รีเซต

1 สิงหาคม วันสตรีไทย ประวัติวันสตรีไทย วันสำคัญของหญิงไทย

1 สิงหาคม วันสตรีไทย ประวัติวันสตรีไทย วันสำคัญของหญิงไทย
FaiiNatnista
1 สิงหาคม 2565 ( 10:35 )
650

      วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคมเป็น "วันสตรีไทย" ของทุกปี ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์

 

 

ดอกไม้ ประจำวันสตรีไทย

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถยังได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยอีกด้วย

 

1 สิงหาคม วันสตรีไทย

     วันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำ กิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็น หัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

8 มีนาคม วันสตรีสากล

     นอกจากวันสตรีไทยแล้ว ยังมีวันสตรีสากล วันสำคัญของแรงงานสตรี ที่ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้าง ที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน โดยการลุกขึ้นมาประท้วงนี้นี้เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันในปี ค.ศ. 1907 และ ค.ศ. 1908 ต่อมาในวันเดียวกันในปี ค.ศ. 1910 ตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 และประกาศให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล" 

 

งานวันสตรีไทย 2565

     งาน "วันสตรีไทย ประจำปี 2565" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สภาสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” โดยจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยสภาสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานวันสตรีไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย

     โดยภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการแสดงผลงานสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย พม. จัดแสดงชุดชาวไทยภูเขา เครื่องประดับ และการนำผ้าชาวไทยภูเขาไปดัดแปลงเป็นกล่องเครื่องประดับล้ำค่า สนับสนุน ตลอดจนการสาธิตการปักผ้าปาเต๊ะด้วยเลื่อม ลูกปัด หรือคริสตัล ทำให้ผ้าปาเต๊ะสวยงามทรงคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจัดแสดงนิทรรศการ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย นำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลซ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง อาทิ ข้าวปลอดสารพิษบ้านบึง จ.สกลนคร ลำพูนไหมไทย ผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน จ.จันทบุรี เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง