กิจกรรม Yoshinoya Taste of Season โหวตเมนูโยชิโนยะที่คุณชอบ

yoshinoya

 

 

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม Workshop  : Yoshinoya Taste of Season โดยวันและเวลาที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เนื่องจาก ทางร้านอยู่ระหว่างการ Renovate brand  และทำ Research เพื่อตอบโจทย์และตอบความต้องการของลูกค้าของโยชิโนยะให้มากที่สุด

จึงตัองขออภัย ในการเลื่อนกิจกรรรมดังกล่าวอีกครั้ง มา  ณ  ที่นี้ด้วย 

 

*กำหนดการใหม่ โปรดติดตามที่ truelife.com/yoshinoya

 

 

 

 

ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Yoshinoya Taste of Season โหวตเมนูโยชิโนยะที่คุณชอบ


1. เบอร์โทรศัพท์ 085-806-46xx

2. เบอร์โทรศัพท์ 092-284-11xx

3. เบอร์โทรศัพท์ 094-630-22xx

4. เบอร์โทรศัพท์ 081-443-26xx

5. เบอร์โทรศัพท์ 089-788-00xx

6. เบอร์โทรศัพท์ 093-323-12xx

7. เบอร์โทรศัพท์ 097-298-06xx

8. เบอร์โทรศัพท์ 091-020-96xx

9. เบอร์โทรศัพท์ 095-620-92xx

10. เบอร์โทรศัพท์ 063-215-99xx


 

Women.truelife.com ชวนคุณร่วมสนุกโหวต Yoshinoya Taste of Season 


กิจกรรม Yoshinoya Taste of Season โหวตเมนูโยชิโนยะที่คุณชอบ


เพียงโหวตเมนูโยชิโนยะที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น

- อุด้งหน้าหมู 

- สุกี้นาเบะ  หรือ

- ข้าวหน้าเนื้อ 

เท่านี้ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมทำเมนูที่ได้รับการโหวตมากที่สุดกับคู่จิ้น The Winner AF 12 แม็กซ์-เมย์ ให้ฟินกันสุดๆ 

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. เลือกเมนูที่ต้องการทำร่วมกับ แม็กซ์-เมย์ AF12

2. โหวตผ่าน SMS หมายเลข 4827111 ได้ทั้ง 3 เครือข่าย (ทรูมูฟ เอช / เอไอเอส / ดีแทค) 

    และโหวตผ่านระบบออนไลน์ทาง truelife.com/yoshinoya

3. โหวตผ่าน SMS (1 โหวต = 1 คะแนน= 3 สิทธิ์) 

    ไม่จำกัดจำนวนโหวต ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. โหวตผ่านระบบออนไลน์ truelife.com/yoshinoya (1 โหวต = 1 คะแนน=1 สิทธิ์) 

    โหวตได้วันละ 1 ครั้ง

 

วิธีโหวตผ่านเว็บไซต์

1. เลือกเมนูที่ท่านชื่นชอบ และคลิกที่ปุ่มโหวต (1 คน มีสิทธิ์โหวตได้วันละ 1 ครั้ง) 

2. จากนั้นทำการกรอก อีเมล์ และเบอร์โทร (เฉพาะครั้งแรกที่ทำการเล่นเท่านั้น) 


วิธีโหวตผ่าน SMS

พิมพ์รหัสของเมนู ที่ต้องการโหวต ส่งมาที่หมายเลข 4827111 (SMS 1 ครั้ง / 1 เมนูเท่านั้น)


เมนูโยชิโนยะ

รหัสของเมนู     ชื่อเมนู

Y01               อุด้งหน้าหมู 

Y02               สุกี้นาเบะ

Y03               ข้าวหน้าเนื้อช่วงเวลาในการร่วมกิจกรรม

 - ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2559

 

การประกาศผล

- ทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ร่วมโหวต จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

- ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 13 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ truelife.com/yoshinoya และหน้า Women Society Fanpage (http://www.facebook.com/truelifewoman

 

ของรางวัล 

ผู้โชคดีทั้ง 20 คน (10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน) จะได้ร่วมไป Workshop ทำเมนูโดนใจมหาชนกับคู่จิ้น The Winner AF 12 แม็กซ์-เมย์ ที่ ร้านอาหารญี่ปุ่น Yoshinoya (โยชิโนยะ) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 

กติกาและเงื่อนไข

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการโหวตเลือกเมนูโยชิโนยะที่คุณชอบ ผ่านทาง SMS 4827111 และ truelife.com/yoshinoya (SMS โหวต 1 ครั้ง / 1 เมนูเท่านั้น มิเช่นนั้นระบบจะไม่สามารถนับคะแนนโหวตได้)

2. การโหวตผ่าน SMS (1 โหวต = 1 คะแนน=3 สิทธิ์) ไม่จำกัดจำนวนโหวต/วัน (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. การโหวตผ่าน truelife.com/yoshinoya (1 โหวต =1 คะแนน= 1 สิทธิ์)  1 คน มีสิทธิ์โหวตได้วันละ 1 ครั้ง

4. บริษัทฯ จะทำการสุ่มหาผู้โชคดีจากการโหวตทั้งหมด จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนด

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 มกราคม 2559 

6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคอนเฟิร์มการไป Workshop พร้อมแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 13 – 20 มกราคม 2559 จากทางบริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดีย จำกัด หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือ เรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้โชคดีไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัล ให้แก่บุคคลอื่นได้

9. หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติและถึงที่สุด

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมได้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

11. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

12. สำหรับผู้ที่โหวตผ่านช่องทางออนไลน์ โปรดตั้งค่าให้ระบบสามารถเห็น Email address ที่ใช้กับ Facebook เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกลับในกรณีที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ที่โหวตผ่าน SMS บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โหวต