รีเซต

8 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่ใครๆก็เรียนได้ จากมหาวิทยาลัยดัง ส่งความรู้มาให้ถึงบ้าน!

8 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่ใครๆก็เรียนได้ จากมหาวิทยาลัยดัง ส่งความรู้มาให้ถึงบ้าน!
pommypom
27 พฤษภาคม 2563 ( 15:35 )
8K
3

     8 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่ใครๆก็เรียนได้ จากมหาวิทยาลัยดัง ส่งความรู้มาให้ถึงบ้าน! ...แม้ว่าเราจะเผชิญกับวิกฤต COVID-19 จนทำให้ไม่อยากออกไปไหนและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่บ้าน การอยู่บ้านนานๆก็เหมือนกับการที่เราได้พักผ่อนจากสิ่งวุ่นวายนอกบ้าน ได้มีเวลากลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้น มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะได้มีเวลาเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมค่ะ

     การเรียนออนไลน์ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้ เพราะว่าเราสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล เหมือนมีติวเตอร์มาสอนถึงบ้านเลยล่ะค่ะ และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือช่วงนี้มหาวิทยาลัยดังอย่างมหิดลและจุฬาฯ ก็ได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์แบบฟรีๆ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าใครก็เรียนได้ แถมยังได้เรียนกับอาจารย์คุณภาพอีกด้วย มีความรู้ส่งตรงมาถึงบ้านขนาดนี้ ไม่ลงเรียนไม่ได้แล้วล่ะ!

 

 

6 คอร์สเรียนออนไลน์จากมหิดล

1. คอร์สเรียนออนไลน์ : การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร (Listening and Speaking for Communication)

     สำหรับใครที่อยากฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดของตัวเองต้องเรียนคอร์สนี้เลยค่ะ ในคอร์สนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับการอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา รวมถึงการบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร และรายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อีกด้วย เราจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะ

 

2. คอร์สเรียนออนไลน์ : เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

     ส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากร หรือใฝ่ฝันอยากเป็นวิทยากร ต้องเรียนคอร์สนี้! ในคอร์สนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ...

 • การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร
 • ปฐมบทการเป็นวิทยากร
 • การวางแผนอาชีพวิทยากร
 • มนุษยสัมพันธ์และการสมาคมสำหรับวิทยากร
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร
 • หลักการพูดในชุมชน
 • ทักษะการพูดของวิทยากร
 • เทคนิคการนำเสนอ
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ในการอบรม
 • เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม
 • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
 • เทคนิคการสอน สื่อและเครื่องมือสำหรับการอบรม
 • การวัดประเมินผลติดตามสำหรับการอบรม
 • สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

 

3. คอร์สเรียนออนไลน์ : การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication)

     คอร์สนี้ถือเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาตร์และการให้เหตุผล โดยเราจะได้ทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับงานวิจัยและผลงานของเรา หรือการยกตัวอย่างประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูล ด้วยการศึกษาเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงเรียบเรียงเนื้อหาและนำเสนอวิพากษ์ข้อมูล ผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเน้นไปทางสื่อออนไลน์ค่ะ

 

4. คอร์สเรียนออนไลน์ : การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)

     สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอร์สนี้จะทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบดิจิตอลกับข้อมูลในรูปแบบอื่น ซึ่งคำว่าดิจิตอลนั้นอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา คอร์สนี้จึงเป็นอีกคอร์สที่น่าสนใจค่ะ โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนได้แก่…

 • แนะนำความแตกต่างระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อก
 • ข้อดีและข้อเสียของดิจิตอล
 • ประโยชน์ที่ได้จากวงจรแบบดิจิตอล
 • ศึกษาเรื่องระบบจำนวน เลขฐาน รูปแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรหัสต่างๆ (ซึ่งถือเป็นพื้นฐานต่อไปในการออกแบบวงจรดิจิตอล)
 • ศึกษาเรื่องวงจรพื้นฐานทางดิจิตอล
 • ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอลพื้นฐาน
 • การประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลในเรื่องต่างๆ
 • สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

 

5. คอร์สเรียนออนไลน์ : กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข

     อีกหนึ่งคอร์สน่าเรียนคือ กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข ในคอร์สนี้เราจะมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเราจะได้เรียนรู้กระบวนการฟื้นสุขภาวะหลังมีอาการป่วยทางจิตในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้รู้แนวทางการสื่อสารด้วยเทคนิคการใช้สื่อทางกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันโรคทางจิตตามบริบทของชุมชนด้วยค่ะ

 

6. คอร์สเรียนออนไลน์ : อาชญากรรมและการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime and Crime Prevention Through Environmental Design)

     คอร์สนี้ก็เป็นอีกคอร์สที่น่าสนใจมากๆ โดยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ…

 • แนวคิดเบื้องต้นทางด้านอาชญาวิทยา
 • แหล่งอาชญากรรม
 • ความกลัวอาชญากรรม
 • การป้องกันอาชญากรรม
 • การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
 • สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

 

2 คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ

1. คอร์สเรียนออนไลน์ : Principles of Innovation and Entrepreneurship : VIE

     ในคอร์สนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านสัตวแพทย์ค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • แนวคิด ความสำคัญ และประเภทของนวัตกรรม
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม
 • ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
 • Make a Veterinary Innovation Possible
 • Business & Financial Management
 • ภาพธุรกิจเกษตร และปศุสัตว์
 • การตลาดและการตลาดในธุรกิจสัตว์
 • การทำธุรกิจปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

 

2. คอร์สเรียนออนไลน์ : ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)

     สำหรับใครที่รักในความสร้างสรรค์และอยากมีไอเดียดีๆ ต้องมาลงคอร์สนี้ค่ะ โดยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการจดบันทึก การตั้งคำถาม การสังเกต การหาไอเดียใหม่ๆ และการลงมือทำ ว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง