • รัชฌาวินทร์ อ่านว่า รัด-ชา-วิน ความหมาย ผู้เกิดมาในราชสมบัติ
 • ริลัลล์ธิชา อ่านว่า ลิ-รัน-ทิ-ชา ความหมาย เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
 • วชิรยา อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-ยา ความหมาย มีความรู้อันเฉียบคมประดุจเพชร
 • วโรตรี อ่านว่า วะ-โร-ตรี ความหมาย ผู้คุ้มครอง
 • วิมพ์วิภา อ่านว่า วิม-วิ-พา ความหมาย หญิงผู้งดงาม
 • ศิภาพัชร์ อ่านว่า สิ-พา-พัด ความหมาย รัศมีแห่งเพชร
 • อัยย์วาริน อ่านว่า ไอ-วา-ริน ความหมาย สายน้ำแห่งความรัก

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง