รีเซต

มหกรรมผ้าไหมไทย Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหกรรมผ้าไหมไทย Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3
FaiiNatnista
28 พฤศจิกายน 2565 ( 12:00 )
596

     สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้ดําเนิน โครงการแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล

 

 

     กําหนดจัดงานในวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอล์ล ศูนย์การค้า สยามพารากอน หลังจากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้น มา ทําให้มีอุปสรรคในการเดินทาง จึงไม่สามารถเชิญดีไซน์เนอร์จากนานาประเทศเข้าร่วมงานได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น ได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงได้เชิญชวนดีไซน์เนอร์ชั้นนําจากนานาประเทศกว่า 60 ประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อทําการออกแบบและตัดเย็บชุด ประจําชาติหรือชุดร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมไทยทั้งหมด ในส่วนของประเทศไทยจะนําชุดผ้าไหมของนิสิต นักศึกษา ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่ 4 เข้าร่วม โดยในปีนี้ นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ที่ได้เชิญชวนคุณ จิมมี่ ชู ผู้ออกแบบรองเท้าชื่อดังจากประเทศอังกฤษ คุณ โรคอล บาโรคอล ห้องเสื้ออันดับ 1 จากประเทศอิตาลี และคุณ คิม ดันฮา ผู้ออกแบบชุดเสื้อผ้าให้แก่นักร้อง วง Black Pink ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตที่เข้าร่วมโครงการ โดยทางโครงการได้มีการจัดส่งผ้าไหม ไปต่างประเทศรวมแล้วกว่า 7,000 เมตร อีกด้วย และงานนี้จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ วันละ 5 รอบโชว์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. Full Show โดยดีไซน์เนอร์จะออกแบบตัดชุดผ้าไหมเป็นคอลเลคชั่น จํานวน 12 ชุด
  2. Combine Show โดยดีไซน์เนอร์จะออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม จํานวน 6 ชุด และร่วมแสดง กับดีไซน์เนอร์ที่มาจากภูมิภาคเดียวกัน

 

Jimmy Choo เจ้าของแบรนด์รองเท้าทำมือสตรีที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 

 

Rocco Barocco หนึ่งในดีไซเนอร์จากอิตาลีที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 43 ปี

 

Danha Kim ดีไซเนอร์ดังจากเกาหลีผู้ออกแบบคอสตูมให้ วง BLACKPINK เพลง How You Like That

 

     นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ด้วยเส้นทางไหมไทย ที่ก่อเกิด ด้วยพระริยะอุตสาหะในพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย มากยิ่งขึ้น ในงานนี้ยังมีการจัดการประกวด The 1 International Thai Silk Design Contest เพื่อเปิดโอกาส ให้ดีไซน์เนอร์ต่างชาติออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัย เพื่อให้ชาวโลกเห็นว่าสู่เส้นทางการขยายความร่วมมือ ทางการทูตผ่านผ้าไหมไทยที่สามารถใช้ได้กับทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรมทั่วโลก และผลการประกวดจะมี การประกาศในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ในงานพิธีปิด อีกทั้งภายในงานจะมีกิจกรรมสาธิตวิธีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงบูธจําหน่ายสินค้าคุณภาพจากชาวเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 บูธ และกิจกรรมสัมมนาให้แก่นิสิต นักศึกษา จํานวน 2 วัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับดีไซน์เนอร์ที่ประสบความสําเร็จ และอีก 2 วัน เป็นการจัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการแฟชั่นและสิ่งทอในประเทศ ในเวลาเดียวกันจะมีการจัด Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง