เอ็มดับบลิว เวลเนส” (MW Wellness) ศูนย์การแพทย์บูรณาการ ฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด แพทย์แห่งอนาคต ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา รักษาที่เหตุแห่งโรค” พร้อมบริการครบวงจร เชิญเหล่าคนดังแชร์ประสบการณ์ รับการดูแลจากคลินิกจนชนะปัญหาสุขภาพ และเผยเมนูเด็ดเพื่อสุขภาพ จากร้าน I Food 

 

เอ็มดับบลิว เวลเนส (MW Wellness) ฉลองเปิดตัว ภายใต้แนวคิด แพทย์แห่งอนาคต รักษาแบบบูรณาการ ลดการใช้ยา

 

     ภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่ เอ็มดับบลิว เวลเนส บนถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองในแนวทางธรรมชาติบําบัดแบบองค์รวม และ พญ.ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (คุณหมอไอซ์) ผู้บริหาร เอ็มดับบลิว คลินิกพท.ป.แวสะมิง แวหมะ (หมอแวร์) ร่วมด้วยบรรดาเซเลบริตี้สายสุขภาพ อาทิม.ล.อธิฉัตร ฉัตรชัยศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์ณัฐฏ์ประภา ชุณหะวัณณชา จึงกานต์กุลรุ่งทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยาธีรนาฏ โชควัฒนาชมนภสร ธนวัชรางกูร ฯลฯ

 

เอ็มดับบลิว เวลเนส (MW Wellness) ฉลองเปิดตัว ภายใต้แนวคิด แพทย์แห่งอนาคต รักษาแบบบูรณาการ ลดการใช้ยา

เอ็มดับบลิว เวลเนส (MW Wellness) ฉลองเปิดตัว ภายใต้แนวคิด แพทย์แห่งอนาคต รักษาแบบบูรณาการ ลดการใช้ยา

เอ็มดับบลิว เวลเนส (MW Wellness) ฉลองเปิดตัว ภายใต้แนวคิด แพทย์แห่งอนาคต รักษาแบบบูรณาการ ลดการใช้ยา

เอ็มดับบลิว เวลเนส (MW Wellness) ฉลองเปิดตัว ภายใต้แนวคิด แพทย์แห่งอนาคต รักษาแบบบูรณาการ ลดการใช้ยา

 

     “MW ให้ความสำคัญตั้งแต่การหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของคนไข้ ซึ่งนับเป็นปัญหาของโรงพยาบาล และหน่วยงานสุขภาพขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากเราเป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงมีความคล่องตัวในการจัดการและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งต้องการการจัดการที่ต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้องแบบเฉพาะบุคคล (Tailor-made health management) และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้

 

เอ็มดับบลิว เวลเนส” (MW Wellness)

แพทย์แห่งอนาคต ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา รักษาที่เหตุแห่งโรค

 

 

 

 

Tags

MW Wellness ข่าว เอ็มดับบลิว เวลเนส

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top