รีเซต

เอารางวัลหญิงเก่งไปเลย! หมอดูต๊อกแต๊ก A4 กับบทบาทใหม่ นักศึกษานิเทศการตลาดป.เอก ม.หอการค้าไทย

เอารางวัลหญิงเก่งไปเลย! หมอดูต๊อกแต๊ก A4 กับบทบาทใหม่ นักศึกษานิเทศการตลาดป.เอก ม.หอการค้าไทย
Faii_Natnista
25 กันยายน 2562 ( 16:59 )
1K
3

     ปัจจุบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โทและเอกมีการเปิดสอนกันอย่างมากมายแทบจะทุกมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรไหนบ้างที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน

     คุณเขมกร นพเคราะห์ หรือ หมอดูต๊อกแต๊ก A4 ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงโหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน มีความสนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท และ เอก ด้านนิเทศศาสตร์การตลาดและได้ลงทะเบียนเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขานิเทศศาสตร์การตลาด หลักสูตรโทควบเอก เพื่อเสริมศักยภาพทักษะตนเองตามทันโลกและสื่อออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญมุ่งหวังหลักสูตรนี้สามารถสร้างให้เป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

 

 

     หมอดูต๊อกแต๊ก เล่าว่า “หลังจากที่ได้เรียนหลักสุตรนิเทศศาสตร์การตลาด ป.โท ไปรู้สึกว่าตนเองชอบมากและตรงใจได้รับความรู้และนำไปใช้ จนได้ปรึกษาอาจารย์ประจำภาควิชา ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช และรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

     ก็ได้รับคำปรึกษาเรื่องเรียนต่อ ปริญญาเอก ว่าสามารถเปลี่ยนย้ายหลักสูตรไปโทควบเอกได้ เนื่องจากว่าที่นี่ มีหลักสูตรดังกล่าวและได้การรับรอง จึงลองยื่นเอกสารและผลการเรียน ผลงานต่าง ๆ ให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา กฎว่าได้รับการตอบรับ จึงทำให้ได้เปลี่ยนมาเรียน ป เอก อาจารย์ที่นี่คอยช่วยเหลือหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเรียน เวลาเรียนจบในแต่ละรายวิชาก็จะมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำเราเลยรู้สึกว่าเป็นการเรียนแบบดุษฎีบัณฑิตจริง ๆ มีการแสดงความคิดเห็นกัน มันจึงเป็นสิ่งที่เราประทับใจ อีกอย่างหนึ่งคือเราก็มองว่าเราทำเพจเฟซบุ้ก สื่อออนไลน์ต่าง ๆ อยู่แล้วเราก็คิดว่าเราเก่งในระดับหนึ่ง แต่พอมาเรียนจริงๆ แล้วมันมีเทคนิคมากกว่านั้นมากมายมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถนำตรงนี้นั้นไปต่อยอดและพัฒนาตัวเราเองได้ ตอนนี้พอเรียน ป.เอก ก็จะต่างกับการเรียน ป.โท คือต้องศึกษาทฤษฎีเยอะมาก อ่านหนังสือเยอะ วิเคราะห์ สังเคราะห์

     ที่สำคัญอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว ท่านก็ผลักดันให้เตรียมงานวิชาการเพื่อนำเสนอระดับนานาชาติ เพราะที่นี่ ต้องบอกว่า ถึงเป็นเอกชนแต่ก็ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม จัดสรรเวลาให้ดี เพื่อทำงานวิจัยค้นหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยควรมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ ไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม”

 

 

     “ตอนนี้ที่สำคัญอีกบทบาท คือ การเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรี เราได้รับโอกาสจากคณบดีของทางคณะนิเทศศาสตร์และอาจารย์ ม.หอการค้าไทยได้ให้โอกาสเราได้ไปแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ ปริญญาตรี เราก็รู้สึกดีที่ได้ไปแชร์ความรู้ในมุมมองของเราให้กับน้องๆ พอเราพูดไปเสร็จแล้วน้องๆ เขาก็จะได้ไอเดียร์ใหม่ๆ ได้ความรู้ใหม่ที่มาจากการทำงานจริง นักศึกษาก็ให้ผลตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งตลอดระยะเวลาการแชร์ประสบการณ์นี้เราก็มีการถามตอบกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลา เนื้อหาที่เรานำไปถ่ายทอดหลักๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ทั้งหมด นิวมีเดียต่างๆ ในการผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจ อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นมีการฝึกให้นักศึกษาได้ลองทำธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการเอง ได้มีหัวการค้า ดังนั้นทุกวันนี้ตลอดออนไลน์มันค่อนข้างเยอะมาก เด็กทุกคนที่เรียนจบไปแล้วไปทำงานต่อเป็นสายการตลาดจริงๆ หรือแม้กระทั่งไปทำแบรนด์เป็นของตัวเอง

     ดังนั้นเราก็ต้องตามเทรนด์ให้ทันตามยุคสมัยเราก็เลยเน้นไปที่เนื้อหาบนออนไลน์ คอนเทนต์ต่างๆ ว่าต้องทำอย่างไรให้มันดึงดูดผู้บริโภค รวมไปถึงการดูเฟสบุ้คอินไซด์ จะทำอย่างไรให้เกิดเอ็นเกจเม้นท์เยอะขึ้น จะทำอย่างไรให้ยอดคนกดไลท์เพจเราเยอะขึ้น เราก็ได้นำเนื้อหาความรู้ตรงนี้ไปแชร์ในลักษณะของการที่ได้ลงมือทำจริง บวกกับทฤษฏีที่เราได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ที่สอนในขั้นปริญญาโท และปริญญาเอก” หมอดูต๊อกแต๊ก กล่าวเพิ่มเติม

 

 

     หลักการสำคัญในการทำคอนเท็นของหมอดูต๊อกแต๊กคนสวยที่ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาปริญญาตรีนั้น เทคนิคง่ายๆ คือคอนเทนต์มันต้องโดนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องชัดเจน กลุ่มเป้าหมายของหมอต๊อกแต๊กเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ภาษาที่ใช้ก็ทำให้เข้าใจง่ายทำให้คอนเทนต์ดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก จนกระทั่งทุกวันนี้แบรนด์ของหมอดูต๊อกแต๊กสามารถมีสื่อที่แบรนด์ตนเองเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถขายสปอนเซอร์และเริ่มมีลูกค้าสนใจที่จะซื้อคอนเทนต์ของมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานการตลาด ด้านการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งพนักงานขาย หากตั้งใจศึกษาศาสตร์นิเทศศาสตร์การตลาดอย่างจริงจังจะได้มีประสิทธิภาพในการไปขายงานกับลูกค้าได้มากขึ้น หรือการตลาดก็สามารถนำไปประยุกต์ในการคิดกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดได้มากขึ้น แม้กระทั้งตัวสื่อสารองค์กรเองคุณก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ ซึ่งมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดในศาสตร์นี้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง