ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการสูบบุหรี่ของแม่ท้อง!

ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการสูบบุหรี่ของแม่ท้อง!
ดิเอเชี่ยนพาเรนท์
9 กันยายน 2563 ( 11:00 )
235
ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการสูบบุหรี่ของแม่ท้อง!

ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการสูบบุหรี่ของแม่ท้อง!

ถ้าหากคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่กำลังท้องและสูบบุหรี่ไปด้วย แน่นอนว่า คุณแม่ต้องได้รับแรงกดดันจากรอบตัวเพื่อให้เลิก เพราะการสูบบุหรี่ในขณะที่ท้องนั้น ไม่ได้ส่งผลเสียแต่ตัวคุณแม่เพียงคนเดียวนะคะ หากแต่ยังส่งผลถึงทารกในครรภ์ของคุณแม่อีกด้วย ควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการบุหรี่ของแม่ท้อง!

ควันบุหรี่มีผล ต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการบุหรี่ของ แม่ท้อง!

ในบุหรี่นั้น มีสารที่เป็นอันตรายกับร่างกายทั้งของแม่และทารกมากถึง 4,000 ชนิด และมี 60 ชนิด ที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ในควันบุหรี่ และทาร์จะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้มีการขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ประสาทของทารก มีการหดตัวของหลอดเลือดดำมดลูก ทำให้เลือดผ่านรกลดลง ทารกจึงได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ มีผลให้น้ำหนักแรกเกิดน้อย ขาดสารอาหารในระยะตั้งครรภ์และเพิ่มอัตราการตายในวัยทารก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมได้อีกด้วย

บุหรี่อันตรายอย่างไรกับทารกในครรภ์?

ควันบุหรี่มีผล ต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการ บุหรี่ของ แม่ท้อง!

จากสถิติของคุณแม่ที่สูบบุหรี่ขณะตั้งท้องในประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลียนั้น พบว่า บุหรี่ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่าง ๆ มากมายกับคุณแม่ ยกตัวอย่างเช่น

 • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • มีเลือดออกทางช่องคลอด
 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนถึงกำหนดคลอด
 • คลอดก่อนกำหนด
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด
 • รกเกาะต่ำ
 • การแท้งลูก
 • การตายของทารกในครรภ์

การสูบบุหรี่ในขณะตั้งท้องนั้น ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ รวมถึงทารกแรกเกิดได้อย่างไร?

 • ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย หรือไม่ได้เลย
 • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 • มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ นั่นคือ ปากแหว่งเพดานโหว่
 • ส่งผลเสียต่อการทำงานของปอดและสมอง
 • หลังจากที่คลอดแล้ว ทารกในครรภ์มีโอกาสเป็นโรคไหลตายหรือ SIDS ได้มากถึง 25 เปอร์เซ็น

ไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะคะ ทารกที่เกิดจากคุณแม่ท้องที่สูบบุหรี่นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพในระยะยาว ดังนี้

 • ปอดทำงานผิดปกติ
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
 • นอกจากทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้ว ทารกยังมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคความดันในเลือดสูง

เห็นไหมคะว่า บุหรี่ ไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวคุณแม่รวมถึงทารกในครรภ์แต่อย่างใด หากแต่จะส่งผลเสียมากมายชนิดที่เรียกได้ว่า คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ ดังนั้น หากคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่กำลังท้องและสูบบุหรี่อยู่ด้วยแล้วละก็ เลิกกันเถอะค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก

นักวิจัย เผยว่าบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของลูกน้อยในครรภ์ได้ โดยพวกเขาเผยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากนิโคติน ที่ไปกระทบต่อรูปแบบการหลับนอนและการหายใจของลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงการสูบบุหรี่ยังไปจำกัดการไหลเวียนของเลือดที่นำออกซิเจนที่ล่อเลี้ยงสารอาหารระหว่างแม่และลูกได้อีกด้วย

ควัน บุหรี่มีผล ต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการ บุหรี่ของ แม่ท้อง!

การสูบบุหรี่ สามารถทำร้ายเด็กในครรภ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยนักวิจัยได้เผยว่า ทารกประมาณ 3,600 คนในสหรัฐตายอย่างกะทันหันทุกปีโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โดยอาการเหล่านี้คือ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรืออาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก เมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิด SIDS คืออะไร สิ่งที่เรารู้คือเด็กจะหยุดหายใจและไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองตื่นตัวจนกลับมาหายใจได้อีกครั้ง SIDS มักเกิดขึ้นในเด็กอายุระหว่าง 2-4 เดือน แต่ก็มีบางกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุมากกว่าหนึ่งขวบ 3 ใน 5 เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชาย และเด็กที่เสี่ยงกับการเสียชีวิตจาก SIDS คือ เด็กที่คลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย หรือมีคนใกล้ชิดสูบบุหรี่

โดยการศึกษาจากนักกุมารเวชศาสตร์ เผยว่า หากแม่ไม่สูบบุหรี่ จะสามารถป้องกัน SIDS ได้ 

ควัน บุหรี่มีผล ต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการ บุหรี่ ของ แม่ท้อง!

การวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง Microsoft และ สถาบันวิจัยเด็กของ Seattle โดยนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่สำคัญระดับชาติจากศูนย์ควบคุมและป้องโรค โดยวิเคราะห์จากสถิติของเด็กที่เสียชีวิตจาก SIDS ในระหว่างปี 2007 ถึง 2011

โดยทีม Microsoft ได้ทำการคำนวณ เด็กที่เสียชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่สูบบุหรี่ของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ และ ตัวแปรอื่นๆ ทำให้พบว่า การตายของเด็กทารกเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน

และพบว่าการสูบบุหรี่ในระหว่างการตั้งครรภ์ แม้แต่บุหรี่มวนเดียว สามารถสร้างความเสี่ยงเพิ่มเป็นสองเท่า!! ที่ลูกจะเกิดมาและเสียชีวิตเพราะ SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรืออาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารก เมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก

Tatiana Anderson หนึ่งในนักวิจัย เผยว่า การสูบบุหรี่แต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงไปเรื่อยๆ ดังนั้น การสูบบุหรี่หนึ่งซองต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงให้คุณแม่สามเท่า ในทุกไตรมาสของการตั้งครรภ์!

บุหรี่อันตรายสำหรับคนท้องอะไรบ้าง

ควัน บุหรี่ มีผล ต่อทารกในครรภ์ อันตรายจากการ บุหรี่ ของ แม่ท้อง!

1.โรคหอบหืด

เนื่องจากควันบุหรี่ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้สูดควันเข้าไปโดยตรง จึงอาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ และเสี่ยงต่อโรคหอบหืดได้ นอกจากนี้ ในคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว ก็อาจมีอาการกำเริบจากการสูดควันบุหรี่ได้ง่ายเช่นกัน

2.เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด 2 เท่า

ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่กลับเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าถึง 2 เท่า เนื่องจากผู้สูบจะได้รับควันบุหรี่เพียงส่วนหนึ่งของควันที่พ่นออกมาเท่านั้น แต่ผู้ที่อยู่รอบข้างกลับได้รับควันบุหรี่ไปเต็มๆ ดังนั้น แนะนำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนสูบบุหรี่จะดีที่สุดค่ะ

3.เสี่ยงต่อการแท้งหรือคลอดลูกก่อนกำหนด

เมื่อคุณแม่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ลูกแพ้ยุง ทำไงดี ทำอย่างไรเมื่อลูกแพ้ยุง มีอาการ และ รักษาได้อย่างไร?

ทำไมท้องแล้วถึงแท้ง? ลูกหลุดเกิดจากอะไร มาดูสาเหตุที่ท้องแล้วลูกหลุดบ่อย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง