ประกาศผลกิจกรรม Women Society Survey

ประกาศผลกิจกรรม Women Society Survey
Pookie Chan
3 มีนาคม 2559 ( 11:05 )
578

ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม Women Society Survey

รางวัลที่ 1 NARS FALL 2015 Collection 1 รางวัล

คุณนุชนาถ เหล่าสุนทรวณิช

 

รางวัลที่ 2 Makeup Set จาก Babalah

-Set แป้ง+ ลิป 4 รางวัล

1.คุณสุภาพร พูลศิล
2.คุณพรวิภา บังศรี
3.คุณพลินดา จงถาวร
4.คุณอทิตยา ไชยลังกา

-Set แป้ง 2 ชิ้น 2 รางวัล

5.คุณประภาพรรณ เตชะนันท์
6.คุณพัชราภรณ์ บุรวัตร์

 

รางวัลที่ 3 บัตรรับประทานอาหาร 500 บาท ที่ร้าน Kimju 2 รางวัล

1.คุณชลธิชา แม้นมินทร์
2.คุณสุพิชา วิบูลย์สิทธิโชค

 

รางวัลที่ 4 บัตรรับประทาน FreshyFREEZE ร้านไอศกรีมทำสดบนเตาเย็น มูลค่า 500 บาท 1 รางวัล

คุณภัทรภร ยืนยง

 

รายชื่อสำรอง (หากมีผู้โชคดีไม่สามารถรับของรางวัลได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทีมงานจะติดต่อรายชื่อสำรองแทนตามลำดับนี้ค่ะ)

1.คุณสุนันทา ชิดปราง
2.คุณจินดามาศ ภูศรี
3.คุณคุนารัตน์ หาญพานิช
4.คุณSupsporn Rakon
5.คุณBaranee Thatikhun

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

– ผู้โชคดีสามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/1 ท่านเท่านั้น
– ทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทางอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้โชคดีจะต้องยืนยันตัวตนและสิทธิ์รับรางวัลภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559
– ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
– ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 และ 2 จะต้องเข้ามารับรางวัลที่บริษัทฯ ด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนรางวัลที่ 3 และ 4 บริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
– หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
– พนักงานบริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
– จับรางวัลโดยการสุ่มจากรายชื่อที่ทำถูกต้องและครบตามขั้นตอน
– ผู้โชคดีอนุญาตให้ใช้รูปถ่ายของผู้โชคดีในการประชาสัมพันธ์ได้

 

 

ติดตาม women.truelife.com ได้ที่

FacebookTwitterInstagram

We are women’s best friend.

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง