รีเซต

184 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกปีมังกร 2567 ชื่อมงคล ลูกชาย ตามวันเกิด ดวงชะตาดี รับปีมังกรไม้

184 ไอเดีย ตั้งชื่อลูกปีมังกร 2567 ชื่อมงคล ลูกชาย ตามวันเกิด ดวงชะตาดี รับปีมังกรไม้
pommypom
17 เมษายน 2567 ( 12:00 )
6.2K

มังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ และความแข็งแกร่ง จึงเชื่อกันว่าลูกที่เกิดในปีนี้มีดวงของผู้นำ ทะเยอทะยานสูงและมีโชคในทุกๆ ด้านค่ะ ดังนั้น เราจึงขอเสนอไอเดียเก๋ สำหรับตั้งชื่อลูกปีมังกร 2567 มาฝากกันค่ะ ต้องบอกแบบต้องไม่ป้องปากว่า ทุกชื่อที่เราลิสต์มาเป็นชื่อมงคล ลูกชาย ตามวันเกิด และคุณแม่คนไหนที่กำลังจะมีน้องในปีนี้ หรือใครอยากเปลี่ยนชื่อให้ลูกๆ เพื่อให้ดวงชะตาดี รับปีมังกรไม้ก็เลือกจดได้เลยค่า

 

 

ชื่อลูกปีมังกร 2567 ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย ตามวันเกิด

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ศ ส ษ ห ฬ ฮ 

 • กฤดิพรรธน์ อ่านว่า กริด-ดิ-พัด ความหมาย มีความเจริญ มีเกียรติ 
 • กลวัชร อ่านว่า กน-ละ–วัด ความหมาย ดุจดั่งเพชร
 • กีรดิต อ่านว่า กี-ระ-ดิด ความหมาย ผู้มีเกียรติ 
 • ขันธ์ธิปก อ่านว่า ขัน-ทิ-ปก ความหมาย ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง
 • เขมชาติ อ่านว่า เขม-ชาด ความหมาย ผู้เกิดมาถึงพร้อมด้วยความสุข 
 • เขมวัฒน์ อ่านว่า เข-มะ-วัด ความหมาย ผู้มีความสุขความเจริญ 
 • คิณณ์ณภัทร อ่านว่า คิน-นะ-พัด ความหมาย ความเจริญที่มีแสงสว่าง
 • จักรณัฏฐ อ่านว่า จัก-กะ-นัด ความหมาย อาวุธของนักปราชญ์ 
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ–พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • ฉันทิต อ่านว่า ฉัน-ทิด ความหมาย พอใจ พึงใจ 
 • ชัชชน อ่านว่า ชัด-ชน ความหมาย นักสู้
 • ฐาปกรณ์ อ่านว่า ถา-ปะ-กอน ความหมาย ความมั่นคง ความคงทน 
 • ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด ความหมาย เจริญและมีความมั่นคง 
 • ณัฐภูมินทร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พู-มิน ความหมาย เทพผู้เป็นนักปราชญ์แห่งแผ่นดิน 
 • ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย มีเดชที่ยิ่งใหญ่
 • ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
 • ธัญญ์นวิน อ่านว่า ทัน-นะ-วิน ความหมาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ ความหมาย ผู้มีปัญญา
 • นิพพิชฌน์ อ่านว่า นิบ-พิด ความหมาย ตรัสรู้ มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง
 • ภีมวัจน์ อ่านว่า พี-มะ-วัด ความหมาย มีวาจาอันน่าเกรงขาม 
 • รินทร์ภพ อ่านว่า ริน-ทะ-พบ ความหมาย เจ้าแห่งปฐพี
 • อชิต อ่านว่า อะ-ชิ-ตะ ความหมาย ไม่มีใครชนะได้

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันจันทร์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ อ สระทั้งหมด ยกเว้นการันต์และไม้หันอากาศ

 • ก้องภพ อ่านว่า ก้อง-พบ ความหมาย มีชื่อเสียงก้องโลก
 • กัญจน์วฤนท์ อ่านว่า กัน-วะ-ริน ความหมาย มีทองมากมาย
 • คชรัณย์ อ่านว่า คะ-ชะ-รัน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่อันเป็นที่รัก
 • ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพึงพอใจ
 • ชนม์ธนรรฆ อ่านว่า ชน-ทะ-นัด ความหมาย ผู้มั่งคั่งร่ำรวย 
 • ชนม์พัศนภ อ่านว่า ชน-พัด-สะ-นบ ความหมาย เกิดมายิ่งใหญ่และกล้าหาญ
 • ชัยธัช อ่านว่า ไช-ยะ-ทัด ความหมาย ผู้โดดเด่นด้วยชัยชนะ
 • ฐปนณัณท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นะ-นัน ความหมาย ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
 • ดลพัฒน์ อ่านว่า ดน-ละ-พัด ความหมาย ผู้บันดาลให้เกิดความเจริญ 
 • ทยกร อ่านว่า ทะ-ยะ-กร ความหมาย บ่อเกิดแห่งความสุข
 • ธนธรรม อ่านว่า ทะ-นะ-ทำ ความหมาย ผู้มีธรรมในทรัพย์
 • ธัญชรัช อ่านว่า ทัน-ชะ-รัด ความหมาย ผู้มั่งมีและสูงส่ง
 • ธันย์ธนกฤษฏ์ อ่านว่า ทัน-ทะ-นะ-กริด ความหมาย ผู้มีโชค มีทรัพย์และประสบความสำเร็จ
 • นฤสรณ์ อ่านว่า นะ-รึ-สอน ความหมาย เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
 • พชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน ความหมาย แข็งแกร่งประหนึ่งเพชร
 • พยัคฆ์ อ่านว่า พะ-ยัก ความหมาย เสือ
 • พลช อ่านว่า พะ-ลด ความหมาย ผู้เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
 • พลัฎฐ์ อ่านว่า พะ-ลัด ความหมาย ทรงพลัง
 • ภัสส์ยชญ์ อ่านว่า พัด-สะ-ยด ความหมาย เจริญด้วยยศ
 • รชตจ์ อ่านว่า ระ-ชะ-ตะ ความหมาย เงิน
 • รัฐศรัณย์ อ่านว่า รัด-สะ-รัน ความหมาย ผู้เป็นที่พึ่งของประเทศ
 • วศพล อ่านว่า วะ-สะ-พน ความหมาย ผู้มีพลังอำนาจ
 • สหัสวัต อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด ความหมาย ผู้เรืองด้วยอำนาจ

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันอังคาร

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

 • จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่เพราะประพฤติดี
 • จอมเดช อ่านว่า จอม-เดด ความหมาย ผู้มีอำนาจสูงสุด
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย พลังแห่งชัยชนะ
 • ชัชวีย์ อ่านว่า ชัด-ชะ-วี ความหมาย ความกล้าของนักรบ
 • เชษฐวิรุฬห์ อ่านว่า เชด-วิ-รุน ความหมาย เจริญอย่างยิ่งใหญ่
 • เตชสิทธิ์ อ่านว่า เต-ชะ-สิด ความหมาย สำเร็จด้วยเดช
 • ทธรรศ อ่านว่า ทะ-ทัด ความหมาย กล้าหาญ เข้มแข็ง
 • ทมโภลี (ทม - โพลี) สายฟ้าพระอินทร์
 • ทศรัสมิ์ อ่านว่า ทด-สะ-รัด ความหมาย พระอาทิตย์
 • เทวทิณณ์ อ่านว่า เท-วะ-ทิน ความหมาย เทพประทาน
 • ธนลภย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ลบ ความหมาย ได้ทรัพย์สมบัติ
 • ธัญเทพ อ่านว่า ทัน-ยะ-เทบ ความหมาย โชคดีเหมือนเทพยดา
 • นนทิวรรธน์ อ่านว่า นน-ทิ-วัด ความหมาย ยินดีในทรัพย์
 • นันท์นรินทร์ อ่านว่า นัน-นะ-ริน ความหมาย ผู้มีความสุขและเป็นใหญ่
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ ความหมาย ยอดเยี่ยม สูงสุด
 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน - สิด ความหมาย สูงสุด ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • ภูวเดช อ่านว่า พู-วะ-เดด ความหมาย ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
 • ไรวินท์ อ่านว่า ไร-วิน ความหมาย มีทรัพย์ ได้ทรัพย์
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ผู้ทรงคุณ
 • อดิษฐ์ อ่านว่า อะ-ดิด ความหมาย เหนือกว่าชนทั้งปวง
 • เอดาวัต อ่านว่า เอ-ดา-วัด ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 • กฤตทวัฒ อ่านว่า กริด-ทะ-วัด ความหมาย ผู้เจริญแล้ว
 • กัษณศักดิ์ อ่านว่า กัด-สะ-นะ-สัก ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • เกริกวรรธน์ อ่านว่า เกริก-วัด ความหมาย ความเจริญยิ่ง
 • คมภาคิน อ่านว่า คม-พา-คิน ความหมาย ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด มีโชคดี มีกำไร
 • คณุตม์ อ่านว่า คะ-นุด ความหมาย ผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 • ฆนากร อ่านว่า คะ-นา-กร ความหมาย ที่รวมแห่งเมฆ
 • ฐากร อ่านว่า ถา-กร ความหมาย น่าเคารพ น่าเลื่อมใส
 • ฐานิศวรร์ อ่านว่า ถา-นิ-สวน ความหมาย มีฐานะที่ยิ่งใหญ่
 • ทัพพ์ อ่านว่า ทับ ความหมาย มีทรัพย์สมบัติ
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย เป็นเลิศในความสำเร็จ
 • ทิทยุ อ่านว่า ทิด-ทะ-ยุ ความหมาย สวรรค์ ท้องฟ้า
 • นรุตม์ อ่านว่า นะ-รุด ความหมาย ผู้อยู่สูงสุดในหมู่คน
 • นิรภัฏ อ่านว่า นิ-ระ-พัด ความหมาย มั่นคง แข็งแกร่ง
 • บรรยวัสถ์ อ่านว่า บัน-ยา-วัด ความหมาย มั่นคง
 • ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
 • พันฤทธิ์ อ่านว่า พัน-ริด ความหมาย มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
 • พิพัฒน์พล อ่านว่า พิ-พัด-พน ความหมาย มีความเจริญเป็นกำลัง
 • ภภีม อ่านว่า พะ-พีม ความหมาย ผู้มีความน่าเกรงขาม
 • ภัทรเศรษฐ์ อ่านว่า พัด-ทะ-ระ-เสด ความหมาย ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
 • ภูมิรพี อ่านว่า พูม-ระ-พี ความหมาย ผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน
 • วงศ์วริศ อ่านว่า วง-วะ-ริด ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของวงค์ตระกูล
 • หรรษพล อ่านว่า หัด-สะ-พน ความหมาย ผู้มีกำลังที่น่ายินดี
 • ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย อำนาจ ผู้เป็นใหญ่

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันพุธกลางคืน

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 • กษิดิ์เดช อ่านว่า กะ-สิ-เดด ความหมาย มีเดชในแผ่นดิน
 • กิตติ์ธนิน อ่านว่า กิด-ทะ-นิน ความหมาย ร่ำรวยด้วยทรัพย์และชื่อเสียง
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด ความหมาย มีอำนาจเป็นนิรันดร์
 • ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะวี ความหมาย วีรชนของคนทั้งปวง
 • ชัชวิสิฏฐ์ อ่านว่า ชัด-วิ-สิด ความหมาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
 • ชิณณวรรธน์ อ่านว่า ชิน-นะ-วัด ความหมาย อยู่กับความเจริญ
 • ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน ความหมาย เป็นที่น่าเคารพ เลื่อมใส
 • ฐิรวัธน์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
 • ณรงค์กร อ่านว่า นะ-รง-กร ความหมาย ผู้ทำการรบ
 • นริศร์ธร อ่านว่า นะ-ริด-ทอน ความหมาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
 • เตชัส อ่านว่า เตชัด ความหมาย เดชหรืออำนาจ
 • ทีฆทัศน์ อ่านว่า ที-คะ-ทัด ความหมาย ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 • ธนัญญวัจน์ อ่านว่า ทะ-นัน-ยะ-วัด ความหมาย ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
 • ธัญญ์นวิน อ่านว่า ทัน-นะ-วิน ความหมาย ผู้ที่ประสบแต่ความโชคดี
 • ธันย์ธนกฤษฏ อ่านว่า ทัน-ทะ-นะ-กิด ความหมาย มีโชค มีทรัพย์ และประสบความสำเร็จ
 • นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด ความหมาย ผู้มีความมั่งคั่ง
 • ยศวริต อ่านว่า ยด-วะ-ริด ความหมาย ผู้เลิศด้วยยศศักดิ์
 • รัชชวัสส์ อ่านว่า รัด-ชะ-วัด ความหมาย ปีแห่งราชสมบัติ
 • รุจิกร อ่านว่า รุ-จิ-กอน ความหมาย ผู้นำความเจริญรุ่งเรือง
 • ศาสวัต อ่านว่า สาด-สะ-วัด ความหมาย ยั่งยืน ตลอดกาล นิรันดร
 • หิรัญ อ่านว่า หิ-รัน ความหมาย เงินทอง
 • อัฐยวิษฐ์ อ่านว่า อัด-ยะ-วิด ความหมาย ผู้มั่งมีเงินทอง

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

 • ก้องภพ อ่านว่า ก้อง - พบ ผู้มีชื่อเสียงก้องโลก
 • กัสกร อ่านว่า กัด-สะ-กอน เปล่งแสงรัศมี 
 • คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน ผู้เป็นใหญ่กว่าใครทุกผู้
 • คริษฐ์ อ่านว่า คะ - ริดผู้ ผู้ที่น่านับถือบูชา
 • จิรายุ อ่านว่า จิ - รา - ยุ ผู้ซึ่งมีอายุยืนนาน
 • ชฎายุ อ่านว่า ชะ - ดา - ยุ บุตรแห่งครุฑ
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ - รัน การต่อสู้ที่ได้ชัยชนะ
 • ชัยกร อ่านว่า ไช - ยะ - กอน ได้ชัยชนะด้วยมือตน
 • ญาณภาส อ่านว่า ยา - นะ - พาด แสงสว่างแห่งองค์ความรู้ ปัญญา
 • บวรรัช อ่านว่า บอ - วอน - รัด ทรัพย์สมบัติอันประเสริฐ 
 • บารเมษฐ์ อ่านว่า บา - ระ - เมด ผู้มีตำแหน่งสูงสุด
 • บุลากร อ่านว่า บุ - ลา - กอน บ่อเกิดอันกว้างใหญ่ ขุมทรัพย์มหาศาล
 • ประภวิษณุ์ อ่านว่า ประ - พะ - วิด ผู้เปี่ยมด้วยอำนาจ มีเดช ทรงพลัง
 • ปริพรรห์ อ่านว่า ปะ - ริ - พัน ขุมทรัพย์ สมบัติ
 • ปวริศร อ่านว่า ปะ - วะ - ริด - สอน ผู้ประเสริฐอันยิ่งใหญ่
 • ปองคุณ อ่านว่า ปอง - คุน ผู้ใฝ่ในสิ่งที่ดีงาม
 • ปองภพ อ่านว่า ปอง - พบ ปรารถนาความเจริญ
 • พรภวิษย์ อ่านว่า พอน - พะ - วิด ผู้มีอนาคตอันประเสริฐ ผู้มีอนาคตเลิศล้ำ
 • เวชพิสิฐ อ่านว่า เวด - พิ - สิด แพทย์ผู้ประเสริฐยิ่ง มีความรู้ประเสริฐสุด
 • ไวรัลย์ อ่านว่า ไว - รัน ความล้ำค่าที่หายาก
 • อัฐยวิษฐ์ อ่านว่า อัด-ยะ-วิด ผู้มั่งมีในทรัพย์
 • เอกวัส อ่านว่า เอก - กะ - วัด ผู้เดียวที่มีอำนาจ 
 • ไอลวิล อ่านว่า ไอ - ละ - วิน เจ้าแห่งความมั่งคั่ง เจ้าแห่งสมบัติ 

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันศุกร์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ย ร ล ว

 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย ผู้สร้างความรุ่งเรือง
 • กันฑ์อเนก อ่านว่า กัน-อะ-เหนก ความหมาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
 • กันตภัท อ่านว่า กัน-ตะ-พัด ความหมาย ผู้มีควาสุขความเจริญ
 • กัษณศักดิ์ อ่านว่า กัด-สะ-นะ-สัก ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • เจษฎา อ่านว่า เจด-สะ-ดา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ที่สุด 
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด ความหมาย ชัยชนะอันมั่นคง
 • เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด ความหมาย มีเดชมาก
 • ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ
 • ธามนิธิศ อ่านว่า ทาม-นิ-ทิด ความหมาย ขุมทรัพย์แห่งยศศักดิ์
 • ธานุชา อ่านว่า ทา-นุ-ชา ความหมาย เกิดมาสูงส่ง
 • ธีเดช อ่านว่า ที-เดด ความหมาย มีความรู้เป็นเดช
 • นัฐฐ์พิพัฒ อ่านว่า นัด-พิ-พัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
 • ปกเกศ อ่านว่า ปก-เกด ความหมาย คุ้มครอง
 • ปานบดี อ่านว่า ปาน-บอ-ดี ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด ความหมาย มีอำนาจสูงสุด
 • พัฒณสิจฐ์ อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-สิด ความหมาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
 • พิเชฐชญณ์ อ่านว่า พิ-เชด-ชน ความหมาย ความรู้อันประเสริฐสุด
 • ภูบดี อ่านว่า พู-บอ-ดี ความหมาย เจ้าแห่งแผ่นดิน
 • ศักดิธัช อ่านว่า สัก-ดิ-ทัด ความหมาย มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
 • สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด ความหมาย ความสำเร็จ
 • อธิช อ่านว่า อะ-ทิด ความหมาย เกิดมายิ่งใหญ่
 • อภิทัต อ่านว่า อะ-พิ-ทัด ความหมาย ให้ความยิ่งใหญ่
 • อิตติศักดิ์ อ่านว่า อิด-ติ-สัก ความหมาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่

 

ชื่อจริงลูกชาย ชื่อคนเกิดวันเสาร์

อักษรกาลกิณี อักษรห้ามใช้ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 • กวินภพ อ่านว่า กะ-วิน-พบ ความหมาย ผู้เกิดมาในภพที่ดียิ่ง
 • กษิดิส อ่านว่า กะ-สิ-ดิด ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ขวัญเมือง อ่านว่า ขวัน-เมือง ความหมาย เป็นมิ่งขวัญของเมือง
 • จรัลพิพัศ อ่านว่า จะ-รัน-พิ-พัด ความหมาย ก้าวไปข้างหน้าด้วยอำนาจ
 • จีรชยา อ่านว่า จี-ระ-ชะ-ยา ความหมาย มีชัยชนะตลอดกาล
 • จีรธวัชญ์ อ่านว่า จี-ระ-ทะ-วัด ความหมาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
 • เจตน์ภวินท์ อ่านว่า เจด-พะ-วิน ความหมาย ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่ในโลก
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย ความชนะ
 • ชยาวุธ อ่านว่า ชะ-ยา-วุด ความหมาย มีชัยชนะเป็นอาวุธ
 • ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน ความหมาย บุตรผู้ชนะ
 • ดรัสวัต อ่านว่า ดะ-หรัด-สะ-วัด ความหมาย มีกำลังมาก
 • ตรีทเศศ อ่านว่า ตรี-ทะ-เสด ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดา พระอินทร์
 • ธัชพิชัย อ่านว่า ทัด-พิ-ไช ความหมาย ผู้มีชัยชนะที่โดดเด่น
 • นฤเบศร์ อ่านว่า นะ-รึ-เบด ความหมาย เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
 • บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด ความหมาย ผู้ฉลาดล้ำเลิศ
 • ปุริม คำอ่าน ปุ-ริม ความหมาย เป็นใหญ่
 • พัชรสวัสดิ์ อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-สะ-หวัด ความหมาย เพชรแห่งความเจริญ
 • พิตตพิบูล อ่านว่า พิด-พิ-บูน ความหมาย มีทรัพย์สมบัติมากมาย
 • ภีมพล อ่านว่า พีม-พน ความหมาย มีพลังอันน่าเกรงขาม
 • ยุทธ์พรหม ยุด-ทะ-พรม ความหมาย ผู้ประเสริฐในการรบ
 • รัชศกล อ่านว่า รัด-สะ-กน ความหมาย ได้ทุกอย่างดั่งราชา
 • ลาภิศ อ่านว่า ลา-พิด ความหมาย เจ้าแห่งโชคลาภ ได้ลาภมาก
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด ความหมาย เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง