นานาประเทศมีเป้าหมายมุ่งยุติปัญหาเอดส์ร่วมกันภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เอชไอวี รายใหม่ ให้เหลือไม่เกินปีละ 1,000 คน ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้ไม่เกินปีละ 4,000 คน ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพ ลงจากเดิมร้อยละ 90

‘เอชไอวี’ ไม่ไกลตัว ไม่น่ากลัว แต่ต้องตระหนัก

     รายงานจาก กรมควบคุมโรค ระบุว่า การทำให้คนที่มีความเสี่ยงทุกคนเข้าถึงการตรวจเลือด และหาเชื้อ เอชไอวี ได้เร็ว เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ส่งเสริมการรักษาได้เร็ว ช่วยให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ แม้ว่าผู้คนจะได้รับการศึกษา การสอนและการเตือนอยู่เสมอๆ ในทุกช่องทางสื่อสาร แต่เราต่างยังคงขาดความตระหนัก มาร่วมทบทวนว่า เอชไอวี และเอดส์นั้น ติดต่อได้จากทางใดบ้าง

‘เอชไอวี’ ไม่ไกลตัว ไม่น่ากลัว แต่ต้องตระหนัก

โอกาสที่คุณจะติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด

     - การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทวารหนักกับผู้ติดเชื้อโดยไม่ป้องกัน หรือรับประทานยาต้านเชื้อเอชไอวี
     - การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์เตรียมฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

สาเหตุที่คุณจะติดเชื้อเอชไอวีได้บ้าง

     - การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์ ระหว่างการคลอด หรือผ่านการให้นมบุตร โดยจะมีความเสี่ยงสูงหากมารดาไม่ได้รับประทานยาสำหรับรักษาหรือต้านเชื้อเอชไอวี
     - ผู้ที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่อาจปนเปื้อนเชื้อ HIV เช่น เข็มฉีดยา หรือของมีคม

สาเหตุที่คุณจะติดเชื้อเอชไอวีได้น้อย (แต่ก็ยังรับเชื้อได้)

     - การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก
     - ได้รับเลือด หรือการปลูกถ่ายอวัยวะ จากผู้ติดเชื้อ
     - การถูกกัดที่รุนแรงจนมีเลือกไหลหรือแผลฉีกขาดโดยผู้ติดเชื้อ
     - การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับบริเวณที่เป็นแผลหรือเยื่อเมือกบุผิว
     - การจูบแบบเปิดปาก หากทั้งสองฝ่ายมีแผลหรือมีเลือดออกตามไรฟัน และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อเอชไอวี อีกฝ่ายอาจติดเชื้อได้ ทั้งนี้ เชื้อเอชไอวีนั้นไม่ติดต่อกันผ่านน้ำลาย

‘เอชไอวี’ ไม่ไกลตัว ไม่น่ากลัว แต่ต้องตระหนัก

     ข้อเท็จจริงข้างต้น ไม่ได้ต้องการให้ใครกลัว กังวล หรือเป็นทุกข์กับการใช้ชีวิต แต่คุณต้องรอบคอบ ระแวดระวังและรู้จักป้องกันเสมอ ไม่เอาชีวิตและสุขภาพไปเสี่ยงกับเพศสัมพันธ์แบบขาดสติและขาดการป้องกันเด็ดขาด ที่สำคัญจำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแม้ว่าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ เอชไอวี หรือไม่ก็ตาม หมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารหลักให้ครบหมู่ รวมถึงรับประทานอาหารเสริม เช่น วิตามิน เกลือแร่ และสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามความเหมาะสมของร่างกายแต่ละคน

Tags

HIV ดูแลสุขภาพ สุขภาพ เทรนด์สุขภาพ เอชไอวี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top