รีเซต

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2565 ชื่อจริงลูกชายวันพุธ (กลางคืน)

ไอเดียตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2565 ชื่อจริงลูกชายวันพุธ (กลางคืน)
Faii_Natnista
7 มกราคม 2565 ( 14:00 )
35.9K

     ลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน) จะตั้งชื่อจริงว่าอะไรดี! คุณพ่อคุณแม่มาทางนี้เลยค่า เพราะวันนี้เรามีไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ (กลางคืน) 2565 มาฝากกันแล้ว! บอกเลยว่างานนี้เราคัดมาแต่ชื่อเพราะๆ ความหมายดี แถมชื่อยังไม่โหล ไม่ซ้ำใครอีกด้วย!

 

 

     สำหรับการตั้งชื่อจริงนั้น เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนก็อยากให้ชื่อลูกมีความหมายดีๆ เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคล ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการตั้งชื่อเช่นนี้ก็จะต้องมีการเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นมงคลตามวันเกิด หรือมีการใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลักนั่นเอง ซึ่งในชื่อจริงนั้นจะต้องใช้อักขระในวรรคบริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีเพื่อความสิริมงคล

     สำหรับเพศชายที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) จะนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อให้ได้ความหมายที่เหมาะสม โดยอักขระวรรคต่างๆ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ก็มีดังนี้

 • บริวาร : ย ร ล ว
 • อายุ : ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เดช : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)
 • ศรี : ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี : ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูลละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 

ชื่อจริงลูกชาย คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) 2565

 • กรณ์ อ่านว่า กอน ความหมาย การกระทำ
 • กรฤต อ่านว่า กอ-ระ-ริด ความหมาย สุกสว่างด้วยรัศมี
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช ความหมาย กระทำชนะแล้ว
 • กษิติธร อ่านว่า กะ-สิ-ติ-ทอน ความหมาย ผู้ทรงโลกไว้คือ ภูเขา
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก
 • กรินทร์ อ่านว่า กะ-ริน ความหมาย ช้างพระอินทร์,ช้างศึก
 • กฤตธัช อ่านว่า กริด-ตะ-ทัด ความหมาย สร้างธงชัย
 • กฤติธี อ่านว่า กริด-ติ-ที ความหมาย นักปราชญ์

 

 • กฤติน อ่านว่า กริด-ติน ความหมาย ฉลาด, มีปัญญา
 • กวินท์ อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย จอมกวี
 • กษิดิช อ่านว่า กะ-สิ-ดิด ความหมาย เกิดมาบนแผ่นดิน
 • กันต์วิชญ์ อ่านว่า กัน-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด ความหมาย มีชื่อเสียงปรากฏ
 • ไกรวิชญ์ อ่านว่า ไกร-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
 • ไกรวิน อ่านว่า ไกร-วิน ความหมาย ดอกบัว
 • คณิน อ่านว่า คะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน

 

 • จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • จุลินทร์ อ่านว่า จุ-ลิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
 • ชญตว์ อ่านว่า ชะ-ยด ความหมาย ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชนายุส อ่านว่า ชะ-นา-ยุด ความหมาย พลังกำลังแห่งคน
 • ชนุตร์ อ่านว่า ชะ-นุด ความหมาย คนที่ดีกว่า ดีกว่าคนอื่น
 • ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ-รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที ความหมาย ทะเล

 

 • ชวัลวิทย์ อ่านว่า ชะ-วัน-วิด ความหมาย มีความรู้รุ่งเรือง
 • ชัยกร อ่านว่า ไช-ยะ-กอน ความหมาย การทำให้มีชัยชนะ
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ติ-เดด ความหมาย มีเดชอันรุ่งเรือง
 • ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด ความหมาย มีความเจริญอันประเสริฐ
 • เชษฐวุฒิ อ่านว่า เชด-ถะ-วุด ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ด้านความรู้
 • ชุติวัต อ่านว่า ชุ-ติ-วัด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ฐิติธัชช์ อ่านว่า ถิ-ติ-ทัด ความหมาย ธงแห่งความตั้งมั่น
 • ฐิติวิชญ์ อ่านว่า ถิ-ติ-วิด ความหมาย มีความรู้อันมั่นคง
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 

 • ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ณิชคุณ อ่านว่า นิด-ชะ-คุน ความหมาย คุณงามความรู้
 • ดุลธร อ่านว่า ดุน-ละ-ทอน ความหมาย มีความเที่ยงตรง
 • เดชากร อ่านว่า เด-ชา-กอน ความหมาย สร้างอำนาจ
 • ตีรณ อ่านว่า ตี-รน ความหมาย ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน-ยา-กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • ติณณ์ อ่านว่า ติน ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว

 

 • เตชิษฐ์ อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย ฉลาดที่สุด
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ถิรวุษิ อ่านว่า ถิ-ระ-วุด ความหมาย ความรู้อันมั่นคง
 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง
 • ทิฐินันท์ อ่านว่า ทิ-ถิ-นัน ความหมาย ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
 • ทินกร อ่านว่า ทิน-นะ-กอน ความหมาย พระอาทิตย์
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ

 

 • เทวิษฎ์ อ่านว่า เท-วิด ความหมาย ที่ปราถนาของเทวดา
 • ไทวิชญ์ อ่านว่า ไท-วิด ความหมาย อิสระด้านความรู้
 • ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด ความหมาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธรณัส อ่านว่า ทะ-ระ-นัด ความหมาย เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
 • ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี แผ่นดิน
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา

 

 • ธีเดช อ่านว่า ที-เดด ความหมาย มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
 • ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน ความหมาย ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
 • ธุววิช อ่านว่า ทุ-วะ-วิด ความหมาย มีความรู้ยั่งยืน
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธนนท์ อ่านว่า ทะ-นน ความหมาย มั่นคงยินดี
 • ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน ความหมาย ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
 • ธนัฐ อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ดำรงค์อย่างมีทรัพย์
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธยาน์ อ่านว่า ทะ-ยา ความหมาย ปัญญาแห่งพินิจ

 

 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
 • ธิติวุฒิ อ่านว่า ทิ-ติ-วุด ความหมาย เจริญด้วยความเพียร ความอดทน ความรู้
 • ธิษณ์ อ่านว่า ทิด ความหมาย ฉลาด
 • ธีร์ธวัช อ่านว่า ที-ทะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
 • ธีร์ศรุต อ่านว่า ที-สะ-รุด ความหมาย ปราชญ์ผู้รู้แจ้ง
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • นรวุฒิ อ่านว่า นอ-ระ-วุด ความหมาย ผู้เจริญ
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
 • นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์

 

 • นิชฌาน อ่านว่า นิด-ชาน ความหมาย การเพ่งพินิจ
 • นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
 • นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน ความหมาย ผู้สร้างขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นิรวิทธ์ อ่านว่า นิ-ระ-วิด ความหมาย แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
 • ยศกร อ่านว่า ยด-สะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างยศ, รุ่งเรืองด้วยยศ
 • ยศวรรธน์ อ่านว่า ยด-สะ-วัด ความหมาย เจริญด้วยยศ ชื่อเสียง
 • ยศวริศ อ่านว่า ยด-วะ-ริด ความหมาย ผู้เลิศด้วยยศ
 • รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน ความหมาย เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
 • รวิกันต์ อ่านว่า ระ-วิ-กัน ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก

 

 • รวิช อ่านว่า ระ-วิด ความหมาย ดาวพระเสาร์
 • รวินท์ อ่านว่า ระ-วิน ความหมาย ดอกบัว
 • รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน ความหมาย ยินดีในสมบัติ
 • รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน ความหมาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
 • รัตนรรห์ อ่านว่า รัด-ตะ-นัน ความหมาย มีค่าดังรัตนะ
 • รุจิกร อ่านว่า รุ-จิ-กอน ความหมาย ผู้นำความเจริญรุ่งโรจน์
 • วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
 • วรกิตติ์ อ่านว่า วอ-ระ-กิด ความหมาย ชื่อเสียงประเสริฐ
 • วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
 • วรธันย์ อ่านว่า วอ-ระ-ทัน ความหมาย โชคดี มีสุข เป็นเลิศ

 

 • วรรธนันท์ อ่านว่า วัด-ทะ-นัน ความหมาย ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง
 • วรรษิษฐ์ อ่านว่า วัด-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • วรวิช อ่านว่า วอ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้อันประเสริฐ
 • วรายุ อ่านว่า วะ-รา-ยุ ความหมาย ชีวิตอันประเสริฐ
 • วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด ความหมาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
 • วศิน อ่านว่า วะ-สิน ความหมาย ผู้มีอำนาจ
 • วัชริวัต อ่านว่า วัด-ชะ-ริ-วัด ความหมาย ผู้มีสายฟ้า
 • วิชชากร อ่านว่า วิด-ชา-กอน ความหมาย สร้างความรู้
 • วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ ความหมาย นักปราชญ์
 • วิทวัส อ่านว่า วิ-ทะ-วัด ความหมาย ผู้ฉลาด

 

 • วิศิษฏ์ อ่านว่า วิ-สิด ความหมาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
 • วีรัช อ่านว่า วี-รัด ความหมาย เกิดจากผู้กล้าหาญ
 • วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
 • เวทัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรัพย์สมบัติ
 • ศิวกร อ่านว่า สิ-วะ-กอน ความหมาย สร้างความสุข
 • สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด ความหมาย ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
 • สารัช อ่านว่า สา-รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อแก่นสาร
 • สาริทธิ์ อ่านว่า สา-ริด ความหมาย ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
 • สิรวิชญ์ อ่านว่า สิ-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
 • เสฎฐวุฒิ อ่านว่า เสด-ถะ-วุด ความหมาย มีความเจริญอันดีเลิศ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง